★ Free online encyclopedia. Did you know? page 338                                               

Izsépfalu

A falu a 14. században Szielnic határában keletkezett, lakói földművesek voltak. Első írásos említése 1286-ból származik, amikor a mai község területét IV. László király Keve fiainak Benedeknek és Istvánnak adja. 1391-ben "que nunc vocatur Isipfa ...

                                               

Mattyasóc

Mattyasóc község Szlovákiában a Zsolnai kerület Liptószentmiklósi járásában. Alsó- és Felsőmattyasóc egyesítésével keletkezett.

                                               

Kotessó

Kotessó község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Nagybiccsei járásban. Nemeskutas, Buková, Vágbalázsi és Trencsénkutas egyesítése.

                                               

Mélyesd

Mélyesd község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Nagybiccsei járásban. Alsó- és Felsőmélyesd egyesítése.

                                               

Fenyőháza

1625-ben említik először, amikor Fenyőháza kis telep a szomszédos Gombás határában a likavai uradalomban. A 17. században üveghuta működött a területén. A mai település Gombás határában keletkezett a 18. században. Első lakói házalók, erdei munká ...

                                               

Berestyénfalva

A falut a német jog alapján alapították a 14. században, 1392-ben "Beryssth" alakban említik először. 1493-ban "Bryesthe", 1534-ben "Bryzesthe", 1554-ben "Brestia" alakban szerepel az írott forrásokban. A prónai uradalomhoz tartozott, később a Pr ...

                                               

Bodorfalva

A falu akkor keletkezett, amikor IV. Béla király Turócdivék és Deákfalu között földet adományozott turóci nemesek számára. Bodorfalva települést 1265-ben "Vida" alakban említik először. 1340-ben "Vidusfelde", 1364-ben "Bodor", 1378-ben "Viaffelde ...

                                               

Borcfalu

1302-ben "Borcfalva" néven a Récskei család birtoka, majd 1331-ben Borchfalua néven említik. 1363-ban Pál, később a Rakovszky családé, részben pedig a prónai uradalom része. A 16. századtól a Zablatszki, Kelemen, Thuróczi és Nyári családoké. 1715 ...

                                               

Felsőstubnya

Területén a régészeti leletek tanúsága szerint már a bronzkorban éltek emberek. A falut német bányászok a német jog alapján alapították, 1390-ben "Wylehota" alakban említik először. 1405-ben a körmöci uradalom része volt. 1407-ben "Newstub", 1415 ...

                                               

Ivánkafalva

A falut Namszlav és fiai Iván, Tamás, Bertalan és Miklós alapították 1248-ban amikor adományként kapták a területet. 1423-ban "Iwankafalua" néven említik, de területén már a korai szláv időkben is volt település. 1536-ban "Iwanchynffalwa" névén s ...

                                               

Kiscsepcsény

A község területén a 8. században is volt már település. Határában valószínűleg szláv előkelő sírját tárta fel Groó Vilmos 1872-ben a Homôlka halmon. 1936-ban Vojtech Budinský-Krička végzett a helyszínen hitelesítő ásatást. A mai települést 1254- ...

                                               

Kisraksa

A község területén ősidők óta élnek emberek, a falutól délre a puhói kultúra településének maradványait tárták fel. 1277-ben "Roxa" néven említik először. 1280-ban Mikcs bán fiaié, majd története során különböző nemesi családok birtoka. 1503-ban ...

                                               

Mosóc

Mosóc szlovákul Mošovce a volt Turóc vármegye legnagyobb községei közé tartozik. A község gazdag történelmét nem csak a számos nevezetesség igazolja, hanem az a tény is, hogy a község történelme már csaknem 800 éve íródik. Az első írásbeli említé ...

                                               

Nagycsepcsény

Csepcsény falut 1262-ben "Cheptsin” néven említik először. 1343-ban "Shepcsin”, 1359-ben "Cepchin”, illetve "Chepchin”, 1369-ben "Chepchen” alakban említik az írott források. Nagycsepcsény 1534-ben "Nagyczepchyn” alakban szerepel oklevélben. 1383 ...

                                               

Turcsek

Turcsek község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Stubnyafürdői járásban. Alsó- és Felsőturcsek közös közigazgatási egysége.

                                               

Turócábrahámfalva

A falu a 13. század második felében keletkezett, első írásos említése 1400-ból származik "villa Abraham" néven. Nevét birtokosáról Jakab fia Ábrahámról kapta. 1419-ben "Abrahamfalua" néven említik. 1785-ben 35 házában 172 lakos élt. 1828-ban 37 h ...

                                               

Turócandrásfalva

A község területén a késő bronzkorban a lausitzi kultúra települése állt. A település egy 1252-ben András nevű ember tulajdonában volt malom mellett alakult ki. 1252-ben molendinum Andréé néven szerepel először. 1422-ben Zenth Andreas volt a neve ...

                                               

Turócborkút

Turócborkút falu Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Stubnyafürdői járásban. Magyar nevét savanyúvizeiről kapta.

                                               

Turócerdőd

A települést 1302-ben "Lesna" néven említik először. 1315-ben "Lescha", 1343-ban "Lesna", 1535-ben "Lyesna", 1566-ban "Lyeschno", 1598-ban "Lyesno" alakban említik a korabeli forrásokban. 1434-ben a Recski, később Prónay, a Kereskényi és Velics c ...

                                               

Turóckelemenfalva

1240-ben "Lazkouch” alakban említik először. 1315-ben "Leskocz", 1391-ben "Lazkouch", 1534-ben "Kelemenfalwa", 1553-ban "Kelemynfalua", 1570-ben "Kelemenfalva olim terra Laszkowetz", 1619-ben "Kelemenfalva aliter Kelemenovec", 1736-ban "Kelemenfa ...

                                               

Turócmeggyes

A települést a zsolnai német jog alapján alapították a 13. század végén egy aranybánya közelében. Első írásos említése 1340-ben "Polun" néven történt. A 14. század végén "Chremosna",1786-ban "Csremossne" a neve. A Najszkó család birtoka, majd 154 ...

                                               

Turócrudnó

1343-ban "Rudna" néven említik először. 1391-ben "Ruda", 1392-ben "Rodna", 1535-ben "Rwdna", 1773-ban "Rudno" alakban szerepel a korabeli forrásokban. 1421-től a 19. századig vámszedőhely volt. A falu Tótpróna uradalmához tartozott. A falu első s ...

                                               

Turóctölgyes

A falu a Körmöcbányáról a Felső-Nyitra vidékre menő út mellett keletkezett a 13. században. Első írásos említése "Doba" alakban 1262-ben történt, nevét valószínűleg a környező tölgyerdőkről kapta. 1266-ban "Dubowa", 1302-ben "Dubowa", 1363-ban "D ...

                                               

Árvafejérpatak

Árvafejérpatak az első település, melyet a Sztudena-völgyben alapítottak. 1556-ban említik először, első lakói a közeli hegyekben élő pásztorok és árvai várjobbágyok, voltak, akik a 16. században telepedtek meg. 1596-ban csak 6 jobbágyház állt a ...

                                               

Bölényfalu

Első lakói a 14. században az Árva mentéről települtek ide és az árvai vár szolgálónépei voltak. A falu alapítása azonban csak 1593-ban történt a soltészjog alapján. Ekkor szerepel először oklevélben "Zwberczyc" néven. Alapításakor a soltészén kí ...

                                               

Stepanó

Stepanó község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Turdossini járásban. 1968-ban jött létre Alsó- és Felsőstepanó egyesítéséből.

                                               

Bélagyulafalva

Turócbélát 1282-ben, Gyulafalvát 1357-ben említik először. Gyulafalva a necpáli határban keletkezett, végig helyi köznemesek tulajdonában volt. Turócbéla területén már a kőkorszaktól kezdve éltek emberek, a korai bronzkorból pedig a puhói vár nép ...

                                               

Draskócvölgye

Draskócvölgye község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Turócszentmártoni járásban. Draskóc, Dolina és Ivánkaföld települések egyesülése.

                                               

Folkusfalva

1331-ben "villa Folkus" említik először, amikor Doncs mester első birtokosának a Folkus családnak adja. A falu nevét is róluk kapta. A család a 18. század végéig maradt a község birtokosa. 1335-ben "Villa Folci", 1359-ben "Folkusfalua", 1391-ben ...

                                               

Kerpelény

Turócszentmártontól 15 km-re északkeletre a Turóci-medence északkeleti részén a Vág jobb partján fekszik. Határa a Nagy-Fátra gerincéig nyúlik fel, melynek legmagasabb pontja az 1187 m magas Kopa.

                                               

Kisselmec (Turócszentmártoni járás)

1474-ben Sczewnicza alakban említik először. Nevét szénsavas forrásairól kapta. A szklabinyai uradalomhoz tartozott. 1527-től a Révay család birtokolta, akik rövidesen kastélyt építettek a faluban. Itt volt a család birtokainak központja. Később ...

                                               

Kistorboszló

A község területén már az időszámítás előtt a puhói kultúra megerősített települése állt, majd ezt felhasználva a kelták építettek kisebb várat itt. A mai települést 1261-ben "terra Treboztou" néven Tarnó szomszédságában említik először. 1267-ben ...

                                               

Kostyán

1323-ban "villa Coschan" alakban említik először. 1360-ban "Castyan", 1456-ban "Koschan", 1534-ben "Kosthyan", 1553-ban "Kosczany", 1564-ben "Kostyan" alakban szerepel a korabeli forrásokban. Története során különböző nemesi családok birtoka volt ...

                                               

Lamosfalva

1374-ben I. Lajos király Zólyomlipcse várában kelt oklevelében említik először, bár a falu valószínűleg már a 13. század közepén is létezett. Magyar nevét egy 15. századi személynévből kapta. 1431-ben egy birtokvita kapcsán Lamos néven említik. 1 ...

                                               

Laszkár

A települést azon a birtokon alapították, melyet 1255-ben egy Latibor nevű nemes szerzett és 1280-ban fia, Jakab volt a birtokosa. 1277-ben "Lazkouch" alakban említik először. 1356-ban "Ewzpatak", 1487-től "Lazkar" alakban említik. 1487-ben Blatn ...

                                               

Lézsa

1252-ben a turóci kolostor birtokaként "terra quinque villarum" alakban említik először. 1534-ben "Lesako" alakban említik. A következőkben "Lezechow" 1543, "Ležechowo" 1554, "Leziachow" 1565, "Ležachow" 1567, "Ležyachow" 1604 alakban szerepel a ...

                                               

Nagyrákó

A község területén már az újkőkorban is éltek emberek. A mai felepülés azon a földön keletkezett, melyet IV. Béla a tatárjárás után adományozott Márton nevű hívének és László nevű testvérének a Rakovszky család őseinek, akik a Sajó melletti ütköz ...

                                               

Sutó

A község területén a történelem előtti időkben a puhói kultúra települése állt. Sutót 1403-ban "Suto" néven említik először, a szklabinyai uradalom része volt. A 20. századig a Révay család birtoka. 1620-ban 14 adózó portája volt. 1715-ben 16, 17 ...

                                               

Szklabinyaváralja

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már hallstatt korban éltek emberek. Megtalálták itt a lausitzi kultúra hamvasztásos temetőjét és a puhói kultúra településének nyomait is. Neve a szlovák sklabina főnévből származik. Fából ácsolt vár ...

                                               

Szocóc

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a bronzkorban éltek emberek. A település Szentmária határában keletkezett a 13. században, 1258-ban "Zochowcz, Zoczowcz, Sochouch" alakban említik először. 1293-ban "Scuchouch", 1315-ben "Sotouch ...

                                               

Szucsány

Szucsány területén a Vág jobb partján ma Hradiskának nevezett magaslaton a kora bronzkortól az i.e. 1300 – 700 közötti időben a lausitzi kultúra erődített települése állt. Megtalálták a település temetőjét is ahonnan számos bronztárgy került elő. ...

                                               

Szucsányváralja

A régészeti leletek tanúsága szerint az első emberi település a latén korban alakult ki ezen a területen. Határában földvár is állt egykor, melyet talán a betelepülő szlávok emeltek, azonban ez később elpusztult. Ezután egy részét kőből újjáépíte ...

                                               

Tarnó

1256-ban IV. Béla adománylevelében "Tarnouch" alakban említik először. 1262-ben "Tarnouc", 1267-ben "Turnouk", 1381-ben "Tarnouch", 1456-ban "Tarnocz", 1573-ban "Trnov", 1578-ban "Tarnoucz alias Trnow", 1598-ban "Tharnow", 1601-ben "Trnow" néven ...

                                               

Turócbeszterce

A régészeti leletek tanúsága szerint már a 9. századtól település volt itt, mely kovácsaival fazekasaival a környék kézművesiparának centrumává fejlődött. A falu neve 1258-ban "villa Bistricha" alakban tűnik fel először a forrásokban, szomszédos ...

                                               

Turócjeszen

Turócjeszen község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Turócszentmártoni járásban. 1971 óta Kisjeszen és Nagyjeszen közös közigazgatási egysége.

                                               

Turócremete

A települést a zsolnai német jog alapján alapították a 14. században. 1594-ben "Vriczkopole" néven egy birtokvitával kapcsolatban említik először, mely a zniói jezsuiták és prónai nemesek között zajlott. 1773-ban "Wriczko" néven említik. Német ne ...

                                               

Turóctótfalu

A települést 1252-ben "terra quinque villarum" alakban említik először. 1422-ben "Tothfalu", 1534-ben "Zlowenec", 1535-ben "Zlowen", 1543-ban "Slowen", 1548-ban "Zloweny", 1554-ben "Sloweny", 1579-ben "Schlowany", 1598-ban "Szlowany" alakban szer ...

                                               

Turócszentgyörgy

A település a Szent György tiszteletére szentelt ősi templom körül alakult ki a 14. században. Templomát és papját már az 1332 és 1337 között kelt pápai tizedjegyzék is említi "plebanus Sancti Georgii" alakban. 1591-ben birtokának egy részét a zn ...

                                               

Turócszentpéter

A település neve 1309-ben tűnik fel először, amikor területét Doncs mester zólyomi ispán Dénes fia Tamásnak adja. A falut közvetlenül azonban csak 1323-tól "Scenpeter, Zenpeter, Zenthpetur" néven említik. 1386-ban Zaturcsányi Pál fiának birtoka. ...

                                               

Vágkelecsény

1403-ban "Kelechen" néven említik először. Szklabinya várának uradalmához tartozott, a 18 és 19. században a Révay család birtoka. 1715-ben 14 háztartása volt. 1720-ban 62 házában 380 lakos élt. 1828-ban 70 háza és 364 lakosa volt. 1671-től ők lá ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →