★ Free online encyclopedia. Did you know? page 369                                               

Tűz (folyóirat, 1934–1935)

Tűz – Marosvásárhelyen 1934–1935-ben megjelent "társadalmi, művészeti és bírálati hetilap”. Szerkesztette Kalkovits Gyula. Számaiban helyi szerzők mellett Kosztolányi Dezső, Makkai László, Móricz Zsigmond, Nagy Endre, Szép Ernő nevével, írásaival ...

                                               

Tüzek

A Tüzek Marosvásárhelyen, 1927-ben megjelent rövid életű irodalmi folyóirat. Szerkesztette Csergő Tamás, számaiban többek között Antal­ffy Endre, Berde Mária, Gulyás Ká­roly, Molter Károly írásait közölte.

                                               

Udvarhely-Szék

Udvarhely-Szék – Székelyudvarhelyen 1997–2000 között megjelent közéleti hetilap. Főszerkesztője 1999-ig Szőke László volt, 2000-ben Bágyi Bence Jakab, kiadója az Impar Kft. igazgatója, Molnos Zoltán. Szellemiségében, közéleti és politikai állásfo ...

                                               

Új Cimbora

Új Cimbora – Szatmárnémetiben, majd Kolozsváron 1933–40 között havonta kétszer megjelent képes gyermeklap. Alapítója és első szerkesztője Ferenczy László Marcella, majd halála után, 1940. március 31-től Teleky József. Fejlécében 1938-ig "Az Új Ci ...

                                               

Új Ember (folyóirat, 1932)

Új Ember Temesváron 1932-ben indított, rövid életű havilap, alcíme: "új eszmék folyóirata, baloldali világnézeti szemle”. Modern kivitelű, avantgárdista programú lap volt, Biró Jenő és Kalotai Gábor szerkesztette. Hasábjain Bónyi Adorján, Déznai ...

                                               

Új Ember (hetilap, 1920)

Új Ember Kolozsváron, 1920. április és szeptember között megjelent politikai és kritikai hetilap. Szerkesztője Roboz Imre volt, aki a lap hasábjain megjelenési lehetőséget biztosított a magyar őszirózsás forradalom előtti baloldali értelmiség és ...

                                               

Új Genius

Új Genius Aradon a Genius folytatásaként, négy hónapos szünetelés után, megjelent az Új Genius Franyó Zoltán szerkesztésében, némileg változott programmal, az korban népszerű irodalmi revü érdekességrovataival gazdagodva s nagyobb teret szentelve ...

                                               

Új Hírek (folyóirat)

Új Hírek – Kolozsvárt 1927. július–november között megjelent politikai, közgazdasági és kulturális lap. Főszerkesztője Gara Ákos, felelős szerkesztője Molitórisz Pál volt. Összesen 18 számában Ady Endre, Gaál Gábor, Seress Marcell, Zelk Zoltán ír ...

                                               

Új Nemzedék (folyóirat, 1925)

Új Nemzedék – Szatmárnémetiben 1925-ben indult "vakációs és ifjúsági füzetek” címmel, P. Olasz Péter által szerkesztett lap, a Jóbarát egyik elődje. Ezzel a címmel összesen 5 füzete jelent meg az év június–szeptember között, benne Balogh Edgár, B ...

                                               

Új Század (folyóirat, 1934–1935)

Új Század Temesváron 1934–1935-ben kiadott irodalmi és művészeti folyóirat. Megjelenéséről a temesvári Szelektor 1934. szeptemberi számában adott hírt, utolsó száma 1935. június 30-án hagyta el a nyomdát. Szerkesztője ifjabb Kubán Endre volt, a l ...

                                               

Új Székely Nép

Új Székely Nép Sepsiszentgyörgyön 1946-ban kiadott politikai hetilap, az Egyesült Szakszervezetek Háromszéki Szaktanácsának kiadványa. Főszerkesztője Bujdosó Gyula újságíró, felelős szerkesztője Bodor Andor, Felelős kiadója Kisgyörgy Tamás.

                                               

Új Szó (folyóirat, 1935–1936)

Új Szó – Marosvásárhelyt jelent meg 1935 augusztusa és 1936 októbere között. Fejlécében "irodalmi, társadalmi és gazdasági szemle”-ként határozta meg magát, szerkesztője Szőcs Károly volt. A lapban különböző álneveken Józsa Béla közölt rendszeres ...

                                               

Újságíró Almanach

Újságíró Almanach – Az Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírók Központi Szervezetének 1927-ben, majd 1930-ban megjelent kiadványa. Az elsőt Kuncz Aladár szerkesztette, a második szerkesztőjének neve nem szerepel a kötetben. Később az 1990-es é ...

                                               

Unitárius Híradó

Unitárius Híradó – Kovács Lajos brassói unitárius lelkész szerkesztette, egyházi értesítő egyházközsége tagjai részére. 1931 januárjában jelent meg első és 1939 áprilisában utolsó száma, 1937-től Unitárius Értesítő címmel. A nyolcadrét formájú la ...

                                               

Unitárius Hírnök

Unitárius Hírnök – Egyházi értesítő Bukarestben és az Ókirályságban élő unitárius hívek részére. 1933 márciusa és 1936 szeptembere között Lőrinczy Dénes lelkész, 1936 októbere és 1938 májusa között Lőrinczy Géza szerkesztette a mintegy 400 bukare ...

                                               

Unitárius Szószék

Unitárius Szószék – Prédikációkat, előadásokat és más, a gyakorlati teológia tárgykörébe tartozó dolgozatokat közlő folyóirat. Székhely: Székelyudvarhely. Időtartam: 1907-1943, újraindult 1999-ben.

                                               

Utunk Évkönyv

Utunk Évkönyv – A kolozsvári Utunk irodalmi és művészeti lap által 1968-ban indított és 1988 / 1989-es kötettel bezárólag folyamatosan megjelenő irodalmi évkönyv-sorozat. A köteteken csak a tervező Tóth Samu és az egységes borítólapot készítő Deá ...

                                               

Üzenet (folyóirat, 1990–)

Üzenet – az Erdélyi református egyházkerület gyülekezeti lapja. 1990. március 15-én indult. Az első nyolc szám Marosvásárhelyen, a továbbiak Kolozsváron jelentek meg.

                                               

Vadász Újság

Vadász Újság – Marosvásárhelyen 1921-ben indult, fejléce szerint "vadászat, vad- és ebtenyésztési, fegyvertechnikai szaklap”. Megjelent havonta, Földesy György szerkesztésében, 1931. december 31-ig.

                                               

Várad (folyóirat)

Alapítói azt az űrt kívánták betölteni, amely a Kelet–Nyugat 1996-os megszűnésével Nagyvárad és általában a Partium magyar szellemi életében támadt. A kezdeményező csoporttól a kiadást később a Nagyváradi Ady Társaság vette át, 2006 februárjától ...

                                               

Vasárnap (folyóirat, 1918–1940)

A Vasárnap Aradon 1920-tól megjelent, alcíme szerint "erdélyi katolikus kultúrszemle”, a Monay Ferenc szerkesztésében 1918. február 1-jén indult Aradi Katholikus Egyházi Tudósító, illetve az Aradi Katholikus Tudósító címmel indított lap folytatás ...

                                               

Vasárnap (folyóirat, 1921–1924)

A kolozsvári Vasárnap első száma 1921. november 13-án jelent meg, "képes hetilap” alcímmel. Főszerkesztője Benedek Elek, felelős szerkesztője Kós Károly, azután Szentimrei Jenő, akinek neve szerkesztőként indulásától szerepel a lap impresszumában ...

                                               

Vasárnapi Lapok (hetilap)

Vasárnapi Lapok Nagyváradon 1934–1935-ben megjelent, összesen 12 számot megért hetilap. Felelős szerkesztője és kiadója Ötvös Béla volt, mint budapesti szépirodalmi főmunkatársakat tünteti fel Csermely Gyulát, Csurka Pétert és Lőrincz Miklóst. A ...

                                               

Világosság (folyóirat, 1932)

Világosság Kolozsvárt megjelenő politikai hetilap. Névleges szerkesztője Pásztor Imre, a tényleges szerkesztő Adalbert Wagner álnéven Kohn Hillel. 1932 májusában összesen négy száma jelent meg, bennük Fekete Albert, Madzsar József, Nagy István ír ...

                                               

Virradat (folyóirat)

Felelős szerkesztőként Fáskerti Tibor, majd Molnár Ferenc neve szerepel rajta, hátterében az illegális kommunista párt egyik legális szervezete, a Falusi és Városi Dolgozók Blokkja állt, s annak politikai irányvonalát, rendezvényeit népszerűsítet ...

                                               

Zarándok (folyóirat)

Zarándok – református gyülekezeti lap. Első száma 1998 húsvétján jelent meg, Zarándi Zarándok címmel, a pankotai egyházközség kiadásában. 1999 nyarától az Arad-belvárosi Református Egyházközség adja ki, szerkesztője Baracsi Levente lelkész. Cikke ...

                                               

Zord Idő

A Zord Idő romániai magyar irodalmi folyóirat, a romániai magyar írók első fóruma. Székhely: Marosvásárhely. 1919 augusztusától 1920 júniusáig jelent meg kéthetente a Kemény Zsigmond Társaság folyóirataként. Szerkesztette Osvát Kálmán, Ziegler Ká ...

                                               

Angol agár

Az egyiptomi domborműveken már a IV. dinasztia korában is ábrázoltak hasonló kutyákat. Észak-Afrikából került az Ibériai-félszigetre, Kínába, Perzsiába és sok más helyre is. Napjainkban is ismert változatát Angliában tenyésztették ki. Ismert ango ...

                                               

Angol pointer

A 17. század óta a nyulak felriasztására, jelzésére használják vadászatokon. Eleinte rókakopókkal, később buldogokkal, agarakkal, vérebekkel keresztezték. Az 1859-es első angliai kutyakiállításra már lényegében kialakult tiszta formája. A 18. szá ...

                                               

Cavalier King Charles spániel

Cavalier King Charles spániel egy kutyafajta. A kis spánielek ősei spanyol és francia eredetű kajtató ebek voltak és Európa-szerte népszerűek voltak az arisztokrácia körében. Legközelebbi rokonai a francia Papillon, a belga Phalène és a szintén a ...

                                               

Clumber spániel

Egyes vélemények szerint a fajta Franciaországból származik. A feltételezések szerint a nagy francia forradalom idején Noailles herceg Angliába menekítette a kutyáit, mégpedig Newcastle hercegének birtokára a nottighamshire-i Clumber Parkba. Első ...

                                               

Göndörszőrű retriever

Kialakulása az 1800-as évekre tehető. Pontos származása nem ismert, de hasonló szőrzetű vízi spánielek szerepelhetnek ősei között. Emellett a korai labradorok és az uszkárok is szóba jöhetnek. A retrieverek egyik legrégibb képviselője. Ausztráliá ...

                                               

Staffordshire bullterrier

A staffordshire bullterrier, amelyet néha angol staffinak is neveznek kiegyensúlyozott, értelmes, gyengéd és viszonylag engedelmes kutya. Vidám természetű, ugyanakkor meglehetősen magabiztos. Általában nagyon bátor, és nem kíméli saját magát, moz ...

                                               

Sussexi spániel

A sussexi spániel Angliában őshonos, igen ritka, erős felépítésű kutyafajta. 1946-ban mindössze két sussexi spánielt regisztráltak a British Kennel Clubnál, és még ennél is kevesebb létezik Amerikában. Eredetileg az angliai Sussex grófságban teny ...

                                               

Cairn terrier

A cairn terrier neve az angol cairn, azaz "kőrakás" szóból származik, amely gyakori Skócia-szerte, és útjelzőként szolgál, vagy emléket állít valaminek. Találó név ennek a szürkés-barnás, sprőd bundájú felföldi terriernek.

                                               

Gordon szetter

A gordon szetter a skóciai Gordon herceg tenyészetében alakult ki. 70 cm körüli marmagasságú, robusztus, hosszú szőrű, vörössel tűzött fekete színű fajta. Nagyon hűséges, szófogadó és könnyen tanítható. Rendszeres foglalkozást igényel. Az időjárá ...

                                               

Skót szarvasagár

Kialakulása a 800-as évekre tehető. Skóciában szarvasvadászatra alakították ki. A puska elterjedésével egyedszáma megcsappant, de napjainkban társasági kutyaként egyre népszerűbb. Érdekes módon napjainkban Dél-Afrikában is több van belőle, mint h ...

                                               

Skye terrier

Marmagassága 23-25 centiméter, tömege 8.5-10.5 kilogramm. Hosszú, földig érő szőrzete csak rendszeres fésülés mellett őrzi meg a szépségét. Fején rövidebb és finomabb szálú, elfedi a homlokot és a szemeket. Mellső mancsai nagyok, előreirányulók. ...

                                               

Angol női labdarúgó-válogatott

Az angol női labdarúgó-válogatott képviseli Angliát a nemzetközi női labdarúgásban. A csapat közepesen sikeres az elmúlt időszakban, az utóbbi két Európa-bajnokságon nem jutott tovább a csoportból, a világbajnokságra 1995-ben és 2007-ben jutott ki.

                                               

Német női labdarúgókupa

A DFB Frauen-Pokal vagy Női Német Kupa az elsőszámú nemzeti női labdarúgó kuparendezvény Németországban, ennélfogva a női megfelelője a DFB-Pokalnak. 1980-ban hozták létre nyugaton, és tíz évvel később csatlakoztak a keleti csapatok is.

                                               

Olasz női labdarúgó-válogatott

Az olasz női labdarúgó-válogatott képviseli Olaszországot a nemzetközi női labdarúgó eseményeken. A csapatot az Olasz labdarúgó-szövetség szervezi és irányítja.

                                               

Dán női labdarúgó-válogatott

2005 – Első forduló. 1969 – Ezüstérmes nem hivatalos rendezvény. 1984 – Elődöntős. 1987 – Nem jutott ki. 2009 – Első forduló. 1979 – Aranyérmes nem hivatalos rendezvény. 2001 – Elődöntős. 2013 – Elődöntős. 1993 – Bronzérmes. 2017 – Ezüstérmes. 19 ...

                                               

English Football League

Az English Football League az angol labdarúgó-bajnokság másod-, harmad- és negyedosztályát magában foglaló szervezet. 1888-ban alapították, akkortól négy szezonon keresztül még csak egy osztálya volt. A világ első, mai értelemben vett labdarúgó-b ...

                                               

Angol labdarúgókupa-győztes klubok listája

Az Angol labdarúgókupa egy egyenes kieséses rendszerű kiírás Angliában labdarúgócsapatoknak a The Football Association szervezésében. A kupa a nevét is a szövetségről kapta. Ez a legrégebbi még működő labdarúgókupa a világon, az első szezonját 18 ...

                                               

2010-es labdarúgó-világbajnokság (A csoport)

A 2010-es labdarúgó-világbajnokság A csoportjának mérkőzéseit 2010. június 11-étől 22-éig játszották. A csoportban Dél-Afrika, Mexikó, Uruguay és Franciaország szerepelt. A csoportból az első két helyezett jutott tovább az egyenes kieséses szakas ...

                                               

2010-es labdarúgó-világbajnokság (B csoport)

A 2010-es labdarúgó-világbajnokság B csoportjának mérkőzéseit 2010. június 12-étől 22-éig játszották. A csoportban a kétszeres világbajnok Argentína, valamint Nigéria, Dél-Korea és Görögország szerepelt. A csoportból az első két helyezett jutott ...

                                               

2010-es labdarúgó-világbajnokság (C csoport)

A 2010-es labdarúgó-világbajnokság C csoportjának mérkőzéseit 2010. június 12-étől 23-áig játszották. A csoportban Anglia, USA, Algéria és Szlovénia szerepelt. A csoportból az első két helyezett jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az els ...

                                               

2010-es labdarúgó-világbajnokság (D csoport)

A 2010-es labdarúgó-világbajnokság D csoportjának mérkőzéseit 2010. június 13-ától 23-áig játszották. A csoportban Németország, Ausztrália, Szerbia és Ghána szerepelt. A csoportból az első két helyezett jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba ...

                                               

2010-es labdarúgó-világbajnokság (E csoport)

A 2010-es labdarúgó-világbajnokság E csoportjának mérkőzéseit 2010. június 14-étól 24-éig játszották. A csoportban Hollandia, Dánia, Japán és Kamerun szerepelt. A csoportból az első két helyezett jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az el ...

                                               

2010-es labdarúgó-világbajnokság (F csoport)

A 2010-es labdarúgó-világbajnokság F csoportjának mérkőzéseit 2010. június 14-étól 24-éig játszották. A csoportban a négyszeres világbajnok Olaszország, valamint Paraguay, Új-Zéland és Szlovákia szerepelt. A csoportból az első két helyezett jutot ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →