★ Free online encyclopedia. Did you know? page 328                                               

Korojesd

Korojesd avagy Karulyosd nevét 1447-ben említette először oklevél Karuly néven. A későbbiekben neve többféle alakban is feltűnt, így 1453-ban Karwlyws, 1463-ban p. nostra regalis Kwrwlyesth, 1464-ben Karwlos, 1500-ban p. Karolfalu, 1508-ban Karwl ...

                                               

Kurety

Kurety, Káposztásfalva egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét 1441-ben, említette először oklevél majd 1445-ben is Kapozthasfalwa ~ Kapozthafalwa néven. 1525-ben Kapozthasfalwa Világos várhoz tartozott.A későbbiekben nevét többféleképpen is í ...

                                               

Magyarbrettye

1289-ben említik először Berechte néven. A Magyar- előtag először 1506-ban tűnik fel, Oláhbrettye létrejöttét követően. A középkorban saját plébániatemploma volt, katolikus lakossággal, akik a reformáció idején felvették a református vallást és a ...

                                               

Malajesd

Neve a román mălai kukorica, málé szóból való. 1453-ban Malaesd, 1498-ban Malayest, 1514-ben Malayesd alakban írták. Korai története során a felsőszálláspataki kenézek birtokolták. Középkori temploma a maitól 150 méterre északkeletre feküdt. Gyen ...

                                               

Merisor (Banica község)

Neve a román merișor szóból ered, melynek köznyelvi jelentése almafácska, de nyelvjárásokban vörös áfonyát, berkenyét, sőt puszpángot is jelent. Először 1453-ban, Merysor alakban említették.

                                               

Miheleny

1910-ben 613 lakosából 505-at írtak össze román, 69 főként cigány, nyolc személyt magyar és nyolcat német anyanyelvűként, 668 volt ortodox és nyolc zsidó vallású. 2002-ben 492 lakosából 368 volt román és 123 cigány nemzetiségű, egy kivételével va ...

                                               

Nagybár

Nagybár Bár nevét 1453-ban említette először oklevél Baar néven. 1501-ben Nagbar, 1508-ban p. Nagh Baar néven írták. 1508-ból ismerjük birtokosait is. Ekkor a Nagybári, Szálláspataki Szerecsen és Szentgyörgyi, Borbátvízi Oláh, Kendefi és Kenderes ...

                                               

Nagyosztró

Neve a szláv eredetű ostrov sziget szóból való. Először 1360-ban mint Oztrov jelent meg, majd 1436-ban Oztroh, 1450-ben Felsewoztro és Alsooztro, 1733-ban Osztrovul Mare, 1760–62-ben Nagy Osztro néven írták.

                                               

Nagypestény

Neve délszláv eredetű, jelentése homokiak vö. Pöstyén nevével. Első biztos említése 1404-ből való, Pesten alakban. Ezután 1411–12-ben Pestienee, 1430-ban Pestyen, 1492-ben Nagh Pesthyen.

                                               

Nalácvád

A Nalác név eredete ismeretlen, első említése 1451-ből való Nalacz. A Vád helységnév alapja a gázló jelentésű román vad szó először Wad, 1444-ből.

                                               

Oláhbrettye

1480-ban említik először, már a mai nevén. Valószínűleg ekkortájban hozták létre román telepesek, de Benkő József szerint elképzelhető, hogy régebbi település és az is, hogy az 1332-es pápai tizedjegyzék adatai nem Magyarbrettyére, hanem erre a f ...

                                               

Őraljaboldogfalva

A Boldogfalva név – éppúgy mint román nevének előtagja – Szűz Máriára utal. 1315-ben de v. Sancta Marie, 1447-ben Bodogazzonfalva néven említették. Román nevének utótagja egy középkori magyar * Váralja alakból fejlődhetett ki, amely Hátszeg várár ...

                                               

Parospestere

A falu nevét 1453-ban említette először oklevél Paros alakban. Később nevét többféleképpen is írták, így: 1464-ben p. Parooad, 1511-ben part. terre Frazen aliter Andolya in p-e Paros, 1733-ban Párosz Pestére, 1760–1762 között Parospestere, 1808-b ...

                                               

Podele

Podele egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét 1805-ben említette először oklevél Pogyele néven. A trianoni békeszerződés előtt Hunyad vármegye Brádi járásához tartozott. 1910-ben 545 görögkeleti ortodox lakosából 536 román volt.

                                               

Pokolvalcsel

Pokolvacsel, Gonoszpatak nevét 1360-ban említette először oklevél Gunazfolu néven, a Hunyadvármegye Évkönyve 1882. 60. Su adatai szerint. 1453-ban p. Jopathak et Gonozpathak, 1458-ban p. Jopathak, Gonozpathak, 1503-ban p. Pokolwalchal, 1524-ben p ...

                                               

Ponor (Románia)

1910-ben 538 lakosából 504 volt román és 28 magyar anyanyelvű, 491 görögkatolikus, 17 ortodox, 13 zsidó, kilenc református és nyolc római katolikus vallású. 2002-ben 480 román nemzetiségű lakosából 401 volt ortodox és 70 adventista. 1785-ben 376 ...

                                               

Rovina

Rovina egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét 1850-ben említette először oklevél Rovina néven. A trianoni békeszerződés előtt Hunyad vármegye Brádi járásához tartozott. 1910-ben 685 lakosából 5 magyar, 679 román volt, melyből 679 görögkeleti ...

                                               

Russ

1453-ban Orozfalw, 1470-ben Rws, 1499-ben Orozfalwa, 1733-ban Russi, 1805-ben Rüsz alakban írták. A román ruși oroszok-at, vagyis keleti szláv beszélőket jelentett.

                                               

Szkrófa

Szkrofafalva egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét 1439-ben említette először oklevél Skrofafalva néven. Ekkor a világosi vár tartozéka volt. Neve a későbbiekben többféle változatban is előfordult: 1525-ben Scropha, 1599-ben Zkroffa, 1733-ba ...

                                               

Sztrigyszentgyörgy

1377-ben S. Georgio és Zengwrg, 1760–62-ben Szrigy Szent György néven írták. A 14. században kenézjogú román falu volt Hunyad vármegyében, a 15. században a dévai várhoz tartozott. A 18. században volt református egyháza. 1712-ben "virágzó”-nak í ...

                                               

Totesd

A szláv jelentésű tot / tót szóból való, személynévi áttétellel. Először 1416-ban Tothfalw, majd 1438-ban Tothesth, 1447-ben Thethewfalwa, 1493-ban Thothesd és 1519-ben Thodesd alakban említik.

                                               

Tresztia

Neve a nád jelentésű román trestie szóból származik. Először 1439-ben említették Trestyefalva, majd 1464-ben Teresthe és 1525-ben Trezthe alakban. Fridvalszky János 1767-es, Minero-Logia magni principatus Transilvaniæ című könyvében a Trsztyan al ...

                                               

Tustya

1360-ban Dragomyr nevű román papját említették. A 18. század elején, Demsus testvéregyházaként alapították református egyházközségét. A gyülekezetet a század második felében a tustyai Csulai, Rozgoni, Balia, Lukáts, Antalffi, Bokosnyitza és Miske ...

                                               

Uncsukfalva

Először 1439-ben Onczokfalwa és Onchokfalwa, majd 1520-ban Onchok néven említették. Az újkor elején a Kendefi család birtoka volt. 1766-ban református leányegyháza, a Mara családnak kúriája állt itt. Négyzetes szentélyű ortodox templomának hajója ...

                                               

Várhely

Nevét a határában látható romokról kapta. Román elnevezése a dákok királyi székhelyének nevéből való. A dákok királyi városának elnevezése eredeti alakjában nem ismert. Görögök, illetve rómaiak saját hallásuk szerint rögzítették a szóban forgó te ...

                                               

Vormága

2002-ben 383 lakosából 361 volt román, 15 cigány és hét magyar nemzetiségű, 338 ortodox, harminc pünkösdi és nyolc baptista vallású. 1785-ben 446 lakosa volt. Abban az évben a vármegye összeírása 71 ortodox családfőt talált. 1910-ben 1059 lakosáb ...

                                               

Zajkány

A Hátszegi-medence délnyugati peremén, a Retyezát-hegység északi lábánál fekszik, az Erdélyi Vaskapu keleti bejáratánál. Hátszegtől 21 km-re délnyugatra található.

                                               

Zdrápc

1910-ben 1002 lakosából 963 volt román és 34 cigány anyanyelvű, 984 ortodox és 13 görögkatolikus vallású. 2002-ben 971 lakosából 970 volt román nemzetiségű, 927 ortodox és 40 egyéb vallású.

                                               

Zeykfalva

Első nevét a Sztrigy folyóról vette, román neve ma is megegyezik a Sztrigyével. A magyarban ezt később a Zeyk család alapítójára utaló név váltotta fel. 1377-ben Stryg, 1377-ben Stirik, 1471-ben Zeyfalwa, 1475-ben Zeykh, 1480-ban Zaykfalwa, 1492- ...

                                               

Ajton

Neve egy ómagyar Aχton vagy Aχtun személynévből származik, az pedig egy arany jelentésű török altun szóból. Történeti névalakjai: 1320-ban Ohthunth és Ohtunteleke, 1329-ben Ahton, 1334-ben Ohcum, 1345-ben Ahthun, 1366-ban Ohtun, 1398-ban Hohthon, ...

                                               

Apahida

Neve onnan származik, hogy a kolozsmonostori bencés apátság itteni birtokán híd vezetett át a Kis-Szamoson. Az apát és a híd főnévnek birtokos személyjellel ellátott összetétele. Először egy 1326-os oklevélben említik, Apathyda néven, mai nevén 1 ...

                                               

Bádok

Kolozsvártól 32 kilométerre északra, a Borsa-patak mellékvizének, a Bádoki-patak -nak völgyfejében fekszik. Nyugaton, északon és keleten átlagosan a tengerszint felett 500 méter magas dombok határolják. 1943-ban határából 919 hold volt erdő, 701 ...

                                               

Bágyon

Thúry József szerint a név avar-székely személynév, ezt az állítást azonban Sebestyén Gyula vitatta és a helynevet a szláv bagno azaz mocsár szóból származtatja. Orbán Balázs véleménye az, hogy a névből az udvarhelyszéki Bágy lakosainak áttelepül ...

                                               

Berkenyes

1332-ben Berekenes néven említik először. 1332-ben plébániatemploma volt. A 16. században a magyar lakosság mellé románok is betelepülnek. A katolikus lakosság a reformáció idején felvette a református vallást, a 18. századig önálló egyházközség, ...

                                               

Bodonkút

A mai neve népi névadás eredménye, amelyet hivatalossá tettek. Az Erdélyben ma is használt bodonkút szó jelentése fatönkkel bélelt forrás v. kút. Korábbi nevének eredete megegyezik Budáéval. A burjános előtag gazzal benőtt vidékre vonatkozik. Elő ...

                                               

Bodrog (Románia)

A magyar állam telepítette 1903–1906-ban Kolozskara Bodrok és Botos határrészébe Kolozs vármegyei, főként györgyfalvi magyar reformátusokkal. Az 1940-ben meghúzott határ a főteret szelte ketté. Két háza Magyarországhoz került, nyolc háza Romániáb ...

                                               

Bogátpuszta

A jelenlegi település környékén a középkorban két falu: Kis- és Nagybogát létezett, melyek közigazgatásilag Aranyosszékhez tartoztak. Ezek még a középkor folyamán elpusztultak, a falvak egykori területe a Bogátpuszta elnevezést kapta, a szomszédo ...

                                               

Botháza

1334-ben említi először a pápai tizedjegyzék. Lakossága ekkor római-katolikus volt, a reformáció idején viszont felvették a református vallást. A 17. századi háborús pusztításokat Botháza is megsínylette, a század közepén a megfogyatkozott magyar ...

                                               

Börvény

Börvény nevét 1808-ban említette először oklevél Jelelitye néven. Későbbi névváltozatai: 1850-ben Jegeritsi, 1854-ben Börvény, Iegrestiea, 1888-ban Jegeristye Börvény. A trianoni békeszerződés előtt Kolozs vármegye Bánfihunyadi járásához tartozot ...

                                               

Csegez

1291-ben Chegez alakban említik először. A határában emelkedő Székelykő Csegezi-vár nevű középső csúcsáról lerontva verték meg az aranyosszéki székelyek 1285-ben a tatárokat. 1910-ben 585 lakosából 291 román és 287 magyar volt. A trianoni békesze ...

                                               

Csomafája

Kolozsvártól 31 kilométerre északra fekszik. Az eredeti falumag a Borsa-patak jobb partján, a Dobogó-hegy Donga árvízmentes teraszára települt, nyugat–keleti irányban. A Borsa-patak szabályozása és a földreform után, az 1920-as években egy újabb ...

                                               

Detrehemtelep

1910-ben 318 lakosából 309 volt magyar és kilenc román anyanyelvű, 300 református, kilenc görög és hét római katolikus vallású. 2002-ben 478 lakosából 344 volt magyar és 133 román nemzetiségű, 325 református, 119 ortodox, tíz pünkösdi, nyolc róma ...

                                               

Dezmér

Dezmér és környéke már az i. e. 3. században lakott volt, amit az itt talált kelta emlékek is bizonyítanak. 1315-ben Desmer néven említik először. 1451-ben Magyardezmer és Oláhdezmer néven jelentkezik a forrásokban. A középkorban katolikus vallás ...

                                               

Diós (Románia)

Diós Árpád-kori település. Nevét már 1283-ban, p. Gyos, nobiles de Gyos neveken említették az oklevelekben. Későbbi névváltozatai: 1301-ben p. Gyos, 1315-ben Dyos, 1733-ban Dios, 1808-ban Diós h. Nussdorf g., Gyiosá vel Djiosu val, 1861-ben és 19 ...

                                               

Dorna

Dorna nevét 1550-ben említette először oklevél p. Dorna néven. Későbbi névváltozatai: 1837-ben pr. Dorna, 1861-ben Dornamező praedium. Nagyesküllő, Magyarfodorháza és Szentkatolnadorna községrészeiből alakult település. 1956-ig Dorna Páncélcseh t ...

                                               

Egeres-gyártelep

Egeres-gyártelep falu Romániában, Kolozs megyében. Közigazgatásilag Egeres községhez tartozik, itt él a község lakosságának majdnem fele. A környékbeli közép-eoczénkori gipsztelepek feldolgozására létesült gyárról kapta a nevét, amely körül a kol ...

                                               

Fejérdi fogadók

A mai település helyén álló fogadóról először 1758-ban emlékeztek meg és 1770-ben Teleki László tulajdonában állt. 1817-ben már több fogadó is működött itt. 1956 előtt vált ki Fejérdből.

                                               

Gyulatelke

Gyulatelke -háza nevét 1318-ban v. Gyulatelke néven említette először oklevél. 1326-ban v. Gulahaza, 1587-ben Gywlatelke, 1750-ben Gyulatelek, 1808-ban Gyulatelke h., 1913-ban Gyulatelke néven írták. 1329-ben p., t. Gulateleke. in vicinitate Zeek ...

                                               

Havasnagyfalu

Havasnagyfalu település Romániában Kolozs megyében, az azonos nevű község központja. Egyike annak a 14 településnek, amelyek a megyében GMO-mentes régiót alakítottak.

                                               

Járavize

Mind román, mind azzal azonos jelentésű magyar neve a Jára-patakra utal, amelynek felső folyásánál fekszik. Magyarul először 1888-ban, Hesdát-Járavize telep alakban említették.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →