★ Free online encyclopedia. Did you know? page 381                                               

Osvát Kálmán Hétfői Levelei

Osvát Kálmán Hétfői Levelei az Erdélyi lexikon szerzőjének folyóirata. Kolozsváron jelent meg 1925. május 18. és szeptember 7. között összesen 16, számozás nélküli száma, "Kézirat", illetve "Szemle" alcímmel. Monoki István szerint az S. Nagy Lász ...

                                               

Őrszem

Őrszem – katolikus hitbuzgalmi hetilap Nagyváradon. 1920-ban indította, majd szerkesztette Lestyán Endre plébános, 1923-tól címzetes prépost, 1925-től pápai kamarás. A Szent László Nyomdában készült folyóiratnak saját könyvkereskedése volt, könyv ...

                                               

Ötödik Évszak

Ötödik Évszak – fiatal írók antológiája az Igaz Szó kiadásában. Szerkesztette Jánosházy György, Gálfalvi György, Markó Béla és Nemess László. Az 1978-as "Fiatalok" c. folyóirat-melléklet folytatásának szánt önálló kötet a már többkötetes Balla Zs ...

                                               

Periszkop (folyóirat)

Periszkop – a romániai magyar avantgárd első magyar irodalmi és művészeti szemléje. 1925-ben négy, 1926-ban egy száma jelent meg Aradon Szántó György szerkesztésében. Budapesti szerkesztője Szélpál Árpád, csehszlovákiai szerkesztője Fábry Zoltán, ...

                                               

Pulzus (folyóirat)

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség önálló, magyar nyelvű tájékoztató lapja. 1990 márciusában indították az OGYI hallgatói, és 1997. május–júniusig jelent meg rendszertelen időközökben, 1992 decemberétől az OGYI és a Műszaki Egyetem magyar diá ...

                                               

Reggel (napilap, 1930–1937)

Reggel – Aradon 1930-1937 között megjelenő "országos demokratikus napilap”, fejlécében 1934-1936 között a "Magántisztviselők Egyesületének, a Kiskereskedők Szindikátusának és a Vendégipari Szindikátusnak a hivatalos lapja” megjelölés is szerepel.

                                               

Remény (folyóirat, 1920–1922)

Remény a kolozsvár Református Kollégium Gyulai Pál Önképzőkörének múlt századi hagyományokat folytató 1920-1922 között megjelent lapja. 1920-21-ben havi folyóirat, amely a Lapkiadó Rt. nyomdájában készült. Felelős szerkesztője Nagy Jenő, a szerke ...

                                               

Remény (folyóirat, 1940–1943)

Remény a kolozsvári Unitárius Kollégium Kriza Jánosról elnevezett önképzőkörének 1940-1943 között megjelent lapja. A Bölöni Farkas Sándor kezdeményezte reformkori Remény t, illetve annak század eleji folytatását eleveníti meg. A Kriza János Önkép ...

                                               

Román Klasszikusok

Román Klasszikusok könyvsorozat – az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó által 1955-ben indított könyvsorozat, amely a vele egy időben indított Magyar Klasszikusok párhuzamos sorozatának, a Haladó Hagyományaink folytatásának volt szánva. A valóság ...

                                               

Romániai magyar albumok

Album Erdélyben. Album eredetileg fehér gipszréteggel bevont tábla, amelyre a római Forumon a közérdekű hirdetéseket függesztették ki. A XVIII. századtól díszes kiállítású, rendszerint illusztrált, könyv formájú alkalmi kiadványok neve.

                                               

Romániai magyar almanachok

Almanach Erdélyben almanach eredetileg arab elnevezésű csillagászati naptár a középkorban, a 20. században naptárral vagy naptár nélkül időszakonként, évente vagy alkalmilag megjelenő, egyéb olvasmányok mellett főleg szépirodalmi anyagot közlő zs ...

                                               

Romániai magyar illegális munkásmozgalmi sajtó

Illegális mozgalmi sajtó – a romániai munkásmozgalom magyar nyelvű kiadványait öleli fel, a KRP, a KISZ, az Egységes Szakszervezetek, a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja, a Vörös Segély és más szervezetek kiadásában 1924 májusától, a Román Kommun ...

                                               

Romániai magyar ismeretterjesztő irodalom

Az ismeretterjesztő irodalom a tudományos irodalom sajátos területe. Célja valamely szaktudomány eredményei – állása, fejlődése, újabb felfedezései vagy elméletei – iránt érdeklődő széles vagy szélesebb körű olvasóközönség tájékoztatása. A tudomá ...

                                               

Romániai magyar nemzetiség (könyv)

A Romániai magyar nemzetiség a Kriterion Könyvkiadó gondozásában 1981-ben magyarul és román fordításban megjelent tanulmánykötet, Koppándi Sándor, a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Propaganda Osztályának akkori aktivistája szerkesztésében.

                                               

Romániai magyar szamizdat

Romániai magyar szamizdat – A "saját kiadás” jelentésű orosz szót magyarul is használják azoknak a kommunista rendszerekben készült, illegálisan nyomtatott és terjesztett kiadványoknak a jelölésére, amelyek a hivatalos ideológiával szembeszegülve ...

                                               

Romániai magyar színházi sajtó

Romániai magyar színházi sajtó – Tartalmi szempontból három csoportba sorolható: azok a politikai és napilapok, közszolgálati lapok, amelyek színházi tárgyú cikkeket is közölnek, a kimondottan színházi reklámra szolgáló sajtó és végül azok a sajt ...

                                               

Serény Múmia

Serény Múmia a Kolozsvárt megjelenő Helikon laptestén belül az 1993. november 12-i számmal indított, 4–6 oldal terjedelmű belső lap, amelyet a szerkesztőség teljes egészében a fiatalok rendelkezésére bocsátott. E melléklap 2004 végéig élt.

                                               

Szabad Szó (folyóirat, 1944–1989)

A Szabad Szó Temesváron 1944. november 1. – 1989. december 21. között megjelent politikai napilap. Az 1940–44 közötti időszakban Dél-Erdélyben egyetlen engedélyezett magyar nyelvű napilap, a Déli Hírlap raktáron levő papírjával és lapengedélyével ...

                                               

Szajkó (folyóirat)

Szajkó – Aradon 1935. április 1. és 1936. október 28. között megjelent társadalmi, szatirikus humor- és sportrevü. Felelős szerkesztője Sárga László, munkatársai Andor Vilmos, Nagy István, Pavletti Eduárd, Tordai Milos, K. Vas Anna. 1936-ban Papa ...

                                               

Szalontai Lapok

Szalontai Lapok – Nagyszalonta leghosszabb életű magyar nyelvű lapja: 1894-ben indult mint az 1889-től megjelenő Nagy-Szalonta és Vidéke utódja, de új évfolyamszámozással. 1937 júniusában betiltották és megszűnt.

                                               

Szamos (folyóirat)

Szamos címmel Szatmárnémeti székhellyel időben egymást követően több periodikum is megjelent a magyarság, majd 1918-tól a romániai magyarság által szerkesztve. 1. Szatmárnémetiben megjelenő politikai napilap. Fejlécé­ben mint alapítási év 1868 sz ...

                                               

Szamoshát (folyóirat)

Alapító szerkesztői: Farkas Elek, Gál Elemér, Gúzs Imre és Kádas József, főszerkesztője Gál Elemér volt. A szerkesztőséggel szorosabb kapcsolatban álltak és közöltek a lapban helyben lakó értelmiségiek éppúgy, mint Szatmárról elszármazottak: Ágop ...

                                               

Szamosmente

Szerkesztője Danzinger László, majd Z. Galaczy Sándor, főmunkatársa Sztojka László. Rövidebb-hosszabb ideig Lápos-völgyi, besztercei, szilágycsehi, szatmári, budapesti, sőt bécsi szerkesztő Ormai László nevét is feltünteti impresszumában. Előzmén ...

                                               

Szászrégen és Vidéke

Szászrégen és Vidéke – A Közép-Maros mente magyar településeinek havi lapja. Szászrégenben szerkesztik, kiadója a szászrégeni Kolping Családi Társulás, nyomdai munkálatait a marosvásárhelyi Impress végzi. Első száma 2004 januárjában jelent meg.

                                               

Szászváros és vidéke

Első szerkesztője ifj. Szántó Károly volt, akit 1927-től a korábbi segédszerkesztő, Bocz Soma követett. 1918 előtt politikai és közéleti anyagán túl többnyire helyi tollforgatóktól közölt verset, novellát, tárcát, 1918 után viszont – valószínűleg ...

                                               

Szatmári Friss Újság

Szatmári Friss Újság – Szatmárnémetiben 1990. január 7-étől megjelenő napilap. Közvetlen előzménye az 1989. december 23–31. között kiadott Szabad Szatmári Hírlap, amelyet a Nemzeti Megmentési Front Szatmár Megyei Tanácsa adott ki.

                                               

Szatmári Újság

Szatmári Újság – Szatmárnémetiben megjelent politikai napilap. Első száma 1929. november 24-én, az utolsó 1935. március 9-én jelent meg. Felelős, ill. főszerkesztője Manyák Károly volt, főmunkatársa 1933-tól Figus Albert. Folytatását Manyák Józse ...

                                               

Székely Alkalmazottak Lapja

Székely Alkalmazottak Lapja – Kolozsváron 1934–1936 között megjelent lap, a fejlécben: "Romániai székely alkalmazottak érdekeiért küzdő független politikai magyar újság”.

                                               

Székely Közélet

Székely Közélet – Székelyudvarhelyen megjelent politikai, közgazdasági és társadalmi újság. Első száma 1918. november 24-én hagyta el a helyi Könyvnyomda Rt. műhelyét.

                                               

Székely Újság

1. Kézdivásárhelyen jelent meg 1904-ben, alapítója és első szerkesztője Molnár Emil volt. 1919-től Kézdivásárhely és Vidéke Gazdasági Egyesületének hivatalos lapjaként szerepelt, Dienes Ödön, majd Kovács J. István szerkesztésében, aki 1925-től a ...

                                               

Székely Útkereső

Székely Útkereső Székelyudvarhelyen indult közéleti, művelődési és irodalmi havilap. Első száma 1990. áprirlis 1-jén, az utolsó 1999 végén jelent meg.

                                               

Székelyföldi Néplap

Székelyföldi Néplap – Marosvásárhelyen 1933–1934-ben megjelent baloldali hetilap. Közvetlen elődje a Népakarat, illetve a Székelyföldi Népakarat. Mindhármat Kádár János szerkesztette, közölt benne Balogh Péter, Dávid István, Korvin Sándor, Orbán ...

                                               

Szezon (folyóirat)

Szezon címen Aradon és Temesváron is napvilágot látott egy-egy folyóirat a két világháború közt. 1. Aradon jelent meg 1919–1920-ban mint az aradi Kölcsey Egyesület hivatalos közlönye. Szerkesztőként Boda Andor, majd Kócsy Jenő jegyezte. 2. Temesv ...

                                               

Szigeti Turmix

A Szigeti Turmix című hetenként megjelenő társasági lap Máramarosszigeten 1993-ban indult. Kezdeményezői és alapítói Rácz Miklós, Várady László, András Csaba, Benk Károly, Béres József, Bogdán Pál, Pataki Lehel, Román János és Rozsnai Bálint, fős ...

                                               

Szilágy-Somlyó (folyóirat)

Alapító-főszerkesztője Nagy László volt, 1923-tól Udvari József, társszerkesztője B. Józsa Gyula. Kiadótulajdonosa 1940-ig Bölöni Sándor Bölöni György apja, s az ő nyomdájában nyomták, 1940 után laptulajdonosként új név jelenik meg: a Lázár Gézáé ...

                                               

Szilágyság (hetilap)

Az 1883–1910 között ugyancsak Zilahon kiadott Szilágy folytatásaként indult, amit évfolyamainak kettős számozásával is kifejezett. Tulajdonképpen elődje sem volt előzmény nélküli, ugyanezzel a címmel már 1877-ben kísérletet tett Zilahon lapalapít ...

                                               

Szolidaritás (folyóirat)

Szolidaritás – a Román Munkássegély erdélyi csoportjának Kolozsváron 1932-ben megjelent értesítője. Szerkesztője Józsa Béla volt, a megjelent hat számban Nagy István-novellákat is közölt.

                                               

Szolnok-Doboka (hetilap)

Szolnok-Doboka – Désen 1944 márciusában indult nemzetpolitikai társadalmi és közgazdasági hetilap. Elődje az 1918 előtt megjelent Vármegyei Közélet, amelyet azonban évfolyamszámozásában sem folytatott. Felelős szerkesztője Makkai Endre volt, a sz ...

                                               

Szövetkezés (folyóirat)

Szövetkezés – Nagyenyeden megjelent szaklap, a Hangya Szövetkezetek hivatalos lapja. Elődje az Erdélyi Gazda mellékleteként 1919-től kiadott Hangya volt, 1925. július 1-től vált önálló lappá. 1937-ig hetenként, majd kéthetenként, 1941-től ismét h ...

                                               

Szövétnek (folyóirat)

Szövétnek – aradi kulturális szemle. 1997 szeptemberében indította az aradi Alma Mater Alapítvány. Kéthavonként jelenik meg, szerkesztője 2001 februárjáig Réhon József, utána Ilona János, 2006 augusztusától Ujj János. A Vasárnap szellemiségét kív ...

                                               

Tanítók Lapja (folyóirat, 1921–1927)

Szerkesztője és kiadója Gyerkes Mihály tanító volt, aki jórészt maga írta a lap vezércikkeit is. Közölt még benne Benedek Elek, Finta Gerő, Halmágyi Samu, Györfi István, Ikafalvi Diénes Jenő, Moldován János, Orosz Endre, Pálffy Ákos, Papp Viktor. ...

                                               

Tanügyi Újság

Tanügyi Újság a romániai magyar pedagógusok tanügyi, pedagógiai, pszichológiai, művelődési hetilapja. Székhely: Bukarest. Indulás / megszűnés: 1950 / 1989. Előzménye: Tanügyi Közlöny. Utódja: Közoktatás

                                               

Társadalomtudomány és Politika

A Társadalomtudomány és Politika a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Társadalomtudományi és Társadalompolitikai Intézetének negyedévi folyóirata. Szerkesztője Jordáky Lajos, az Intézet akkori vezetője. Első száma 1946 januárjában jelent meg, beve ...

                                               

Temesvári Futár

Temesvári Futár – politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. 1934–1940 között jelent meg Temesváron, Orich Viktor szerkesztésében. Szépirodalmat, irodalmi-művelődési témájú cikkeket, műfordításokat is közölt Baradlai László, Fekete Tivadar, F ...

                                               

Temesvári Új Szó

Temesvári Új Szó 1989. december 23-án indult és 1994. december 24-ig jelent meg. Alcíme szerint előbb "bánsági demokratikus napilap”, majd "független napilap”. Előzménye az 1944–89 között Temesváron megjelent romániai magyar Szabad Szó, folytatás ...

                                               

Testamentum (romániai könyvsorozat)

Testamentum – a Politikai Kiadó gondozásában, nemzetiségi szerkesztősége által 1972-ben indított könyvsorozat. Céljául – a sorozatszerkesztőnek, Bitay Ödönnek az első kötet élén olvasható bevezetője szerint – "a román–magyar együttélés haladó hag ...

                                               

Testvériség

Testvériség – "Kézirat a szabadkőművesek számára” alcímmel Kolozsváron jelent meg mint a János-rendi Szövetség lapja, 1931 áprilisától 1936 októberéig.

                                               

Toll (folyóirat)

Kiadóként a szintén Brázay vezette Pán Irodalmi és Lapkiadó Vállalat szerepel. Elődje az 1919 november–decemberében megjelent Pán, számtalan címváltozata közül a legtartósabbak: Forum 1921, Tribün, Toll és Tőr, Toll és Tinta, Tollszár, Tollseprű, ...

                                               

Tömegkultúra (folyóirat)

A Tömegkultúra Nagyváradon 1931-ben, Schwartz Ferenc szerkesztésében megjelent rövid életű, összesen három számot megért havi "tudományos, művészeti és közéleti szemle”. Tartalmából kiemelkedik Máthé Ernő és Tamás Aladár néhány írása.

                                               

Törekvés (hetilap)

Törekvés – Temesváron, Reiter Róbert szerkesztésében 1925-ben megjelent, alcíme szerint "a dolgozók érdekeit szolgáló” hetilap. Összesen kilenc száma ismert, ezekből Bodrogi Zsigmond írásai, Kóra-Korber Nándor rajzai érdemelnek említést.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →