★ Free online encyclopedia. Did you know? page 331                                               

Nyitradivék

Nyitradivék község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. 2011-ben 1761 lakosából 1745 szlovák volt.

                                               

Nyitraegerszeg

Perket 1270-ben Peerch néven említik először. 1326-ban Perk alakban tűnik fel. 1753-ban 5 szabad és 10 zsellércsalád lakta. Vályi András szerint: PERK. Nemes Perk. Elegyes falu Nyitra Vármegyében, földes Urai Medvetzky, és több Uraságok, lakosai ...

                                               

Nyitrafenyves

Nyitrafenyves község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. 2011-ben 249 lakosából 223 szlovák volt.

                                               

Nyitragaráb

A régészeti leletek tanúsága szerint már az újkőkorban emberi település volt a területén. A régészek a volútai kultúra maradványait és a hallstatti kultúra urnás sírjait tárták fel itt. A régészeti kutatások szerint helyén a 9. században korai sz ...

                                               

Nyitrageszte

A község területén már az újkőkorban is éltek emberek, a lengyeli kultúra emberének emlékei kerültek itt elő. A Gesztei-patak felső folyása mentén, a korai vaskorból hallstatt is találtak vaseszközöket. A késői vaskorból latén úgyszintén. A közsé ...

                                               

Nyitrakoros

Koros egyike a Nyitravidék legrégibb településeinek. Már a Nagymorva Birodalom idején település volt itt. A 11. században már önálló plébánia és két templom állt ezen a helyen, az egyik Szent Miklós, a másik Szűz Mária tiszteletére szentelve. Az ...

                                               

Nyitrakozma

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban éltek emberek. Később a hallstatti és La Tène-kultúra települései álltak itt, de lakott volt a római korban és a nagymorva korban is. A község részét képező Vitkóc már a korai szláv ...

                                               

Nyitrakörtvélyes

területén már az újkőkorban éltek emberek. A régészeti leletek szerint a vonaldíszes kerámiák népének települése állt itt. A Nagymorva Birodalom idején korai szláv település volt a helyén. A mai községet 1318-ban "Kurtveles" néven említik először ...

                                               

Nyitraludány

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban éltek emberek, a vonaldíszes kerámiák népe településének maradványai kerültek itt elő. A későbbiekben La Tène és a lengyeli kultúra népe lakta a vidéket. A középső rézkor itt talált ...

                                               

Nyitranádas

1232-ben Nadas néven említik először. A nyitrai váruradalom része volt, majd 1753-tól a nagyszombati jezsuiták faluja. Ezután nyitrai káptalan és a budapesti szeminárium volt a birtokosa. 1715-ben 20 adózó háztartása volt. 1720-ban szőlőskertje é ...

                                               

Nyitranémeti

1156-ban Nemcyc néven említik először. Későbbi névváltozatai Numchuny 1222, Nemchez 1232, Nymchich 1253, Nympty 1283, Nemptich 1390, Nempchuch 1410. Nagytapolcsány várának tartozéka volt, majd a 13. században a zólyomi váruradalom része. A 14. sz ...

                                               

Nyitranovák

A régészeti leletek szerint a mai város területén a Lehota-patak mellett a bronzkorban, a Kr. e. 1200 és 800 közötti időben megerősített település állt. A települést és temetőjét az 1888. és 1889. évben az amatőr régész Rakovszky Ferenc tárta fel ...

                                               

Nyitraörmény

1156-ban "Ylmer" néven említik először, majd 1291-ben "Eurmen", 1397-ben "Ilmer" néven szerepel. A Cabaji család birtoka, 1481-ben a Dvoránszky család, a 16. században a Babindáli és Dolgos, 1687-ig a Berényi, később a Ludányi család birtokolta. ...

                                               

Nyitrapereszlény

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén a 10 12. században szláv település állt. A mai falut 1280-ban Prezlen alakban említik először. 1322-ben Perezlen néven említik, az apponyi uradalomhoz tartozott. Árpád-házi Szent Erzsébet ti ...

                                               

Nyitraperjés

A falut egy 1245. június 12-én kelt oklevélben Periese néven említik először. Korábban királyi birtok, Nyitra várának tartozéka volt. A tatárjárásban elpusztult, de újratelepítették. A 13. század második felében a Csák nemzetség birtoka. Ebben az ...

                                               

Nyitrasárfő

1185-ben "Sarfew” néven említik először, amikor Sztoiszlav nevű birtokosa a zoborhegyi bencés kolostornak adja. A faluban már a 15. század elején várkastély állott, amelyet 1403-ban Zsigmond a hűtlen Ludányiaktól elkobzott és Skrzinnoi Doninnak a ...

                                               

Nyitraszerdahely

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban emberi település állt. A mai falut 1278-ban "Zeredahel" alakban említik először. 1337-ben "Sceredahel" néven bukkan fel az írott forrásokban. Kezdetben királyi birtok, majd 1334-től ...

                                               

Nyitrateszér

A falu valószínűleg a 11. században keletkezett a nyitrai várispánság területén. Mint azt neve is mutatja, ácsmesterséggel foglalkozó, Nyitra várához tartozó, királyi szolgálatban álló népek települése volt. 1390-ben Thezer néven említik először. ...

                                               

Nyitraújlak

A régészeti kutatások szerint területén a 3. században település állt. Később szlávok telepedtek itt meg a Nagymorva Birodalom idején. A mai falu valószínűleg a 12. században keletkezett, első írásos említése "terra Wylak" néven 1261-ből származi ...

                                               

Nyitrazávod

A falu első említése az 1332 és 1337 között kelt pápai tizedjegyzékben található "Zabeti" alakban. 1390-ben "Zawada" néven szerepel oklevélben, a nagytapolcsányi uradalom része volt. 1570-ben malom, 15 család és 4 jobbágytelek volt a településen. ...

                                               

Ocskó

A mai község területén a bronzkorban az úněticei kultúra települése terült el. A késő bronzkorból a velaticei kultúra sírjait tárták itt fel. Számos urna került elő a római-barbár korszakból is, majd a 10-11. században szláv település állhatott e ...

                                               

Onor

1113-ban Honor néven említik először a zobori apátság birtokainak leírásában. 1244-ben Onur, 1365-ben Onor néven szerepel az írott forrásokban. A zobori bencés apátság, majd a nyitrai püspökség, a 17. században a korosi uradalom, a 18. században ...

                                               

Radimó

A régészeti leletek tanúsága szerint területén a történelem előtti időkben a hallstatti kultúra embere élt. A római korban barbár település volt a területén. A magyar állam megalakulása után a község területe a holicsi királyi uradalom része volt ...

                                               

Radosna

A község északnyugati határában fekvő Čertova pec barlangban magyarul Az ördög kemencéje fellelt, még a paleolitikumból származó régészeti leletek ideiglenes kőkorszakbeli szálláshelyre utalnak. A barlang később is lakott volt, az újkőkor, a kora ...

                                               

Rásztony

Rásztony község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban, Privigyétőltól 10 km-re keletre. 2011-ben 1247 lakosából 1192 szlovák volt.

                                               

Rohó

A települést 1471-ben "Rohov" néven említik először. Berencs várának uradalmához tartozott. 1569-től az Amade, Gvadányi, Héderváry, Nyáry, Zichy, Esterházy és Erdődy családok birtokolták. 1715-ben 4 jobbágy és 10 zsellércsalád lakta. 1720-ban eml ...

                                               

Románfalva

A települést 1369-ben említik először. Első telepesei románok voltak, innen kapta a nevét. A 16. században a Farkas, a Desseő és Szentpétery, a 18. században az Andrássy, Esterházy és Sándor családok birtoka volt. 1715-ben szőlőskert és 40 ház ta ...

                                               

Rudnószabadi

A 14. században a német jog alapján bányásztelepülésként keletkezett. 1477-ben "Lehota alias Bistricka" néven említik először. A Rudnay család birtoka és a divékújfalui uradalom része volt. 1715-ben 7 ház állt a faluban. 1778-ban malma, 17 jobbág ...

                                               

Salgó

A települést 1386-ban "Salgow" alakban említik először. Gímes várának uradalmához tartozott. A 15. században a nagysurányi uradalom része. 1491-ben a pozsonyi káptalané, a 16. században a Nyáry és Sagay családé, a 19. században a Károlyiaké. 1598 ...

                                               

Salgócska

1248-ban a zoborhegyi bencés apátság oklevelében említik először. Vályi András szerint "SALGOCSKA. Salgov. Tót falu Nyitra Várm. földes Ura Báró Dávid Uraság, fekszik Udvarnokhoz közel, mellynek filiája, határja jól termő. ” Fényes Elek szerint " ...

                                               

Sándorfa

A települést 1439-ben említik először. Ekkor "Svancendorf", magyarul pedig "Zenthgwrgh", azaz Szent-György néven találjuk. 1531-ben "Sbantisdorf", 1578-ban "Sancydorf" és 1600-ban már "Sándorf" néven, mint Korlátkő vár tartozéka szerepel. A 15. s ...

                                               

Sarlókajsza

Sarlókajsza község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban. 1897-ben jött létre az egyesített Sarlóska és Kajsza községekből.

                                               

Sissó

A települést 1113-ban "Sis" alakban a zoborhegyi apátság határleírásában említik először. 1247-ben "Sys", 1458-ban "Sysow" néven szerepel a korabeli forrásokban. A zobori bencés apátság birtokai közé tartozott. 1245-ben a Hont-Pázmány nembeli Bec ...

                                               

Szakadék (Szlovákia)

A falu első írásos említése "Potkilava" alakban 1709-ből származik. Csejte várának uradalmához tartozott, az Erdődy család birtokolta. 1855-től a Breuner család, a Springer testvérek, végül 1866-tól a Zay család voltak a fő birtokosai. Lakói főké ...

                                               

Szebed

1245-ben emíltik először "Scepreda, Scepredras" alakban, 1388-ban "Zebedras" néven szerepel a korabeli forrásokban. Királyi birtok volt, 1350-től az éleskői váruradalom része. 1434-től a Majthényi család, a 18. századtól a Berényi család birtoka. ...

                                               

Szelőce

A község Vágfarkasd-hoz közeli külterületén, a Vág folyó jobb partján, szemétégető építését tervezik. Megépülése esetén az évi 100 000 tonna kapacitású szemétégető a környék legnagyobb környezetszennyezője lenne. A faluban két gólyafészek található.

                                               

Szentmiklósvölgye

1348-ban Lehata néven említik először. 1453-ban Aglehotha, 1524-ben Olehota alakban szerepel a korabeli forrásokban. A temetvényi váruradalom része volt, később a Sándor, a Motesiczky, a Mednyánszky, a Zedtwitz és más családok birtoka. 1715-ben 9 ...

                                               

Szeptencújfalu

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a bronzkorban és a vaskorban éltek emberek. A mai település eredetileg két falu volt: Szeptenc és Újfalu, melyeket 1358-ban és 1381-ben említenek először. A divéki Korosi család birtoka, később a ...

                                               

Sziklabánya

1262-ben "Rupow" alakban említik először, amikor a galgóci uradalomhoz tartozott. 1394-től a berencsi váruradalom része, így az Amadé, a Nyáry, a Zichy és a Majthényi család birtokolta. 1715-ben 22 jobbágy és 35 zsellérháza volt a településnek. 1 ...

                                               

Szkacsány

Határában, a Pravda nevű sziklás hegyen állott Szkacsány vára, melyet 1410-től említenek a nyitrai püspökség birtokaként. Ma csak alapfalai láthatók. A falut 1078-ban és 1271-ben "Scachan", 1333-ban "Scatkhan" alakban említik. A nyitrai püspökség ...

                                               

Szolcsány

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban is éltek emberek, a Középső-Nyitramente legrégibb települése állt itt. A terület lakott volt a római korban és a nagymorva korban is. A mai település első írásos említése 1113-ban ...

                                               

Szolcsányka

A települést 1113-ban "Celsan" alakban említik először. 1245-ben "Scelchan" alakban szerepel a korabeli forrásokban. Nagytapolcsány várának uradalmához tartozott. A 14. század elején Csák Máté birtoka. 1835-ben az Erdődy és Orczy családoké. 1570- ...

                                               

Szulóc

A települést 1244-ben "Dubnice" néven említik először, a nyitrai váruradalom része volt. 1261-ben "Dubnicze", 1312-ben "Zuloch", 1326-ban "Zoloch cum terris Podlusan, Carab et Dubnicha", 1406-ban "Dwbnicza a. n. Zwlocz" alakban szerepel a korabel ...

                                               

Tavarnok

A település már a 12. században létezett. Első írásos említése 1235-ben történt "Taarnuk" alakban. Királyi birtok, majd a zoborhegyi bencés apátságé. 1272-től az Aba nemzetségé, Egyed tárnokmester rokonáé. Később a tapolcsányi uradalom része. 157 ...

                                               

Tótsók

A települést 1156-ban Seka alakban említik először. Később Swk vagy Swk Sclauorum néven szerepel a korabeli forrásokban. A 13.–15. században a nyitrai váruradalom része. 1434-ben a helyi nemes Sooky család, részben pedig a Csery és Sándor családo ...

                                               

Tököld

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban éltek emberek. A mai települést 1310-ben említik Tekulchen néven először. 1342-ben Tukulchen, 1773-ban Tekolgyany alakban szerepel a korabeli forrásokban. Első említésekor a Hont-Pá ...

                                               

Tövisfalva

A történeti források szerint a települést 1548-ban "Thernowawes” néven horvátok településeként említik először. A holicsi uradalomhoz tartozott. Régi temploma is a 16. században épült, de a 19. század elején elpusztult. 1693-ban a holicsi uradalo ...

                                               

Turcsány

A község területén már az újkőkorban is éltek emberek. A bronzkorban a lausitzi kultúra települése állt itt. A mai települést 1293-ban "Nova Villa Turchan" néven említik először. 1327-ben "Turchan", 1773-ban "Turcsanka" volt a neve. A Divéky, maj ...

                                               

Újlacska

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban emberi település volt. A mai település eredetét a 11–12. századra teszik, első írásos említése azonban csak 1390-ben történt "Kysvylak" néven. Nagytapolcsány várának uradalmához tar ...

                                               

Újszabadi

A régészeti kutatások szerint területén az Úhrad és Hradisko nevű magaslatokon a korai vaskorban a lausitzi kultúra két erődített települése állt. A mai település a 14. század elején keletkezett, 1453-ban "Wylehota" néven említik először. A temet ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →