★ Free online encyclopedia. Did you know? page 329                                               

Fontana del Nettuno (Nápoly)

A Fontana del Nettuno nem csak Nápoly, hanem az egész világ egyik legszebb kútja. D’Auria építette Enrico Guzman, Olivares grófja, nápolyi alkirály számára. Harminc évig a hadihajógyár melletti teret díszítette, amíg víz nélkül nem maradt. Ekkor, ...

                                               

Fontanelle temető

A Fontanelle temető egy csontkamra Nápolyban, a város Materdei negyedében. A városi folklór egyik figyelemreméltó fejezete. Még a spanyol uralom előtt a nápolyiak számára problémát jelentettek a temetkezési helyek. Már abban az időben áthelyezték ...

                                               

San Giorgio Martire (Nápoly)

A San Giorgio Martire egy nápolyi templom. A 13. században építette ma már a város egyik kerületét alkotó Pianurában a helyi bányászok és kőfaragók közössége. Az Anjou-ház, valamint az Aragóniai-ház idejének nagyszabású építkezései nagyban hozzáj ...

                                               

Santa Maria delle Grazie a Toledo (Nápoly)

A Santa Maria delle Grazie a Toledo egy templom Nápolyban a Via Toledón. 1628-ban építették a teatinus szerzetesek Santa Maria di Loreto néven. 1721-ben átépítették. A teatinusok városból való kitiltása után 1806-ban, a templom a bíróság tulajdon ...

                                               

San Pietro a Patierno (Nápoly)

A San Pietro a Patierno egy nápolyi templom. Jelenlegi formáját a 18. század során nyerte el. Belsőjét számos értékes festmény díszíti valamint Giglio fából faragott szobra: Szent Anna a gyermek Máriával. A templomot egyházkerületi szentéllyé ava ...

                                               

Piazza Mercato (Nápoly)

A Piazza Mercato egyike a legrégebbi és leghíresebb nápolyi tereknek. A normann uralkodás alatt jött létre, akkor még Arena vagy Morcino név alatt volt ismert. 639-ben karmelita szerzetesek egy templomot építettek a téren Szűz Mária egy csodatevő ...

                                               

Piazza Municipio

A Piazza Municipio Nápoly kereskedelmi és adminisztratív központja. Az enyhén lejtős teret az 1994-es G7 országok találkozója alkalmával újították fel. Közepén II. Viktor Emánuel XIX. századi lovasszobra áll. A teret körülvevő épületek közül a le ...

                                               

Piazza Trieste e Trento

A Piazza Trieste e Trento egy nápolyi tér a via San Carlo és Piazza Plebiscito között. Korábban Piazza San Ferdinando név alatt ismerték a szökőkuttal díszített teret az itt található templom után. A templomot, mely 1665-ben épült, eredetileg a j ...

                                               

San Pietro a Majella Zenekonzervatórium (Nápoly)

Az akadémiát 1806-ban alapították négy zenei intézmény egyesítésével, melyek már a 16. század óta főleg egyházi zene oktatásával foglalkoztak. A legrégibb intézmény a Santa Maria di Loreto 1537 óta létezik, diákjai között találjuk többek között F ...

                                               

Ascensione a Chiaia (Nápoly)

Az Ascensione a Chiaia egy templom Nápoly Chiaia negyedében. A templomot a 16. században emelték a tengerparton. Innen származik elnevezése is Ascensione in plaga neapolitana, azaz a nápolyi partból kiemelkedett. Építését Anjou Róbert rendelte el ...

                                               

Santa Maria della Concordia (Nápoly)

A Santa Maria della Concordia templom Nápoly hasonló nevű terén található. 1556-ban épült Giuseppe Romano tervei alapján. A 18. században Giovanni Battista Nauclerio vezetése alatt végeztek fontosabb módosításokat rajta. A bejárattól balra találh ...

                                               

Santa Maria di Costantinopoli (Nápoly)

A Santa Maria di Costantinopoli egy nápolyi templom a hasonló nevű utca mentén. A templomot 1527-1528 között építették. A legendák szerint, a pestis sújtotta Nápoly egy asszonyának látomása volt a Konstantinápolyi Szűzzel, aki azt kérte, hogy épí ...

                                               

Santa Maria Donnaregina (Nápoly)

A Santa Maria Donnaregina középkori magyar vonatkozású emlékeket tartalmazó templom Nápolyban. A nevében szereplő Vecchia megkülönböztetésre szolgál a mellette levő Santa Maria Donnaregina Nuova templomtól.

                                               

Santa Maria Incoronata (Nápoly)

A Santa Maria dellIncoronata egy Anjou-kori nápolyi templom. A templomot II. Anjou Károly városmegújítási programja keretén belül építették. A király szándéka a Castel Nuovo környékének kiépítése volt, elsősorban egyházi és közintézményi épületek ...

                                               

Greenpoint Avenue híd

A Greenpoint Avenue híd egy felnyíló híd, keresztül halad rajta Greenpoint sugárút, így biztosítva összeköttetést a brooklyn-i Greenpoint, és a queens-i Blissville között. A Greenpoint sugárút tovább folytatódik kelet felé Queensben, ahol összeol ...

                                               

Brooklyn városnegyedeinek listája

Boerum Hill. BoCoCa. Cobble Hill. Carroll Gardens. RAMBO. Park Slope. Gowanus. Clinton Hill. Vinegar Hill. Fort Greene. Downtown Brooklyn. Red Hook. Brooklyn Navy Yard. Windsor Terrace. Prospect Heights. Brooklyn Heights. DUMBO.

                                               

Manhattan városnegyedeinek listája

A lap Manhattan városnegyedeit listázza, földrajzilag északtól dél felé haladva, a következő adatok figyelembe vételével: Manhattan városközpontja a 34. és az 59. utca között helyezkedik el. Felső Manhattan magában foglalja az 59. utca feletti te ...

                                               

Queens városnegyedeinek listája

A lap Queens városnegyedeit listázza, Queens egyike New York öt nagy kerületének. Ellentétben a másik négy nagy kerülettel, Queens városnegyedei előfordulnak a postai címekben is. Például amíg Manhattan bármelyik kerületében a postai cím New York ...

                                               

Staten Island városnegyedeinek listája

A lap Staten Island városnegyedeit listázza, Staten Island egyike New York öt nagy kerületének. Pleasant Plains. Rosebank. New Brighton. New Springville. Chelsea. Woodland Beach. Port Richmond. Richmond Valley. South Beach. Graniteville. Westerle ...

                                               

Abaszállás

Abaszállás község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Nyitrai járásában. Huszármajor és Polányiudvar tartozik hozzá.

                                               

Alsóbodok

1228-ban Bodok néven említik először. 1283-ban Bodak, 1335-ben utraque Bodak alakban szerepel az írott forrásokban. 1228-ban a Garamszentbenedeki apátság és a Nyitrai egyházmegye birtoka. 1283-ban a nyitrai váruradalom része. 1318-ban a nyitrai p ...

                                               

Alsóelefánt

Alsóelefánt község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban. Irma udvar tartozik hozzá.

                                               

Alsólopassó

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területe a kőkorszak óta lakott. Számos kőkori, újkőkori, bronzkori lelet került elő. A Nagymorva Birodalom idején szláv település állt a területén. A mai falut 1394-ben említik először, a középkorban ...

                                               

Alsózélle

1244-ben említik először. A 14. században Galgóc várának uradalmához tartozott, vámszedőhely is volt itt. 1720-ban az iszákos kártyajátékos világjáró, Erdődy György lett a falu birtokosa, aki a birtok egy részét az ottani birtokos Szúnyogh család ...

                                               

Apátlévna

1113-ban Levna Apaty alakban említik először, a zobori kolostor uradalmának része volt. 1340-ben szintén Levna Apathy néven szerepel. A 15. század közepétől a nesztei uradalom része, majd 1777-től a nyitrai káptalané. 1553-ban 9 portája és egy ma ...

                                               

Árdánfalva

A települést 1317-ben "Jardan" néven említik először. 1411-től részben a nyitrai káptalan birtokolta, a 17. századtól részben a nyitrai püspökségé, mely 1777-ben elcserélte. 1715-ben szőlőskertje és 19 háztartása volt. 1785-ben 44 házában 244 lak ...

                                               

Assakürt

Nyitrától 15 km-re északnyugatra fekszik, Nyitraszil szlovákul Sila tartozik hozzá. A korábban hozzá tartozó Csabb önállósult tőle. Majorjai: Cerovina, Kotrbol, Podlakša.

                                               

Bajmócapáti

1113-ban a zobori apátság birtokösszeírásában említik először. 1424-ben "Apathy" néven tűnik fel a forrásokban. A zobori kolostor birtoka volt, majd 1468-tól a szkacsányi uradalomhoz tartozott. 1777-től a nyitrai káptalan faluja volt. 1553-ban ma ...

                                               

Bajmóclazán

A község területe már a bronzkorban lakott volt, ezt bizonyítják az itt megtalált bronzeszközök. A falut 1430-ban említik először, a bajmóci váruradalomhoz tartozott. A 14–15. században területén aranyat bányásztak, mely meghatározta gyors fejlőd ...

                                               

Bánka

A község határában fellelt legrégibb, még a paleolitikumból származó régészeti leletek ideiglenes kőkorszakbeli szálláshelyre utalnak. Területe a bronzkorban, a római korban és a Nagymorva Birodalom idején is lakott volt. Az egykor itt állott 11. ...

                                               

Béd

1235-ben történik rá utalás először, de írott forrás csak 1295-ben említi legkorábban Beed alakban. Neve valószínűleg személynévi eredetű. A nyitrai váruradalom része volt. 1369-ben Mihály mester felajánlotta az örökölt vizimalmot az elefánti pál ...

                                               

Bélapataka

Bélapataka község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban, Privigyétől 28 km-re északnyugatra.

                                               

Belesz

Területén az ember már az újkőkorban is megtelepedett. A régészek a vonaldíszes kultúra maradványait tárták itt fel. Beleszt 1246-ban "terra nobilum de Beles" néven említik először. 1317-ben "Belhwzth", 1399-ben "Belhozth" alakban szerepel. 1390- ...

                                               

Belinc

1318-ban Bullad néven említik először, mint a nyitrai püspökséghez tartozó települést. Később a Divéky, a Byttyángi, a Motesici és más családok birtoka. 1386-ban "Belech", 1411-ben "Byllye" alakban szerepel. 1570-ban Bornemissza püspök az Apponyi ...

                                               

Berencs

Területén a kőkorszaktól fogva laktak emberek, erről az előkerült kőkori, bronzkori, római és kvád régészeti leletek kerámia, valamint a Nagymorva Birodalom korából származó leletek tanúskodnak. Az 1. és a 4. század közötti időszakban kvád telepü ...

                                               

Berencsróna

1439-ben említik először. A korlátkői, majd a berencsi váruradalom része volt. 1772-től az Apponyi, a Bossányi, a Révay, a Motesici, a Petky, a Jaszenák, és a Majthényi családok birtoka. 1846-tól a Windischgräetz család is birtokot szerez a telep ...

                                               

Családka

1113-ban a zobori apátság birtokainak leírásában említik először "Sulad" néven. 1278-ban "Chalad" néven szerepel. 1178-ban a nyitrai váruradalom része, 1274-ben a Családyaké, később a Szerdahelyi és Odeschalchi családé. 1715-ben szőlőskert és 17 ...

                                               

Csári

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már a kőkorszakban is éltek emberek, de megtalálhatók itt a római kor és a Nagymorva Birodalom időszakából származó emlékek is. A falut csak 1392-ben említik először, bár valószínűleg már a ...

                                               

Császkó

Szenicétől 8 km-re északra fekszik, Hollósd tartozik hozzá. A község területét főként erdők, legelők és szántóföldek teszik ki. Legmagasabb pontja az 542 m magas Havrán-hegy.

                                               

Császtó

1392-ben "Chastko" néven említik először. A csejtei váruradalom része volt. 1855-től a Breuner család birtoka. 1568-ban 37 jobbágytelke létezett. 1715-ben szőlőskertje, 22 jobbágy és 41 zsellércsaládja volt. 1758-ban 61 család élt a településen. ...

                                               

Csavajó

1364-ben "Chawoy" néven említik először. 1397-ben "Chawayo" alakban szerepel. A Bossányi család birtoka volt. 1431-1434-ben husziták foglalták el. 1541-ben, 1578-ban és 1598-ban Kasza urai fosztották ki arany és ezüstbányáit. Az aranybányászat a ...

                                               

Csermend

1257-ben "Chermen" néven említik először. 1264-ben "Chermel", 1285-ben "Chermen", 1330-ban "Churmen" alakban említik. Első, Szent Imre herceg tiszteletére szentelt temploma 1294-ben már állt. Kezdetben a Vicsápi család birtoka, majd több család o ...

                                               

Cseterőc

A régészeti leletek tanúsága szerint már i. e. 5000 éve, a kőkorszakban is éltek itt emberek. A lengyeli kultúra maradványait is megtalálták itt. A falut 1262-ben IV. Béla király adománylevelében Cheteruch néven említik először. Nyitra várának ta ...

                                               

Décskelecsény

Az eredetileg Kelecsény nevű falu magyar nevének előtagját a határában létező, és 1256-ban Ság határjárásában Dychy néven említett Décs faluról kapta a 20. század elején. 1276-ban Gyuche alakban Szolgagyőr tartozékaként említik. 1297-ben Vörös Áb ...

                                               

Ducó

A község területe a régészeti leletek tanúsága szerint a kőkorszak óta lakott. Határában kőbalták, a lengyeli kultúra 6000 éves leletei, valamint a korai bronzkor 3000 éves leletei kerültek elő. A bronzkorban jelentős erődítmény is állt itt, amel ...

                                               

Egbell

A falu területén már a kőkorszakban is éltek emberek, ezt bizonyítja az itt talált kőbalta és mamutfog is. A hallstatt korból cserépmaradványok kerültek elő. Területén 7-8. századi halomtemetőt tártak fel Kojatín, illetve 8-9. századi halomtemető ...

                                               

Felsőatrak

1156-ban Otroc néven említik először. Neve a szláv otrok = rabszolga főnévből ered. Középkori temploma a Mindenszentek tiszteletére volt szentelve és 1397 előtt épült. 1526-ban Wyffalwssy Mátyás 110 régi jó magyar pénzért eladja Felsewsook és Fel ...

                                               

Felsőcsitár

1246-ban IV. Béla király adománylevelében említik először. Nevét a szláv štitáre = pajzskészítők szóból kapta. 1291-ben is említik birtokügyekben. A 16. században az itt átvezető postaút egyik állomása lett. 1650-ig a Berényi család birtoka, késő ...

                                               

Felsőelefánt

1113-ban említik először. Pálos kolostorát 1369-ben építették, a kolostort ekkor alapította a helybeli birtokos Elefánti Mihály. Egykor a pálosok tartományfőnöki székhelye, egyik legfontosabb központja. 1784-ben, a rend feloszlatásakor a gótikus- ...

                                               

Felsőhelbény

1328-ban "Halban" néven említik először, amikor a Rajcsányi nemzetség birtoka volt. A falu neve a szláv chleba = kenyér főnévből származik. 1381-ben "Helben" néven tűnik fel a forrásokban. 1426-ban a nyitrakorosi uradalom része, részben a bacskaf ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →