★ Free online encyclopedia. Did you know? page 330                                               

Felsőlopassó

A község területén már az újkőkorban is éltek emberek. 1297-ben Lapassow néven említik először. A holicsi, majd 1552-től a berencsi uradalomhoz tartozott. A Czobor családtól 1730-ban a jezsuiták vásárolták meg, 1773-ban a Habsburgok birtoka lett. ...

                                               

Felsőrados

A mai falu helyén állt korábbi települést a husziták pusztították el 1429-ben. Ennek a településnek mára csak temploma maradt fenn, amely a 12–13. századból származik. A mai falut 1473-ban Rassich néven említik először, a holicsi uradalomhoz tart ...

                                               

Felsőszerdahely

A mai falu területén már Nagymorávia idején szláv település állt. A települést 1263-ban "Zeredahel" alakban említik először, amikor IV. Béla király a Pannonhalmi Bencés Főapátságnak adta. Régi gótikus templomát 1353-ban építették, helyére 1728-ba ...

                                               

Felsővásárd

1156-ban Vascard néven Martirius esztergomi érsek oklevelében említik először. Neve a magyar vásár főnévből ered. Az 1332-es pápai tizedjegyzék már említi Szent Bertalan templomát, amely a 13. század elején épült. Lakói főként mezőgazdasággal és ...

                                               

Felsővesztény

A mai község területén már a 10. században szláv erődítmény állt, maga a falu pedig valószínűleg a 11. században keletkezett. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben "Vestinic" alakban említik először, amely ekkor említi Szent Péter tiszteletére szentel ...

                                               

Fornószeg

Valószínűleg már az i. e. 3000 körüli időben éltek a község területén emberek. Kičir nevű határrészén mamutot ástak ki, melyet ma a pöstyéni őstörténeti múzeumban őriznek. Területén 1996-ban II. Claudius Gothicus császár idejéből, a 268. évből sz ...

                                               

Hársas

1432-ben "Lypnek" alakban említik először. A községtől délnyugatra a középkorban erődítmény állt, melynek azonban már nyoma sincs. A település maga Éleskő várának uradalmához tartozott, később a kerek és Neczpál családok birtoka. 1431 és 1434 köz ...

                                               

Horvátberek

1569-ben említik először, a falu első lakói délről érkezett, a török elől menekülő horvátok voltak. Régi temploma 1595-ben épült, ez a temető közepén állt egykor. 1602-ben 79 ház állt a faluban, melyben 179 lakos élt. 1605-ben a Pálffy családnak ...

                                               

Kaplat

1113-ban a zobori apátság birtoklevelében említik először. Várkastélyát 1613-ban Gosztonyi Tamás emeltette, később átalakították. Vályi András szerint "KAPLÁT. Kaplatovce. Tót falu Nyitra Várm. lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Galgóczhoz ...

                                               

Karkóc

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban is éltek emberek. Ezt bizonyítják azok a cserépmaradványok, melyek ebből a korból kerültek elő. A bronzkorból hamvasztásos sírokat és kerámiatöredékeket találtak. A korai vaskorban ...

                                               

Kartolc

1156-ban "Kortouc" néven említik először. Neve a szlovák krt = vakondok főnévből származik. 1349-ben "Kartholcz", 1358-ban "Kortolch" néven említik. A nyitrai váruradalomhoz tartozott, majd 1349 és 1554 között a zobori bencés apátság faluja volt. ...

                                               

Kerencs

A régészeti leletek tanúsága szerint területén a korai bronzkorban a lausitzi kultúra települése állt. A hallstatti korbanerődített település, később a laténi és a puhói kultúra települése volt itt. Kerencset 1183-ban "Kernulch" alakban említik e ...

                                               

Keselőkő

A falu története során mindvégig szorosan kapcsolódott a felette magasodó vár történetéhez. Keselőkő vára 13. században épült, de csak 1352-ben említik először "Kaseleukeu" alakban. Története során Csák Mátéé, a királyé, majd az Ilsvai Lestáké vo ...

                                               

Kiscsóta

1358-ban említik először. 1430-ban "Kys Chewche", 1489-ben "Kis-Chauta" alakban szerepel egy oklevélben. A bajmóci váruradalom része volt, így később Pálffy-birtok lett. 1553-ban 8 portája adózott. 1675-ben 139 lakosa volt. 1715-ben 19 háza volt. ...

                                               

Kisegyházas

Kisegyházas község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. 2011-ben 455 lakosából 449 szlovák volt.

                                               

Kishind

1264-ben "Hind" alakban említik először, mint királyi halászok települését. 1287-ben "Hymud" alakban említik. A 14. századtól Gímes várának tartozéka. 1411-ben már biztosan önálló falu, ekkor "Kyshind" alakban említi oklevél. 1545-ben halastó vol ...

                                               

Kiskovalló

1394-ben "Kiskowalow" alakban említik először, Berencs várának uradalmához tartozott. Birtokosai az Amadé, a Nyáry, a Zichy és Majtényi családok voltak. A 19. században a Vietoris és Kuffner családok tulajdona. Lakói főként mezőgazdasággal és sző ...

                                               

Kislapás

Lapás falut 1113-ban a zobori apátság birtokainak összeírásában említik először, de a mai Kislapás falu csak a 15. században keletkezett Lapás határában. Először 1474-ben Kyslapas alakban említik. 1787-ben 36 házában 212 lakos élt. Lakói főként m ...

                                               

Kismodró

A régészeti leletek tanúsága szerint már 25000 évvel ezelőtt a kőkorszakban is éltek itt emberek. Az i. e. 10000 körüli időkből pedig csontvázas sírokat is találtak. A 8. században korai szláv település volt a területén. 1348-ban "Madro" alakban ...

                                               

Kispetrős

1262-ben "villa Petrus" néven említik először. Ezután 1392-ben említi oklevél. A 15. században királyi adományként a holicsi uradalommal együtt a Stíbor család birtoka, majd egészen a jobbágyfelszabadításig Szakolca városához tartozott. 1715-ben ...

                                               

Kispróna

1267-ben "Prona" alakban említik először. 1387-ben "Kysprona", 1484-ben "Kysprawencza", 1498-ban "Prawencze" alakban szerepel. A Divékieké, majd a 15. században a Bossányi családé. 1553-ban Surányi Kristóf birtoka, 1640-ben a bajmóci váruradalom ...

                                               

Kisrépény

Kisrépény község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Nagytapolcsányi járásában. Nezséte és Kisrippény egyesítésével jött létre.

                                               

Kisvendég

Vendégit 1329-ben "Wendegy" alakban említik legkorábban. Kisvendégi 1390-ben "Kyswendegy" néven bukkan fel először. Kezdetben a Hont-Pázmány nembeli Bencsend bán birtoka. A 16. századtól a nagytapolcsányi váruradalom része. A 17. századtól a tava ...

                                               

Kocurány

1113-ban "Cozuran" alakban a zobori apátság oklevelében említik először. 1275-ben "Kuchure" néven szerepel. A nyitrai váruradalom része volt, később a divéki uradalomhoz tartozott. Története során több birtokosa volt, a falu privigyei egyházközsé ...

                                               

Kopcsány

A régészeti leletek tanúsága szerint már az i. e. 2000 körüli időben is éltek itt emberek. A későbbi korokból, az i. e. 1000 körüli időből hamvasztásos sírok kerültek elő. Az i. e. 800 és 400 közötti időben a hallstatti kultúra népének települése ...

                                               

Kós

A települést a német jog alapján alapították, 1367-ben "Andreasdorf" néven említik először. Bajmóc várának uradalmához tartozott. Gótikus templomát a 15. század elején építették. 1553-ban 27 portája volt. 1675-ben 52 jobbágy és 21 zsellérháza vol ...

                                               

Kovarc

A község alapítása a tatárjárás utáni időszakhoz kapcsolódik, amikor a kipusztult lakosság pótlására telepesek érkeztek erre a vidékre. Neve a szláv kovarci = kovácsok szóból származik. 1284-ben említik először. A középkorban a templomosoknak zár ...

                                               

Kővárhely

A község határában már az i. e. 700 körüli időben, a korai vaskor idején éltek emberek. Az i. e. 450 körüli időkig a hallstatti kultúra népének települése állt itt. Az Úhrad hegy keleti lejtőjén a lausitzi kultúra népének erődítménye állt, ahonna ...

                                               

Lapásgyarmat

1156-ban Gurmot néven említik először. Neve a magyar lapás = üres, kivájt melléknévből és a Gyarmat Jurmati törzsnévből származik. 1236-ban Gurmoth néven szerepel egy oklevélben. 1232-ben a nyitrai váruradalom része, később a Bangy, Desseő, Horvá ...

                                               

Lestyén

A falu valószínűleg a 14. század elején keletkezett. Első írásos említése 1332-ből származik "Lyssen" néven, birtokosa a Divéky család volt. 1348-ban "Leschen", 1411-ben "Listen", 1497-ben "Lesscziny", 1498-ban "Lesczeny" alakban szerepel a korab ...

                                               

Letenőc

1452-ben említik először, de a település már jóval előbb, valószínűleg a 13. században keletkezett. Királyi birtokként a holicsi várispánsághoz tartozott. A 14. század végén Luxemburgi Zsigmond hívének, Stíbor vajdának adta. Ezután a Czobor csalá ...

                                               

Lévna

A település a 12. században keletkezett, 1113-ban "Levna" néven említik először. Régi temploma is a 12. században épült. 1340-ben szintén "Levna" alakban említi oklevél. Története során különböző nemesi családok birtokolták. A 16. században a Dam ...

                                               

Libáka

1329-ben "Libaha" alakban említik először. A kébőbbiekben 1373-ban "Liboha", 1397-ben "Lubicha", 1412-ben "Lybiha", illetve "Libika" alakban tűnik fel az írott forrásokban. Első ismert birtokosa a Hont-Pázmány nembeli Becsend ispán. Később az Erd ...

                                               

Lipovnok

Neve a szláv lipa = hárs főnévből származik. 1283-ban "Lypolnuk" néven említik először. 1317-ben "Lipolnok" a neve. A Kőrösy család birtoka volt. A 16 17. században a Solymosi, Tapolcsányi, Thorday, a 18 19. században a Steiger és Stummer családo ...

                                               

Lobonya

A község területén már a bronzkorban is éltek emberek. Első írásos említése 1392-ből származik, amikor Luxemburgi Zsigmond a csejtei váruradalommal együtt hívének, Stíbor vajdának adja. A 15. században husziták érkeztek erre a vidékre. A községbe ...

                                               

Luboka

A község területe már a kőkorszakban lakott volt, a lengyeli kultúra népe telepedett itt meg. Első írásos említése 1262-ből származik "Holbouk" néven. Egykor a galgóci uradalom része, majd a 13. század végétől Berencs várának tartozéka volt, végü ...

                                               

Maniga

A község területén már a kőkorszaktól fogva éltek emberek. Első írásos említése a zobori apátság birtokainak 1113-ban kelt leírásában történik. A bencéseket követően a 12. és 13. században a johannita templomos lovagrend birtoka volt. A tatárjárá ...

                                               

Mohos

1339-ben "Konchlin" éven említik először, azelőtt Csák Máté divéki uradalmához tartozott. 1430-ban már Poruba alakban szerepel a korabeli forrásokban. Bajmóc várának uradalomához tartozott, a 19. században birtokosa a Pálffy család a bajmóci prép ...

                                               

Nadány

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területét már a korai kőkorszakban is lakták. Első írásos említése 1344-ből származik. A nyitrai vár uradalmához tartozott, 1352-től az Apponyi család birtoka. 1553-ban uradalmi major és 12 porta állt ...

                                               

Nádlány

A község területén már az újkőkorban éltek emberek, a lengyeli kultúra népének maradványait tárták fel. A vaskorban a hallstatti kultúra népe élt ezen a területen. A mai település a 11. században keletkezhetett, első írásos említése 1113-ban tört ...

                                               

Nagycsóta

Nagycsóta község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. 2011-ben 452 lakosából 386 szlovák volt.

                                               

Nagyegyházas

A mai község területén a bronzkorban a lausitzi kultúra népének települése állt, melynek hamvasztásos temetőjét feltárták. 1392-ben "Koztolna" néven említik először. Csejte várának tartozéka volt, majd 1855-től a Breuner család birtoka. 1715-ben ...

                                               

Nagyhind

A település neve személynévi eredetű lehet. 1234-ben "Hymd" alakban említik először, első lakói halászok és királyi udvarnokok voltak. 1268-ban "Hynd" alakban szerepel a korabeli forrásokban. 1274-ben egy gyanús oklevélben szerepel. 1287-ben a hi ...

                                               

Nagymodró

A falu Szent Mihály temploma és Pál nevű papja az 1332-ben kelt pápai tizedjegyzékben is szerepel. A települést ezt követően 1348-ban "Madro" néven említik, Temetvény várának tartozéka volt. 1452-ben szerepel először "Nagmodro" néven. 1524-ben II ...

                                               

Nagyőrvistye

A község területe a régészeti kutatások szerint a kőkorszak óta lakott. Az i. e. 3500 körüli időből a lengyeli kultúra településének nyomai kerültek itt elő. A falu első írásos említése 1113-ban a zobori apátság oklevelében "villa Rivvis" néven t ...

                                               

Nagyudvar

A község területén már az újkőkorban emberi település volt, a leletek alapján a volútai kultúra embere élt ezen a helyen. A mai falut 1156-ban Duor néven említik először. 1285-ben a Cabaji család birtoka volt. Később Dawar 1324, majd Dowaran 1390 ...

                                               

Nagyúny

A régészeti leletek szerint területén már az újkőkorban, az i. e. 4. évezredben is éltek emberek. A leletek arról tanúskodnak, hogy a vonaldíszes kerámiák népének települése állt itt. A középső bronzkorban, i. e. 2000 és i. e. 1250 között földvár ...

                                               

Nagyvendég

A mai község területén már az újkőkorban emberi település volt. A régészeti letekek szerint a lengyeli kultúra, majd a bronzkorban a hallstatti kultúra népe lakott itt. A terület a római korban is lakott volt, majd a 7 9. század közötti időből ko ...

                                               

Nemecske

A község területe már a történelem előtti időkben lakott volt. A folyókban és patakokban gazdag vidéken már az újkőkorban földművelő népek éltek, melyek településeinek nyomait a Luknišová nevű határrészen, valamint a perjési út melletti területen ...

                                               

Nyitrabajna

A régészeti leletek arra engednek következtetni, hogy a falu kataszterében a szláv Nyitrai Hercegség egyik igazgatási központja állt. A Valy nevű dűlőben számos nagymorva, illetve a kereszténységgel összefüggő lelet harang, arany plakettek került ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →