★ Free online encyclopedia. Did you know? page 53                                               

Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága

A Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságán) a NATO Műveleti Stratégiai Parancsnokságának központja.1967 óta a belgiumi Mons városában található, előtte 1953 és 1967 között a Versailles melletti Rocquencourtban, Franciaországban volt a központ. ...

                                               

Jézuska

Jézuska a gyermek Jézus. A karácsony, a 325-ben tartott első nikaiai zsinat döntése értelmében Jézus születésének emléknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe. A karácsony az év második legnagyobb ünnepét ...

                                               

Húshagyókedd

A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap a keresztény egyházi évben, azaz a hamvazószerda előtti nap. A név is a böjt kezdetére utal, azaz ezen a napon lehet utoljára húst fogyasztani. Mind Magyarországon, mind a világ számos más po ...

                                               

Isteni irgalmasság

Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-á ...

                                               

Jubileumi mise

A jubileumi mise a római katolikus egyházban elterjedt ünneplés, amikor a pap a felszentelésének kerek évfordulóján ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be. Jubileumi misék: Gyémántmise: pappá szentelés 60. évfordulóján bemutatott szentmise. Plati ...

                                               

Parancsolt ünnep

Parancsolt ünnep a római katolikus egyházban használt fogalom, olyan egyházi ünnepnap jelölésére, amelyet a katolikus híveknek szentmisén való részvétellel és a köznapi munkától való tartózkodással kell megtartaniuk. A parancsolt ünnepek közé tar ...

                                               

Pünkösdhétfő

A pünkösdhétfő egyházi ünnep, amely közvetlenül követi a húsvéti ünnepkört. A pünkösd vasárnapi főünnepét követő nap. 1969-től a pünkösdhétfő már az évközi időhöz tartozik. A húsvéttal együtt mozgóünnep, akárcsak a pünkösdvasárnap. A pünkösdhétfő ...

                                               

Fehérhét

A fehérhét a katolikus naptár szerint a húsvétot követő, fehérvasárnappal záruló hét, húsvét első hete, húsvét nyolcada. Ismerik fényeshét, vagy komázóhét néven is. A görögkatolikusok fényes hét nek nevezik.

                                               

Fehérvasárnap

Fehérvasárnap húsvét utáni, vagyis húsvét nyolcadát záró vasárnap, amelyet a II. vatikáni zsinat óta húsvét második vasárnapjának nevez a katolikus egyházi naptár. Nevét onnan kapta, hogy a nagyszombaton keresztelt katekumenek ezen a napon vehett ...

                                               

Húsvéti ünnepkör

A húsvéti ünnepkör a keresztény egyházakban a húsvét napját megelőző és követő időszakok összessége hamvazószerdától pünkösdvasárnapig. Az ünnepkör középpontja húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának főünnepe, a legnagyobb keresztény ünnep.

                                               

Nagyböjt

A nagyböjt bizonyos keresztény közösségekben a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak, a hamvazószerdától húsvétig tartó böjti idő. Lényege a bűnbánat és a húsvétra való előkészület ideje, Krisztus kínszenvedésének emlékszaka ...

                                               

Nemzetközösség

A Nemzetközösség olyan nemzetközi szervezet, amelyet túlnyomórészt a Brit Birodalomból kialakult független államok hoztak létre. Ezen a néven 1948 óta működik, 53 szuverén állam a tagja. Eredetileg 1926-ban alakult meg Brit Nemzetközösség British ...

                                               

A Nemzetközösség feje

A Nemzetközösség feje II. Erzsébet brit királynő, a második, aki ezt a címet viseli a jelenleg 53 országot számláló Nemzetközösség Ezek közé tartoznak a nemzetközösségi köztársaságok, a 16 Nemzetközösségi Királyság, amelyek a királynőt államfőjük ...

                                               

Nemzetközösségi köztársaság

A nemzetközösségi köztársaságok a Nemzetközösség köztársasági államformájú tagjai. A Nemzetközösség jelenlegi 53 tagja közül 31 köztársaság. A nemzetközösségi többi tagja vagy nemzetközösségi királyság, ezeknek uralkodója és államfője a brit ural ...

                                               

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dominikai Köztársaság emberi jogi aktivist ...

                                               

Stimuláns

A stimulánsok többsége a szimpatikus idegrendszert aktiválva fejti ki hatását, a jelenleg kapható többségük pedig komoly eufóriát is okoz, ami már néhány alkalom után komoly szellemi függőséget okoz ld. Dizájner drogok), veszélyességük ezért is k ...

                                               

Modafinil

A modafinil egy éberséget elősegítő gyógyszer, amit az Amerikai Élelmiszer-, és Gyógyszer Ellenőrző Hatóság engedélyezett különböző ébrenléttel kapcsolatos betegséges kezelésére, mint például a narkolepszia, vagy a több műszakos munka alvászavar. ...

                                               

5-MeO-DMT

A 5-MeO-DMT egy erős pszichoaktív triptamin. Sokféle növényben, illetve pszichoaktív békafajban található meg. Hasonlóan a DMT-hez és a bufoteninhez, több mint ezer éve használták már a dél-amerikai sámánok enteogénként.

                                               

Ayahuasca

Az ayahuasca enteogén főzet, melyet alapvetően a dél-amerikai őserdőben honos Banisteriopsis caapi indájából készítenek a bennszülöttek. Az így készült, farmakológiailag összetett italt vallási és sámánszertartások alkalmával, valamint a népi gyó ...

                                               

Dimetiltriptamin

Az N -dimetiltriptamin a triptaminok közé tartozó pszichoaktív alkaloid, intenzív hallucinogén. Dózistól és beviteli módszertől függően ezek az élmények lehetnek rövid, enyhe tripek, vagy nagyon erős élmények, ezeket gyakran a valóságtól való tel ...

                                               

Pszilocibin

A pszilocibin a triptamin családba tartozó pszichoaktív alkaloid. Több gombafajban is jelen van, leginkább a Psilocybe gombák nemzetségében, mint például a Psilocybe cubensis, a Psilocybe semilanceata és a Psilocybe mexicana de izolálták egy tuca ...

                                               

Túszper

A Túszper a második világháborút követő számonkérés egyik pere volt, egyike annak a 12 pernek, melyet az amerikai hatóságok Nürnbergben, a helyi igazságügyi palotában tartottak. A pert a kortársak délkeleti ügy néven is emlegették, mert a vádlott ...

                                               

Bikapénz

A középkorban tilalmazták és büntették a nemi ösztön házasságon kívüli kielégítését. A kánonjog befolyása alatt álló középkori jogalkotás a nemi bűncselekmények körét szélesen határozta meg, és a család védelmét szolgáló rendelkezéseken túl bünte ...

                                               

Fiúsítás

A fiúsítás az egykori magyar öröklési jog intézménye. Királyi privilégium volt, amelynél fogva az egyedül fiágra szóló javakban a fiúutódok kihalása esetében valamely nő – többnyire az utolsó birtokosnak leánya vagy nővére – örökölhetett.

                                               

Európai irányelv

Az európai irányelv olyan Európai Uniós közösségi jogi aktus, amely az elérendő célok tekintetében kötelezi az érintett tagállamokat, ugyanakkor a cél megvalósításának konkrét formáját, a megfelelő eljárások és eszközök megválasztását, valamint a ...

                                               

INSPIRE

Az INSPIRE, magyarul az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra az Európai Parlament és az Európai Tanács irányelve a téradatok európai egységes kezelését biztosító infrastruktúra létrehozásához, amely segíti a környezetvédelemmel ...

                                               

Amigos a Gyerekekért Alapítvány

Az Amigos a Gyerekekért Alapítvány kórházban fekvő beteg gyerekeket segítő nonprofit szervezet. Az önkéntesek, azaz az Amigók, tartósan súlyos beteg gyerekeket látogatnak kórházakban, és nyelvtanulással, játékkal motiválják őket a gyógyulásra. A ...

                                               

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság

Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság 1994-ben létrehozott, ma már közhasznú szervezet.

                                               

Artemisszió Alapítvány

Az Artemisszió Alapítvány 1998 óta nonprofit közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány fiatal kulturális antropológusok kezdeményezéseként jött létre, akik elméleti tudásukat és tudományos kutatási eredményeiket a társadalmi és egyéni fejlőd ...

                                               

Budapest Bike Maffia

A Budapest Bike Maffia Magyarország egyik civil szervezete, melyet fiatal kerékpárosok hívtak életre 2011 karácsonyán. A szerveződés olyan civilekből áll, akik innovatív módon végeznek közvetlen segítő munkát az arra rászorulóknak. Az alaptevéken ...

                                               

Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete

Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete – Fogyasztói jogvédő szervezet. Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete egy önkormányzati elven működő fogyasztóvédelmi szervezet. Munkájával elsősorban az építkezőknek, lakásfelújítóknak nyújt segítséget ...

                                               

Fiatal Műemlékvédők Egyesülete

A Fiatal Műemlékvédők Egyesületének létrehozását Kecskeméti Norbert László kezdeményezte, amelynek 2008-as megalapítása egy szűk egyetemi körhöz, vagyis a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar hallgatóihoz köthető. Jelenleg mintegy ...

                                               

Föld Napja Alapítvány

A Föld Napja Alapítványt magyar környezetvédők alapították 1990-ben. Könyveken kívül jegyzetek is megjelennek az alapítvány gondozásában. A világ helyzete címen 1993-tól kezdve jelentetnek meg könyveket minden évben. Az alapítvány a Föld napi pro ...

                                               

Gój Motoros Egyesület

A Gój Motoros Egyesület Magyarországon bejegyzett, 2006. július 17-én alapított nonprofit szervezet. Az egyesület jelszava: "A gumid kopjon, ne a Hazád!”.

                                               

Habeas Corpus Munkacsoport

A Habeas Corpus Munkacsoport 1996. április 30-án alakult, alapszabálya szerint tudományos, közéleti és jogvédő egyesületként. 1998. január 1-től a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetnek minősítette. Alapítója és vezetője 2005-ig Juhász Géza volt ...

                                               

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány budapesti székhelyű, 2016-ban bejegyzett civil szervezet. Tevékenységi köre: gyermekjog, gyermek- és ifjúságvédelem. Vállalt küldetése a Magyarországon élő gyermekek jogainak érvényesítése és támogatása. Az ala ...

                                               

Jedlik Ányos Társaság (Budapest)

A Jedlik Ányos Közhasznú Társaság 55 fő alapító tag részvételével alakult meg. Az alakuló ülés jóváhagyta a Társaság alapszabályát. 1993-ban a nevét Jedlik Ányos Társaság -ra változtatta.

                                               

Jövőt Építők Generációja Egyesület

A Jövőt Építők Generációja Egyesület egy 2016-ban bejegyzett nonprofit szervezet. A missziója, hogy a tehetséges és fejlődni vágyó fiatalokat felkutassa, és olyan környezetet biztosítson nekik, amelyben a legjobbat tudják kihozni magukból. A jele ...

                                               

Kommunizmus Üldözötteinek Szövetsége

A Kommunizmus Üldözötteinek Szövetsége egy magyarországi hungarista civil szervezet, mely 1994 óta nem fejtett ki jelentősebb érdeklődést kiváltó tevékenységet.

                                               

Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület

A Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület 2001. március 31-én alakult Miskolcon 10 alapító taggal a Hegyaljai Alkotók Társulásából kinőve, vele együttműködve. Céljai a magyar irodalom és más alkotó művészeti tevékenység támogatása ...

                                               

Magyar Távmunka Szövetség

A Magyar Távmunka Szövetség 2004 augusztusában alakult. Létrehozásának célja a távmunkával, telekooperációval, telekoordinációval és az e-learning alkalmazásokkal kapcsolatos döntésekre jelentős befolyással bíró, tagjaival jól és gyorsan kommunik ...

                                               

Mécses mozgalom

A Mécses mozgalom egy spontán létrejött magyar civil mozgalom, amely a 2006. őszi magyarországi utcai zavargások, illetve a radikalizálódó politikai erők által kiváltott nyugtalanság hatására jött létre. Eszmeiségében magát a baloldal részének ta ...

                                               

Miskolci Városszépítő Egyesület

A Miskolci Városszépítő Egyesület Miskolc első civil szervezeteinek egyike, 1983-ban alapították. Politikától mentes szervezet, véleményt formál városszépítési és kulturális ügyekben, lokálpatriotizmusra nevel és fórumokat, kiállításokat szervez. ...

                                               

Nádasdy Ferenc Bandérium

A Nádasdy Ferenc Bandérium XVI. - XVII. századi katonai hagyományőrzéssel foglalkozó tűzérségi bandérium, melyet Sárváron, 2009-ben alapított a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület azzal a céllal, hogy összefogja Sárvár történelme iránt érd ...

                                               

Nemzeti Jogvédő Szolgálat

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2008-ban jött létre közhasznú szervezetként a magyar radikális jobboldal ideológiai alapján. Társszerve a 2004-ben alapított Nemzeti Jogvédő Alapítvány, amely szintén közhasznúan működik.

                                               

Noé állatotthon

A NOÉ Állatotthon Alapítvány Budapest legnagyobb állatotthona, ahol 1992 óta végzik a bajba jutott, megkínzott, balesetet szenvedett állatok mentését. 1992 óta működik saját anyagi erőforrásaiból, csak 2000-ben alakult alapítvánnyá. Jelenleg köze ...

                                               

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A segélyvonal mind a mai napig az egyetlen olyan célzott telefonos szolgáltatás e témában, amelyet kép ...

                                               

56-os Szabadságharcos Lovagrend

Az 56-os Szabadságharcos Lovagrend közhasznú egyesületként alapvető feladatként az 1945-ös és 1956-os politikai üldözöttek 56-os forradalom és szabadságharcban résztvevők bemutatását határozta meg. Célkitűzése a forradalom és szabadságharc szelle ...

                                               

Százak Tanácsa

A Százak Tanácsa 2008-ban díjat alapított a Haza Embere néven. Annak adományozzák tagjaik közül, aki "őrzi a magyarság jó szellemét, életével, tevékenységével nemzetünk jövendőjét eredményesen szolgálja”. Első kitüntetettje 2008. december 4-én Bö ...

                                               

TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület

A TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület 2010 januárjában alakult meg. 2009-ben a TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub tagsága elhatározta, hogy – a magyar "hajóséletben” elsőként a szétforgácsolt erőforrások egyesítésé ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →