★ Free online encyclopedia. Did you know? page 339                                               

Zábor

A települést 1353-ban "Zabor" alakban említik először. 1360-ban "Zabor", 1490-ben "Zaborfalwa" alakban szerepel a korabeli forrásokban. A 19. századig a Záborszky család birtoka, 1730-tól kisebb birtokaik a Zrubkiaknak és Chevanoknak is voltak a ...

                                               

Kisdivény

A Velký nevű magaslaton a korai bronzkorban a lausitzi kultúra, majd a puhói kultúra település állt. Az i. e. 1. században kelta település állt itt, de kerültek elő cserépmaradványok a késő római korból a 4. – 5. századból, valamint a 9. századbó ...

                                               

Litvaszinye-Babkó

Litvaszinye-Babkó község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban. Litvaszinye és Babkó egyesítésével keletkezett, beleértve az 1907-ben Litvaszinyéhez csatolt Papszabadit is. 2011-ben 1633 lakosából 1494 szlovák volt.

                                               

Trencsénladány

A települést 1475-ben "Lyzica" alakban említik először. 1482-ben "Lysice", 1511-ben "Lyzzica", 1598-ban "Liszica", 1773-ban "Lisica" néven szerepel a korabeli forrásokban. Óvár uradalmához tartozott. 1598-ban 23 háza volt. 1720-ban 15 volt az adó ...

                                               

Raszlavica

Raszlavica a Szekcső-patak felső folyásának legősibb települése, ahol már a Nagymorva Birodalom korából is tártak fel sírokat. A 12. században erre vezetett át a Bártfán keresztül Lengyelországba menő kereskedelmi út, melyet II. István király itt ...

                                               

Kisszilva

A falut 1248-ban "Ujszilva ” néven említik először, de valószínűleg már a 13. század előtt is létezett. 1253-ban "Silwan ” néven találjuk. Sáros várának tartozéka, majd 1389-ben Luxemburgi Zsigmond a Rozgonyiaknak adta, akik a 16. századig voltak ...

                                               

Vitézvágás

A település soltész általi betelepítéssel keletkezett a 15. század elején, 1451-ben említik először. A Drugeth család homonnai uradalmához tartozott. A 16. században már evangélikus fatemplom állt itt. 1600-ban a soltész két házán kívül 7 jobbágy ...

                                               

Milpos

A település a 15. században Hőnig várának birtokaként jött létre. Lakói főként Hőnigről ide települt pásztorok és a várbeli szolgálónépek voltak. A Milpos völgye kedvező feltételeket biztosított a pásztorkodásra, ezért előbb csak kis kunyhókat ép ...

                                               

Olyka

Olyka község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Mezőlaborci járásában. Gödrösolyka, Homonnaolyka és Sztropkóolyka egyesülésével jött létre.

                                               

Valentóc

A falu 1550-ben Drugeth Imre, Gábor, Gáspár és Ferenc birtoka. 1587-ben Malikóczy Miklóst és Gábort iktatják egyes részeibe. Tíz évvel később már Füzy Imre és Palocsay György az urai. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "VALENTÓCZ. Orosz ...

                                               

Feketekút

A falu keletkezése a 14. századra tehető. 1366 után alapították a német jog alapján, de csak 1411-ben "villa Feketekwth ” néven említik először abban az oklevélben, melyben Rikolf unokája Henrik, Berzevice várának társbirtokosa megvásárolja. Az í ...

                                               

Györkvágása

1427-ben "Gevrkuagasa ” néven említik először. Nevét onnan kapta, hogy egy Gyurkó nevű soltész alapította. A falu Palocsa uradalmához tartozott. A 16. században korábbi gazdagságát elveszítette, lakó csak zsellérek voltak. 1567-ben 5 háztartás vo ...

                                               

Kriványpusztamező

1270-ben V. István oklevelében "Bachamezey ” néven említik először, ekkor Tarkő várának uradalmához tartozott. 1427-ben az adóösszeírásban 14 portát számláltak a településen, ezzel a közepes nagyságú falvak közé számított. 1470-ben "Baczamezew ” ...

                                               

Józsefhámor

A települést "Rhollhuta ” néven a német Jozef Rholl alapította, aki a 18. század végén erdőt és nagybirtokot vásárolt ezen a területen. Ezután megkezdte a Vihorlát területén az arany és ezüst utáni kutatást, helyette azonban vasércet talált. A Jó ...

                                               

Oroszpatak

A falut a 16. században alapították a homonnai uradalom területén. Első írásos említése 1635-ből származik. Lakói mezőgazdasággal, erdei munkákkal foglalkoztak. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Orosz Patak. Orosz falu Zemplén Vármegy ...

                                               

Bukóc (Sztropkói járás)

Az uradalmat 1364-ben kapta Czudar Péter I. Lajos királytól. A település kiterjedt erdeiről kapta a nevét. 1379-ben "Bokoch ” néven említik először a szorocsányi uradalom részeként, a Cudar család birtoka volt. Nevét a szláv buk = bükk főnévből k ...

                                               

Sztaskóc

Sztaskóc község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, a Sztropkói járásban. Kis- és Nagytavas egyesítésével jött létre.

                                               

Vladicsa

Vladicsa község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, a Sztropkói járásban. Alsóladács, Derencs, Felsőladács és Szárazhegy közös közigazgatási egysége.

                                               

Dávidvágása

Zsigmond király 1410-ben kibocsátott oklevele említi először, melyből kiderül, hogy a település 1327-óta a Nekcseyek birtoka. A község nevét is első birtokosáról kapta, neve alapján irtványtelepülés volt. Csicsva várának uradalmához tartozott. Na ...

                                               

Merészpatak

1363-ban említik először, a Rozgonyiak csicsvai uradalmához tartozott. A 16. században a Báthoryaké, később a Forgáchoké. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "MERNYIK. Tót falu Zemplén Várm. földes Ura Szulyovszky Uraság, lakosai evangel ...

                                               

Szécsmező

1272-ben említik először, de területén már évezredekkel ezelőtt is éltek emberek. Ezt bizonyítja az itt megtalált hatezer éves, női alakot ábrázoló szobrocska és számos cserépmaradvány. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Szécs Polyánka ...

                                               

Tapolymeggyes

A falut a 11. század második felében határőrző településként alapították. Tőle északra, a lengyel határ irányában egykor őrtorony is állt. 1212-ben II. András oklevelében említik először, melyben a király a falut a Szent Sír lovagrend komlósi kol ...

                                               

Tapolyradvány

A település valószínűleg már a 11. században is létezett. 1349-ben említik először, amikor több nemesi család birtoka volt. A 14. és 15. században területén vár állt, melynek ma csak romjai láthatók. 1600-ban 13 ház állt a faluban. 1715-ben 6, 17 ...

                                               

Nagybakta

Nagybakta Bakta, Bagota Árpád-kori település. Nevét az oklevelek már 1232-ben említették Bagotha néven a Muzsaly határjárásában, ekkor a Szentkirály jobbágyfiainak faluja volt. Utódaik a Baktai nemesek 1327-ben Csombortelek és Csoma szomszédosai ...

                                               

Saján

Saján közigazgatásilag Viskhez tartozó település, amely főként ivó- és fürdőkúrára alkalmas ásványvizéről vált híressé. A román határtól csupán néhány kilométerre fekvő Saján fölé három hegy magasodik, a környék kedvelt kirándulóhely. A település ...

                                               

Körtelep

Európa közepét jelző obeliszket az Osztrák-Magyar Monarchia Térképészeti Intézete 1887-ben állíttatta fel Körtelep mellett, mely szerint itt található Európa földrajzi középpontja. Az oszlop latin nyelvű szövege: Locus Perennis Dilicentissime cum ...

                                               

Lonka (Ukrajna)

A Fagyalosból Szvidovec eredő Kaszó-patak tiszai torkolatánál alakult ki. Jelentős település volt a középkorban is, a hegyek közül kilépő folyókon aranymosás folyt. Az 1940-es évek óta körjegyzőség található Lonkán, melynek külterületi lakóhelyei ...

                                               

Varsó trolibuszvonal-hálózata

Varsó trolibuszvonal-hálózata a lengyel főváros trolibuszvonalainak az összessége, ami 1946. január 5-én indult és 1973. július 1-jén szűnt meg. 1983. június 1-jén újraindították, majd 1995. szeptember 1-jén újra megszüntették. Helyét buszvonalak ...

                                               

Budapest autóbuszvonal-hálózata 1977-ben

Budapest autóbuszvonal-hálózata 1977-ben jelentősen módosult az M3-as metró átadása miatt. A korábban kialakult elv szerint az 1-99 számtartomány jelölte az alapjáratokat, a betétjáratok az A B és a C jelzést, az alapjárattal csak részben megegye ...

                                               

Budapest autóbuszvonal-hálózata 2008-ban

Budapest autóbuszvonal-hálózata 2008-ban jelentős változáson ment keresztül. Két ütemben, 2008. augusztus 21-én és szeptember 6-án a vonalhálózatot átszervezték. Az átszervezés során megszűnt a gyorsjáratok korábban használt jelölése, a menetrend ...

                                               

Budapest autóbuszvonal-hálózata 2014-ben

Budapest autóbuszvonal-hálózata 2014-ben jelentős változáson ment keresztül az M4-es metróvonal átadása miatt. Kelenföld vasútállomásnál új intermodális csomópont készült el, a dél-budai, budaörsi és törökbálinti autóbuszjáratok többségét ide hel ...

                                               

1B busz (Balassagyarmat)

A balassagyarmati 1B jelzésű autóbusz az Autóbusz-állomás és a Kenessey Albert Kórház között közlekedett az 1-es busz betétjárataként, az 1A busszal ellentétes irányba. A vonalat Balassagyarmat Város Önkormányzata megrendelésére a Nógrád Volán üz ...

                                               

71-es busz (Balassagyarmat)

A balassagyarmati 71-es jelzésű autóbusz az Autóbusz-állomás és a Nyírjesi üdülő között közlekedett a 7-es busz betétjárataként szabad és munkaszüneti napokon napi egy indulással. A vonalat Balassagyarmat Város Önkormányzata megrendelésére a Nógr ...

                                               

13A busz (Bécs)

A bécsi 13A jelzésű autóbusz a Skodagasse és Hauptbahnhof között közlekedik. Ez Bécs legproblémásabb viszonylata. Régen villamosok közlekedtek helyette 13-as jelzéssel, de az utca túl szűk volt, így megszüntették. Azóta mindig keresik a lehető le ...

                                               

Bécsi belvárosi buszok

A bécsi belvárosi autóbuszok Bécs belvárosában közlekednek, és elsősorban turistalátványosságokat érintenek. A többi vonaltól abban különböznek, hogy midibuszok közlekednek rajta. Erre azért van szükség, mivel a szűk történelmi belvárosban már eg ...

                                               

1-es villamos (Bécs)

A bécsi 1-es jelzésű villamos egyike a Bécs belvárosában közlekedő villamosvonalaknak. Útvonalát sokszor módosították, egy időben csak a Ringet járta körbe a 2-es villamossal ellentétes irányban. Ma is nagyrészt a Ringen halad, összeköti Bécs töb ...

                                               

Ring villamosvonal (Bécs)

A Ringlinie, vagyis a Ringen futó villamosvonal a bécsi villamoshálózat egyik fontos pályaszakasza, helyileg a város első kerületében található. A kör alakú pálya a Ringstraße valamint a Ferenc József rakpart mentén fut, hossza egyik irányba 5.2 ...

                                               

25-ös villamos (Bécs)

A bécsi 25-ös jelzésű villamos Aspernt, Kagrant és Floridsdorfot köti össze, 8.8 km hosszan. A jelenlegi 25-ös villamos 2012 decembere óta közlekedik.

                                               

42-es villamos (Bécs)

A bécsi 42-es jelzésű villamos a város villamoshálózatának a legrövidebb, 3.4 km hosszú tagja. Útvonala során Bécs egy északibb területének látja el a belvárosi kapcsolatát.

                                               

43-as villamos (Bécs)

A bécsi 43-as jelzésű villamos Neuwaldegg és Schottentor között közlekedik 6 km hosszú vonalon, biztosítva Hernals, Dornbach és Neuwaldegg városrészek belvárosi kapcsolatát. A járaton felül még 44-es jelzéssel is közlekednek járatok, kicsit más ú ...

                                               

44-es villamos (Bécs)

A bécsi 44-es jelzésű villamos Bécs belvárosát köti össze egy kijjebb eső városrésszel. Az egyik végállomása, Schottentor fontos átszállópont. A vonal 5.7 km hosszú. A vonalon csak alacsony padlós ULF villamosok közlekednek.

                                               

49-es villamos (Bécs)

A bécsi 49-es jelzésű villamos a város villamoshálózatának egy 8.4 km hosszú tagja, amely kelet-nyugati sugár irányban érkezik a Ringhez, és így több külvárosi területnek ellátja a belvárosi kapcsolatát.

                                               

Vienna Ring Tram

A bécsi Vienna Ring Tram villamos egy városnéző villamosjárat, mely az útvonala során körbemegy a Ringen és közben információkat hallhatunk azokról a nevezetességekről, ami mellett elhalad. A járatnak csak egy megállója van. Innen indul a kör. A ...

                                               

2-es busz (Békéscsaba)

A békéscsabai 2-es jelzésű autóbusz a Szabadság tér ről indult és érkezett, a vonal hurokjárat volt. A viszonylatot a Körös Volán Zrt. üzemeltette. A helyi tömegközlekedésben főleg a jaminai városrész kapcsolatát biztosította a belvárossal, valam ...

                                               

9-es busz (Békéscsaba)

A békéscsabai 9-es jelzésű autóbusz az Autóbusz-pályaudvarról indult és oda is érkezett, a vonal hurokjárat volt. A viszonylatot a Körös Volán Zrt. üzemeltette. Az alacsony kihasználtság és az autóbuszvonalak átszervezése miatt 2012. október 1-én ...

                                               

40E busz (Budapest, 1982–1995)

A budapesti 40E jelzésű autóbusz a Móricz Zsigmond körtér és a Budaörsi lakótelep között közlekedett. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Vállalat üzemeltette.

                                               

40E busz (Budapest, 2002–2008)

A budapesti 40E jelzésű autóbusz a Móricz Zsigmond körtér és Budaörs, Patkó utca között közlekedett. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemeltette.

                                               

40É busz (Budapest)

A budapesti 40É jelzésű éjszakai autóbusz a Móricz Zsigmond körtér és a Budaörsi lakótelep között közlekedett. A vonalat a Budapesti Közlekedési Rt. üzemeltette.

                                               

40gy busz (Budapest)

A budapesti 40 -es jelzésű autóbusz a Móricz Zsigmond körtér és a Budaörsi lakótelep között közlekedett. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemeltette.

                                               

140E busz (Budapest)

A budapesti 140E jelzésű autóbusz a Móricz Zsigmond körtér és Budaörs, Törökugrató között közlekedett. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemeltette.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →