★ Free online encyclopedia. Did you know? page 44                                               

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete Alapítás: 1990-ben Újságírók Szövetsége néven, 1993-tól Magyar Újságírók Romániai Egyesülete. Székhely: 1993-tól Marosvásárhely. Anyagilag a Spectator Alapítvány támogatja. Az 1993-as tisztújításkor Kántor Laj ...

                                               

Maros Művészegyüttes

Maros Művészegyüttes – Állami Székely Népi Együttes néven alakult 1956 őszén, azzal a céllal, hogy összegyűjtse, feldolgozza és színpadon bemutassa a romániai magyarok, románok, németek és más nemzetiségek népdalait, táncait, szokásait, s előadja ...

                                               

Medgyes magyar irodalmi élete

Medgyes magyar irodalmi élete – A szászság egyik jelentős központjaként ismert városba, amelynek akkor még latin nyelvű kegyesrendi gimnáziumában Dugonics András is tanított, csak II. József 1786-os rendelete nyomán indult meg a románság és magya ...

                                               

Megéneklünk, Románia

Megéneklünk, Románia – a romániai Ceaușescu-diktatúra által felülről létrehozott és irányított tömegmozgalom, sajtó, mely 1976 és 1989 között élt. 1. Nicolae Ceaușescu államelnök 1971-es kínai látogatása után az ott kibontakozott balos nacionalis ...

                                               

Mikó Imre gróf emlékezete Erdélyben

Mikó Imre gróf emlékezete Erdélyben – Hídvégi gróf Mikó Imre művelődéspolitikus, az agyagfalvi székely nemzetgyűlés elnöke, Erdély főkormányzója, közmunka- és közművelődésügyi miniszter, az MTA tagja, az Erdélyi Gazdasági Egyesület megalapításáva ...

                                               

Mocsáry Lajos emlékezete Erdélyben

Mocsáry Lajos emlékezete – Mocsáry Lajos nevét és politikai tetteit, magatartását mindig azok tűzték zászlaikra, akik a nemzetiségi jogok kivívásáért, elismertetéséért indultak küzdelembe. Ő ugyanis egy többségi nemzet, a múlt századvégi magyarsá ...

                                               

Móricz Zsigmond a romániai magyar irodalomban

Móricz Zsigmond a romániai magyar irodalomban – Egy sajátos történelmi összehasonlítás és értékelés fűzte Móricz Zsigmondot Erdélyhez: szerinte itt alakult ki az "Ahogy lehet!" reálpolitikája századokon át, ezt észlelte Erdély-trilógiájának megír ...

                                               

Műhely (irodalmi kör)

Műhely – e néven indult 1971-ben Marosvásárhelyen az Igaz Szó irodalmi köre. Nemcsak szépirodalmi kérdéseket vitatott meg, hanem állandó meghívottja volt a Camerata Transsylvanica régizene-együttes is. Ennek egyik jeles fiatal szereplőjéről, Babr ...

                                               

Munkás Színpad (Marosvásárhely)

Munkás Színpad – 1945-ben alakult Marosvásárhelyen a Salamon Ernő Athenaeum keretében. A több mint 70 tagot számláló, jórészt műkedvelőkből álló együttest kezdetben Battyán Kálmán színigazgató vezette. Bemutatásra került Darvas József Szakadék c. ...

                                               

Nagyszalonta magyar irodalmi élete

Nagyszalonta magyar irodalmi élete – Első írásbeli említése Zolunta alakban 1214-ből származik. A 15-16. században a Toldi család birtoka. 1606-ban Bocskai István háromszáz hajdújának letelepítésével hadászati szerepet kapott. Ők építették fel az ...

                                               

Németh László és a romániai magyar irodalom

Apja, Németh József 1903-ig a nagybányai főgimnázium tanára volt, a család később is gyakran visszatért a városba. A későbbi író itt töltötte a nyarat 1918-ban, ekkor ismerte meg Ady néhány versét. Ez késztette 1919-ben a Nagybánya c. verses drám ...

                                               

Nemzetiségi színházi kollokvium Romániában

Nemzetiségi színházi kollokvium Romániában – a romániai magyar, német és jiddis nyelvű hivatásos együtteseknek az eredeti terv szerint kétévenként sorra kerülő sepsiszentgyörgyi seregszemléje.

                                               

Népi irodalom Erdélyben

Népi irodalom Erdélyben – az írásbeliségnek az ága, mely a népnyelv, népdal, népköltészet, népi hiedelmek és szokások, népművészet hagyományos közösségi kultúráját eredetiségében tudományosan rögzíti, annak elemeiből új, korszerű nemzeti művelődé ...

                                               

Népi Toll Versenye

Népi Toll Versenye – A MADOSZ népi radikalizmusát képviselő Erdélyi Magyar Szó kezdeményezése a paraszt és munkás olvasók írásbeliségének kifejlesztésére. Az 1939-1940-es kísérlet Táncsics Mihály 1848-as Munkások Újsága c. lapja nyomán indult el, ...

                                               

Nyelv-Irodalom-Tanítás Társulat

Nyelv-Irodalom-Tanítás Társulat – óvónőket, tanítónőket és magyartanárokat tömörítő szakmai egyesület. Székhely: Csíkszereda. Megalakulás: 1990.

                                               

Orbán Balázs emlékezete

Orbán Balázs emlékezete – A tudós, néprajzi és földrajzi író élete bővelkedett olyan fordulatokban, amelyek nem engedték lankadni az érdeklődést tettei iránt. 1849-ben szabadcsapatot szervezett Konstantinápolyban a magyar szabadságharc megsegítés ...

                                               

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapítványi fenntartású, kárpátaljai székhelyű, államilag elismert III. akkreditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási intézmény. Alapítói a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Ma ...

                                               

Romániai magyar évkönyvek

Évkönyv – valamely év jellemző eseményeit, adatait, eredményeit összegező, ill. egyes területek évi működését ismertető kiadvány. Sokrétű jellege folytán e kiadványtípus a romániai magyar művelődésben főként öt területen jutott szerephez.

                                               

Romániai magyar játékos könyvek

Játékoskönyv – a szabadidőirodalom e csoportja a századfordulón önállósult az akkoriban divatos szerelmi levelezőkbe, illemtanokba épített fejezetekből, azzal a céllal, hogy a gyermekek vagy felnőttek körében "időtöltésül, szórakozásképp végzett ...

                                               

Szabó Dezső és a romániai magyar irodalom

Szabó Dezső és az erdélyi magyar irodalom – Szabó Dezsőt, a 20. század első felének nagy hatású magyar gondolkodóját és szépíróját igen sok szál köti Erdélyhez. Kolozsvárt született, és itt nőtt fel, a Református Kollégiumban tanult, amelynek apj ...

                                               

Szárhegyi Kriterion Írótáborok

Szárhegyi Kriterion Írótáborok – A Kriterion Könyvkiadó ernyője alatt 1980-ban, 1990-ben és 2000-ben megszervezett három írótalálkozó, amelyeknek házigazdája a gyergyószárhegyi Barátság Képzőművészeti Alkotóközpont ügyvezetője, Zöld Lajos, helysz ...

                                               

Szárszó és az erdélyi írók

Szárszó és az erdélyi írók – Az 1943. augusztus 23–29. között Balatonszárszón megrendezett konferencia 480 résztvevője között szép számmal voltak az erdélyi magyar értelmiség képviselői is. Közülük Nagy István már egy évvel korábban, 1942-ben rés ...

                                               

Szász–magyar irodalmi kapcsolatok

Szász–magyar irodalmi kapcsolatok – A szászokkal az erdélyi magyarság betelepítésük idején, a 13. században már kapcsolatba került. A középkori egyház egyetemes kultúrája jó időre egyazon eszmeiségbe vonta mindkét nép írástudó rétegét. A középkor ...

                                               

Szatmárnémeti magyar irodalmi és művelődési élete

Szatmárnémeti magyar irodalmi és művelődési élete – Szatmárnak, azaz Szatmárnémeti városának és vidékének számottevő szerepe volt a magyar irodalom fejlődésében és a művészeti életben. Költői, írói – a szakírók is – az irodalmi és művelődési élet ...

                                               

Székely írók

Székely írók – A Trianoni békeszerződés utáni Erdély magyar íróinak szervezkedései nagyobbrészt a korábbi irodalmi központokban indultak meg. Jelentkezett azonban az önszerveződés az ideológiában is.

                                               

Szilágysomlyó magyar irodalmi és művelődési élete

Szilágysomlyó magyar irodalmi és művelődési élete – Szilágysomlyó a Szilágyság második legnagyobb városa, nevéhez a Báthoryak neve, iskoláinak gazdag történelmi múltja társul. "Az én szülőföldem, Szilágy­somlyó – írta P. Szathmáry Károly – a term ...

                                               

Táncházmozgalom Erdélyben

Előzményei az 1940-es évekre vezethetők vissza, amikor a népi kultúra értékei iránti érdeklődés jeleként több erdélyi középiskolában Székelyudvarhelyen Haáz Sándor, Sepsiszentgyörgyön Dancs Árpád és Péter Albert tanárok vezetésével népi tánccsopo ...

                                               

Tőzsér-posta

Tőzsér-posta – Gyergyószentmiklós, majd Csíkszereda székhellyel 1970-től működő könyvterjesztő hálózat. Elnevezése Beke Györgytől származik, létrehozója Tőzsér József volt, aki 1969–76 között a Fogyasztási Szövetkezetek Szövetségének gyergyószent ...

                                               

Vallani és vállalni

A vita kezdeményezője Kuncz Aladár volt, aki, miután az Erdélyi Helikon szerkesztését a Magyarországra távozó Áprily Lajostól átvette, fontosnak érezte, hogy az akkor már közel egy évtizedes múltra visszatekintő erdélyi magyar irodalom néhány ala ...

                                               

Vitorla-ének

A kötetbe bekerült huszonnyolc fiatal költő közül néhánynak már önálló kötete volt, mások a következő egy-két évben léptek önálló kötettel a nyilvánosság elé. Az irodalomtörténészek ettől a kötettől számítják a második Forrás-nemzedék jelentkezését.

                                               

Zilah magyar irodalmi és művelődési élete

Zilah, a Meszes-hegység lábánál elterülő város, Szilágy megye székhelye nevét már Anonymus is említi. Erdély viharos története folyamán többször is szenvedett dúlást: 1541-ben és 1594-ben a tatárok, 1601-ben Basta zsoldosai, 1658-ban és 1661-ben ...

                                               

Hungarikum (jog)

A hungarikum gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. A hungarikumtörvény rögzíti ...

                                               

Királyleányka

A királyleányka egy államilag elismert magyar fehérborszőlő-fajta. Erdélyből származik. A kövérszőlő és a leányka természetes hibridje. Szinonim nevei Fetească regală, Fetească muscatnaia, Danosi. Németh és Kriszten 1963-ban jelentette be honosít ...

                                               

Magyar Értéktár

A Magyar Értéktár a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerint a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait összesítő gyűjtemény. A törvény alapján készülő listából a Hungari ...

                                               

Tokaji szamorodni

A tokaji szamorodni a Tokaj-hegyaljai borvidék egyik borfajtája. A szamorodni nem régi borkategória, a 19. század első feléből való. Első készítői és fogyasztói a lengyelek voltak. Neve is lengyel eredetű: samorodny, jelentése ’magán termett, mag ...

                                               

ICN Business School

Az ICN Business School egy európai felsőoktatási intézmény, amely az üzleti tudományok terén nyújt posztgraduális képzést. 1905-ben alapították. Négy campusa van, La Défenseben, Nancyban, Berlinben és Nürnbergban. 2019-ben az ICN a Financial Time ...

                                               

Névári buddhizmus

A névári buddhizmus a vadzsrajána buddhizmus egyik formája, amelyet a néváriak gyakorolnak a Nepálban található Katmandu-völgyben. Egyedülálló társadalmi-vallási elemeket vett fel, amelyek között szerepel egy nem egyházi buddhista társaság is, am ...

                                               

Calabriai dialektusok

A calabriai dialektusok az olaszországi Calabria régióban körülbelül kétmillió ember által használt újlatin nyelvjáráscsoport, amely közelebbről az italo–dalmát nyelvekhez tartozik. A dialektusok átmenetet képeznek a nápolyi és a szicíliai nyelv ...

                                               

Ederlezi

Az Ederlezi az egyik legnagyobb jelentőségű hagyományos balkáni roma ünnep. Napja: május 6. A romani Ederlezi, Erdelezi, Hederlez, Herdelez a török "Hidrellez” szóból származik, mely a bektasi derviseknek volt egyik legnagyobb ünnepük. Az ortodox ...

                                               

Cigány ünnepek

A különböző cigány népcsoportoknak általában gazdag az ünnepekhez kötődő hagyományuk. Az emberi életfordulók, a születés, a házasság és a halál nemcsak az egyén és szűkebb családi köre, hanem a tágabb közösség számára is fontos ünnepi alkalmat je ...

                                               

Cigány irodalom

A cigány irodalom vagy roma irodalom a nemzetközi cigányság irodalma, egyaránt ideértve a roma írók cigány és nem cigány nyelveken írt alkotásait. Ebben az értelemben a "cigány irodalom” kifejezés mellett adott esetben indokolt a "cigány irodalma ...

                                               

La Granja de San Ildefonsó-i királyi palota

La Granja de San Ildefonsó-i királyi palota, egy 18. század elején épült királyi rezidencia San Ildefonso kisvárosában, Segovia közelében, Segovia tartományban, Spanyolországban. Az 1720-as évektől, V. Fülöp király uralkodása idején vált a spanyo ...

                                               

Rosersbergi kastély

A Rosersbergi kastély a svéd királyi paloták egyike. Stockholmtól északra, a Mälaren-tó parkján terül el. Az akkor reneszánsz, ma klasszicista stílusú palotát az 1630-as években építtette az Oxenstierna család. 1762-ben lett királyi palota, amiko ...

                                               

Török művészet

A török művészet megnevezés alatt az Európától Kínáig élő török nyelvű népek iszlám előtti és utáni művészetét értjük. Szűkebb értelemben a kisázsiai és európai törökség művészetét jelenti, amit két török nép, a szeldzsuk és az oszmán-török hozot ...

                                               

Emre

Az Emre török férfinév, szó szerinti jelentése: "szerelmes”. A középkorban a bárdokat, költőket nevezték így, a legismertebb bárd Yunus Emre volt. A hiedelmekkel ellentétben nincs köze a magyar Imre névhez, valószínűleg egymástól függetlenül alak ...

                                               

Buddhizmus Vietnámban

A buddhizmus Vietnámban vagy Phat giáo) elsősorban a mahájána hagyományokra épül. A buddhizmus vagy az i. e. 3-2. század környékén érkezhetett Vietnámba Dél-Ázsia felől vagy az i. sz. 1-2. század környékén Kína felől. A vietnámi buddhizmus szimbo ...

                                               

Vietnámi thiền

A hagyományok szerint 580-ban egy Vinitarucsi vietnámi: Tì-ni-da-lưu-chi nevű indiai szerzetes Vietnámba érkezett Kínából, ahol csan buddhizmust tanult Csiancsi Szengcsan mestertől. Létrehozott egy szektát egy lelkes vietnámi segítővel együtt. Ez ...

                                               

Isabelle Daniels

Isabelle Frances Daniels olimpiai bronzérmes amerikai rövidtávfutó. Az 1956-os melbourne-i olimpián 4×100 méteres váltóban Mae Faggs-szel, Margaret Matthews-zal és Wilma Rudolph-fal bronzérmes lett. A pánamerikai játékokon három arany- két ezüsté ...

                                               

Florence Owens Thompson

Florence Owens Thompson, született Florence Leona Christie mezőgazdasági munkás. Dorothea Lange amerikai fotográfus 1936. márciusában róla és gyermekeiről készítette híres fotóját, mely Hajléktalan anya, Nipomo, Kalifornia címmel mára egyike lett ...

                                               

Janice Elaine Voss

1975-ben a Purdue Egyetemen mérnöki oklevelet szerzett.1977-ben a Massachusetts Institute of Technology MIT keretében elektronikából doktorált, amit 1987-ben megvédett. 1990. január 17-től a Lyndon B. Johnson Űrközpontban részesült űrhajóskiképzé ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →