★ Free online encyclopedia. Did you know? page 336                                               

Virt

Komáromtól 16 km-re keletre, a Pati-csatorna bal partján, az Öreg-Zsitva torkolata közelében fekszik. A Zsitva a falu közelében 40 hektáros tóvá szélesedik. Környéke kitűnő szőlőtermő vidék. Virten keresztülhalad a Dunaradványt 3 km Marcelházával ...

                                               

Zsemlékes

Komáromtól 27 km-re északnyugatra fekszik a Gellér-Zsemlékesi-kanális partján, a történelmi Komárom vármegye területén. Zsemlékes zsákfalu, országúton csak Nemesócsa 4 km felől közelíthető meg, a közeli Bogyával földút köti össze. Közigazgatási t ...

                                               

Alsópél

1251-ben Peel néven említik először Péli Balázs fiainak: Istvánnak, Bélának és Miklósnak birtokaként. 1316-ban Pel a Bolyar és Péli család birtokaként szerepel. Faluként 1470-ben említi először oklevél. Helyi nemesek birtoka, a Gyura és a Baracsk ...

                                               

Alsószecse

A falut 1310-ben "Zedche ", "Zeche alakban említik először. 1325-ben "Zecche ", 1355-ben "Zedcheet altera Zedche néven tűnik fel az írott forrásokban. Kezdetben helyi nemesek birtoka, majd 1534-től a lévai váruradalomhoz tartozott. 1601-ben 52 há ...

                                               

Bajka (település)

1286-ban Bayka néven említik először. 1302-ben Boyka alakban szerepel írott forrásban. Bars várjobbágyainak faluja volt, később több nemesi családé, köztük a Bajky, Sáróy családoké. 1601-ben 20 háza állt. 1715-ben kocsmája és 9 adózója volt. 1828 ...

                                               

Baka (Lévai járás)

1075-ben Baka néven említik először, akkor a garamszentbenedeki apátsághoz tartozott. Alsóbaka a 16. századig a lévai váruradalomhoz tartozott, később a Hellenbach család birtoka. Felsőbaka is létezett már az Árpád korban, temploma a 15. századba ...

                                               

Barsbese

A falu területén a kőkorszaktól fogva éltek emberek. Ezt igazolják azok a gazdag régészeti leletek, melyek a kőkorból és a római-barbár korszakból származnak. Bese községet 1292-ben említik először. Első temploma a pápai tizedjegyzék szerint már ...

                                               

Barsvárad

A mai község területén már a kőkorszakban emberi település állt. A régészek a vonaldíszes kerámia és a lengyeli kultúra nyomait találták itt meg. A késői bronzkorban, a hallstatt és La Tène korokban is lakott volt, valamint a 9-10. században szlá ...

                                               

Borfő

Borfő község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában. Kálnaborfő és Tegzesborfő egyesítésével jött létre. Sziklába vájt barlanglakásairól nevezetes.

                                               

Csata (település)

Területén már az újkőkorban is éltek emberek. A régészek a vonaldíszes kerámia népének és a hévmagyarádi kultúrának nyomait, illetve bronzkori, hallstatt és latén kori temetőket tárták fel. Találtak település maradványokat a római korból és a szl ...

                                               

Cseke (település)

Neve a régi magyar Cseke személynévből való, melynek előzménye a magyar csökik = növésben elmarad ige. Másik jelentése a magyar cseke = mélyvízű gázló szó. Lehet, hogy a gyepűvonalon levő gázlóról lett elnevezve.

                                               

Ény

1156-ban "Eng” néven említik először, amikor az esztergomi érsek tizedét a káptalannak adja. 1251-ben "En”, 1332-ben "Hem” néven szerepel az írott forrásokban. 1275-ben Bars várának tartozéka volt, később több nemesi családé. Utolsó birtokosai a ...

                                               

Fakóvezekény

A régészeti leletek tanúsága szerint már a római korban barbár település állt a helyén. 1327-ben említik először "Wezeken" néven. 1339-ben "Wezekyn", 1470-ben "Fakovezeken" a neve az írott forrásokban. Kezdetben helyi nemeseké, később a Váradi és ...

                                               

Felsőpél

1209-ben még birtokként Pelly néven említik először. Pél falu 1251-ben Peel alakban bukkan fel először, a Bolyár-Pélyi nemzetségbeli Albert a község birtokosa. Később részben a kálnai Hunyadi család, részben a Majtényi család a földesura. 1484-be ...

                                               

Garamkelecsény

Első említése 1209-ben "Chelecen ” alakban szerepel abban a pápai oklevélben, amely a garamszentbenedeki apátságot erősíti meg birtokaiban. Ez a korai település feltételezhetően áldozatul esett a tatárok pusztításának, akik miután végigrabolták a ...

                                               

Garamkovácsi

1075-ben I. Géza király oklevelében Kouachi néven említik először. A garamszentbenedeki bencés apátsághoz tartozott. 1241-ben a tatárok a környékbeli falvakkal együtt elpusztították. 1433-ban a Felvidékre betörő lengyelek rabolták ki a települést ...

                                               

Garamlök

1286-ban "Luk ” néven említik először. 1388-tól Léva várának tartozéka. 1601-ben 44 ház állt a községben. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "LÖK. Magyar falu Bars Várm. földes Ura H. Eszterházy Uraság lakosai katolikusok, és másfélék, ...

                                               

Garamújfalu

Garamújfalu község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában. Garamapáti, Garamsolymos és Garamújfalu egyesítésével jött létre a mai település.

                                               

Kereskény

Nagykereskény 1351-ben "Nogkereskyn ” alakban tűnik fel először, 1461-ben "Nagkeresken ”, 1493-ban "Kerskan ” néven szerepel. A 15. században Léva várának tartozéka. A 18. században a Kereskényi, Majláth, később a Pogány és Erdődy családok birtok ...

                                               

Kiskoszmály

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban is éltek emberek. A koraközépkorban nagymorva erődített település állt itt. A mai település neve – mely már a győztes Pozsonyi csatát megelőzően népesült be magyar lakossággal – az ...

                                               

Kisóvár

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a késői kőkorszakban is éltek emberek. 1239-ben Oluar néven említik először. 1292-ben Olwar alakban szerepel a korabeli forrásokban. Előbb az esztergomi érsekség, majd 1388-tól a lévai királyi vá ...

                                               

Lekér

Lekér község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában. Lekér, Garamdamásd és Garamvezekény egyesítésével jött létre.

                                               

Lüle

Lévától 20 km-re délnyugatra, a Garammenti dombvidék északi részén fekszik. A falu 180 m magasan van a tengerszint felett, de határa 160–230 m között váltakozik.

                                               

Nagykoszmály

1322-ben említik először, ekkor tűnik fel oklevélben egy bizonyos Koszmályi András. Magát a falut 1337-ben Kozmal alakban említik először, majd 1372-ben Nagkozmal néven bukkan fel újra. Birtokosa 1362-től a Forgách család, majd az aranyosmaróti u ...

                                               

Nagytúr

Nagytúr község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában. Kistúr és Középtúr egyesítésével jött létre.

                                               

Nyírágó

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban éltek emberek. 1247-ben "Nyr" néven említik először. Az esztergomi érsekség birtoka, majd a barsi várispánsághoz tartozott. Fényes Elek szerint "Agó helység, fekszik Bars vármegye L ...

                                               

Óbars

A helyén már a kőkorszakban emberi település állt. Bars várát 1075-ben castrum Bors, a falut 1156-ban Bors néven említik először. Ekkor említik Szent Márton és Szent Péter tiszteletére szentelt templomát és plébániáját. A község északnyugati rész ...

                                               

Töhöl

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban éltek emberek. A vonaldíszes kultúra tárgyi emlékei kerültek elő ebből korból. Területe lakott volt a hallstatt és a latén korban is, de ugyancsak kerültek elő sírok a 10.–11. száza ...

                                               

Tőre

A régészeti leletek tanúsága szerint területén az újkőkorszakban a vonaldíszes kultúra, a bronzkorban pedig a hévmagyarádi kultúra települése állt itt. Tőrét 1264-ben Ture alakban említik először a korabeli források. 1324-ben Thure ", 1325-ben Te ...

                                               

Zsember

A régészeti leletek tanúsága szerint területén az újkőkortól a bronzkoron lausitzi kultúra át a római korig folyamatosan éltek emberek. 1956-ban a Hradisko nevű falurészen végeztek régészeti feltárásokat, ahol számos, a 10.–12. századra tehető cs ...

                                               

Zsemlér

A garamszentbenedeki apátság részére I. Géza által 1075-ben kiadott adománylevélben Semlar alakban említik elsőként. 1209-ben Semellar ", 1314-ben Semler ", 1411-ben Sempler ", 1464-ben Semlyer alakban szerepel a korabeli forrásokban. A garamszen ...

                                               

Báb (település)

Báb község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban. Kis- és Nagybáb egyesítésével jött létre. Gézamajor, Elemér és Sándor major tartozik hozzá.

                                               

Cabajcsápor

Cabajcsápor község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban. Cabaj és Csápor községek egyesítésével jött létre. Hozzá tartozik még: Hrúšťov, Fízeš, Riegler major, Pereš, Nový Cabaj.

                                               

Csiffár

A régészeti leletek alapján már az újkőkorban is éltek itt emberek, de a római korból és a korai szláv időszakból is találtak itt leleteket. 1209-ben "villa Chefar" néven említi először III. Ince pápa bullája, melyben a garamszentbenedeki apátság ...

                                               

Káp

A mai település eredetileg két falu volt, melyeket 1261-ben "Wruuskap”, illetve "Haloskap” alakban említenek először. Alsókáp 1524-ben "Alsookaap” alakban szerepel írott forrásban. Nyitra várának, később Nagytapolcsány várának tartozéka volt. 160 ...

                                               

Mellek

Az 1332 és 1337 között felvett pápai tizedjegyzékben említik először. 1619-ben hódolt falu volt. Vályi András szerint MELLÉK. Tót falu Bars Várm. földes Ura a’ Sz. István nevét viselő Seminarium, lakosai katolikusok, fekszik Verebélyhez 3 / 4 mér ...

                                               

Mezőkeszi

A régészeti leletek tanúsága szerint a falu területén már az i. e. 2000 körüli időben is éltek emberek. 1879-ben Sőtér Ferenc tornóci plébános ajándékaként került a MNM-ba egy éremlelet több darabja. 1113-ban említik először. A feljegyzések szeri ...

                                               

Nagyvölgy (Szlovákia)

A magyar Nagy Völgy, a latin Magna Valle és a német Grossthal nevek a 17. század első felében bukkannak fel először. A falu első írásos említése 1721-ben történt. Az Ürményi, a Hunyadi és több más nemesi család birtoka volt. 1749-ben a nagy- és k ...

                                               

Nyitraszőlős

A Cétényke pataknál 9-12. század közé keltezhető cserépmaradványokat találtak. Felsőszőlőst 1113-ban a zobori apátság birtokainak határleírásában Zolous néven említik először. 1214-ben a garamszentbenedeki bencés apátság, a bozóki kolostor és nem ...

                                               

Récsény

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkor óta éltek emberek. Megtalálták itt a bronzkor, vaskor és római kor emberének használati tárgyait is. Récsény falu a 12–13. században keletkezett, első írásos említése 1272-ből származi ...

                                               

Vajkmártonfalva

Vajkmártonfalva község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban. Vajk és Zsitvamártonfalva települések egyesítésével jött létre.

                                               

Báhony

A község területén már a kőkorszakban is éltek emberek. A római korban, majd a Nagymorva Birodalom idején is település volt a helyén. A mai falut 1244-ben villa Bahun néven említik először. A pozsonyi váruradalomhoz tartozott. Később a Nyári, maj ...

                                               

Cseszte

A falut 1296-ban említik először, a közeli Vöröskő várának tartozéka és szolgálófaluja volt, amelyet a 13. század második felében Tibor fejéri ispán építtetett, a Pozsonyból Morvaországba vezető út védelmére. Itt töltötte özvegységét Konstanca, I ...

                                               

Csukárd-Terlény

Csukárdterlény község Szlovákiában, a Pozsonyi kerületben, a Bazini járásban. Csukárd és Terlény községeket 1964-ben egyesítették. Ma a két falu együtt alkotja Vinosady községet.

                                               

Gidrafűrész

A falu a 16. században keletkezett az akkori vöröskői uradalom területén. Első említése 1602-ből származik. Első birtokosai, a Fuggerek a Gidra-patakra két fűrésztelepet építtettek, melyek főként fenyőfát dolgoztak fel. 1645-ben említik a falu bí ...

                                               

Hattyúpatak

A község első írásos említése 1208-ban, II. András adománylevelében történik villa Suslan néven, mint Bazin szomszédos települése. 1256-ban Susulan alakban említi a bazini határleírás. A községnek ezt a régi elnevezését szlovák történészek a szlo ...

                                               

Istvánkirályfalva

1595-ben említik először. Nevét temploma védőszentjéről, Szent István királyról kapta. A község lakói főként szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Fényes Elek geográfiai szótárában "Istvánfalu, Stephanovcze, tót falu, Pozson vmegyében, Vöröskőtől kele ...

                                               

Kárpáthalas

Nagyszombattól 20 km-re délnyugatra, Modortól 8 km-re keletre fekszik. Területe 2004 hektár, melyből 1801 hektár szántóföld, 132 hektár szőlőhegy és 17 hektár erdő.

                                               

Limpak

A település 1250 körül keletkezett, amikor IV. Béla király a tatárok által elpusztított vidékre német hospeseket telepített. A bazini váruradalomhoz tartozott, így a Szentgyörgyi és Bazini grófok fennhatósága alatt állt. Első írásos említése csak ...

                                               

Senkőc

A település még birtokként történt első említése 1256-ban, IV. Béla király oklevelében található, melyben a tatárok elleni harcokban szerzett érdemeikért Bazin földjét "terram Bozin" Kozma és Achilles bazini grófoknak adja át. Az első név szerint ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →