★ Free online encyclopedia. Did you know? page 30                                               

Kripli

"Ezzel a zord és mégis mulatságos darabbal az angol-ír író beváltotta a díjat nyert Leenane szépével tett ígéreteit és megerősítette helyét a Synge-től O’Casey-n át Brendan Behanig tartó sorban.” Methuen honlap "Minden szereplő a maga egyéni boga ...

                                               

A rágalom iskolája

A rágalom iskolája Richard Brinsley Sheridan angol drámaíró társadalmi komédiája. Először a londoni Theatre Royalban mutatták be a darabot 1777. május 18-án. A művet Tóth Lőrinc fordította magyarra 1836-ban. A művet Magyarországon először 1838. f ...

                                               

Az Ördög és a Jóisten

Az Ördög és a Jóisten Jean-Paul Sartre drámája, aminek megjelenése 1950-re datálható. A dráma premierje Párizsban, a Théâtre Antoine -ban volt, 1951-ben. Magyarországon először a Thália Színházban mutatták be a darabot Kazimir Károly rendezésében ...

                                               

Arturo Ui

Az Állítsátok meg Arturo Uit! Bertolt Brecht egyik színdarabja. Az Arturo Ui t Brecht 1941-ben írta, de a figura már 1934 óta foglalkoztatta. Akkor még ezt a címet kapta volna a színdarab: Das Leben Hitlers: Reichstagsbrand und der Prozess, ami n ...

                                               

Hosszú árnyak

A Hosszú árnyak Marie Luise Kaschnitz novellája. Azonos című gyűjteményes kötetében jelent meg 1960-ban. Magyarul a Huszadik századi német novellák című antológiában olvasható Győri Hanna fordításában.

                                               

Macska-egér barátság

A Macska–egér barátság vagy A macska meg az egér barátsága egy európai népmese, legismertebb változatát a Grimm fivérek gyűjtötték és írták le, majd jelentették meg 1812-ben a Gyermek- és családi mesék című könyvükben. Az Aarne-Thompson folklórbe ...

                                               

Rapunzel (mese)

A Rapunzel európai tündérmese, legismertebb változatát a német Grimm testvérek írták le és jelentették meg 1812-ben, Gyermek- és családi mesék című gyűjteményükben.

                                               

A kamasz

Szofja, Sztarodum unokahúga. Cifirkin, nyugállományú őrmester. Jeremejevna, Mitrofan dadája. Vralman, tanító. Mitrofan, a fiuk, kamasz. Prosztakov szolgája. Sztarodum inasa. Triska, szabó. Milon. Szkotyinyin, Prosztakova testvére. Prosztakova, a ...

                                               

A piktek művészete Skóciában

A Brit-szigetek északi részén, Skóciában, a történelem viharaiban a kelták és a vikingek mellett más népek is részt vettek a néppé ötvöződésben. Ha az északi tájak díszítőművészetét tanulmányozzuk, akkor találunk egy erőteljes szálat, ami a szkít ...

                                               

Buddhizmus Iránban

A buddhizmus Iránban az i. e. 5-6. századra nyúlik vissza, a történelmi Buddha Egy páli nyelvű legenda szerint a buddhizmust legelőször egy Baktriából származó kereskedő testvérpár hozta el Balkh ősi városba. A 2. századi Pártusok aktívan terjesz ...

                                               

Kagami biraki

A kagami biraki japán szertartás, a "mocsi megtörése”, szó szerinti fordításban a "tükör nyitása”. Hagyományosan január 11-én tartják. A kagami mocsi megbontására utal, amikor fakalapáccsal szakés hordót nyitnak ki egy ünnepség keretében.

                                               

Buddhizmus Laoszban

A délkelet-ázsiai Laosz legfőbb vallása a buddhizmus, azon belül pedig a théraváda hagyomány, illetve annak egy egyedüli formája, amely mélyen gyökerezik a laoszi kultúrában. A laoszi buddhizmus közel áll és szorosan kapcsolódik az animista hitvi ...

                                               

A Román Televízió magyar adása

1970 elején még a hét két-három napján, majd a heti 90 perces műsoridőből 60 percet vasárnap, 30-at csütörtökön sugároztak az adásidő 1970-ben: csütörtökön fél óra, vasárnap 55 perc volt. 1971-ben Bodor Pálnak, a Nemzetiségi Műsorok akkori vezető ...

                                               

Ady Endre Diákkör

Az Ady Endre Diákkör a Prágában tanuló magyar egyetemisták diákszervezete. A csehországi és szlovákiai magyar diákszervezeteket összefogó Diákhálózat tagszervezete. 1957 óta működik, ezzel a legrégebbi felvidéki magyar egyetemistákat képviselő sz ...

                                               

A Bolyaiak emlékezete a romániai magyarok körében

Bolyai Farkas és fia, Bolyai János emlékének és tudományos hagyatékának ápolása már Eötvös József kezdeményezésére a marosvásárhelyi református kollégiumban megkezdődött, s a könyvtárban, ahol a Bolyaiak kéziratait őrizték, emlékmúzeumot szervezt ...

                                               

Dicsőszentmárton magyar irodalmi élete

Dicsőszentmárton magyar irodalmi élete más erdélyi városokétól eltérőena két világháború között bontakozott ki. Dicsőszentmárton csak az 1900-as évek elején emelkedett nagyközségből rendezett tanácsú várossá. A nyolc helyi lap közül jelentősebb a ...

                                               

Emlékirat-irodalom Erdélyben

Emlékirat-irodalom a romániai magyar irodalomban 1919-1980 között. Emlékirat a napló és a történetírás között elhelyezkedő, a szerző személyes élményeit közlő írói mű, amelyben az író az önéletrajztól eltérően nem annyira önmagával, mint inkább a ...

                                               

Romániai magyar iparművészeti irodalom

Iparművészeti irodalom – az iparművészettel, iparművészekkel, egyéni és csoportos kiállításokkal, az iparművészet történetével és technikájával foglalkozó szakirodalom. A régi, nemes értelemben vett kézműiparról s mai leszármazottjairól szóló cik ...

                                               

Gyermekszínmű (Erdély)

A gyermekszínmű a műkedvelő színjátszás egyik ága volt Erdélyben 1918 és 1989 között. Gyermekek számára írt, az óvodai és iskolai színjátszás keretében bemutatott színdarab.

                                               

Ifjú Riporterek Köre

Ifjú Riporterek Köre – Péterfi Rozáliának, az aradi Vörös Lobogó főszerkesztőjének kezdeményezésére 1969-ben létrehozott szerkesztői munkacsoport. Eredetileg Diákriporterek Köre néven kezdte működését. Indításának célja az volt, hogy fiatal külső ...

                                               

Ifjúmunkás Matiné

Az Ifjúmunkás Matiné a romániai KISZ magyar nyelvű lapja, az Ifjúmunkás olvasókapcsolatának egyik formájaként 1967. március 26-án marosvásárhelyi előadással indult. I. sorozatának vezetője Matekovics János volt. Közérdekű, a fiatalok erkölcsi nev ...

                                               

Ifjúmunkás Zsebszínház

Ifjúmunkás Zsebszínház – kísérleti színház a kolozsvári Vasutas Klubban. 1980 nyarán az Ifjúmunkás Matiné egyik Baráti Köréből alakította Dusa Ödön és Tar Károly. Tagjai műkedvelő fiatalok. Művészeti vezetője, vezető színésze Dusa Ödön, az 1970-e ...

                                               

Igaz Szó Irodalmi Köre

Igaz Szó Irodalmi Köre – a Marosvásárhelyi Írók Társasága irányításával és támogatásával induló kör – eredetileg Műhely néven, a Hídverők csoportjával párhuzamosan működve – az 1971-ben megszűnt Aranka György Irodalmi Kör örökébe lépett. 1972 és ...

                                               

Illemtan (Erdély)

Illemtan – a társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összességét tartalmazó kézikönyv, a szabadidő-irodalom egyik legkorábban kialakult csoportja. Ez a cikk ennek erdélyi gyakorlatával és irodalmával foglalkozik.

                                               

Illusztráció (Erdély)

Illusztráció – nyomtatott szöveggel társult, annak jobb megértését szolgáló kép, rajz, fénykép, ábra. Irodalmi mű esetében az alkotás mélyebb átélését a szöveggel gyakran egyenértékű művészi illusztrációk segítik. Ez utóbbiak közé már a legkülönb ...

                                               

Irodalmi pályázat (Erdély)

Irodalmi pályázat – intézmények és szerkesztőségek részéről kiadott versenyfelhívás egyes irodalmi tárgykörökben tapasztalt űrök betöltése, a munkakedv serkentése és új lehetőségek felfedezése céljából. A beküldött alkotásokat bírálóbizottsági dö ...

                                               

Irodalmi vita (Erdély)

Irodalmi vita különböző nézetek, felfogások, eszmei irányulások nyilvános gondolatcseréje, összecsapása és kiegyenlítődése irodalmi megnyilatkozások megítélése körül, a műveket illető kritika szakmaiságán túlmenő erkölcsi és közügyi érveléssel és ...

                                               

Írói Olimpiász

Írói Olimpiász, teljes nevén Erdélyi Írói Olimpiász irodalmi rendezvénysorozat Kolozsvárt a Janovics Jenő igazgatta Magyar Színház és a Haladás Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság keretében egyesült lapok közös rendezésében.

                                               

Iskolai színpad (Erdély)

Iskolai színpad – kollégiumok, gimnáziumok, líceumok tanulóifjúságának hagyományos fóruma, ahol többnyire a tanulmányokba illeszkedő drámai anyagot adnak elő diáktársakból és szülőkből álló közönség előtt. Erdélyben a diákszínjátszásnak nagy múlt ...

                                               

Jókai Mór emlékezete Erdélyben

Jókai Mór emlékezete Erdélyben – A magyar irodalom 19. századi nagyjai közül – nem számítva az Erdélyben születetteket – Petőfi mellett a legszorosabb és legsokrétűbb Jókai Mór kapcsolódása Erdélyhez, tájaihoz, az itt élő népek múltjához-jelenéhez.

                                               

Kaláka (televíziós műsor)

Kaláka című tv-műsor sorozat A Román Televízió magyar műsorának honismereti és népművészeti vetélkedő műsorsorozata. Keretében szaklíceumi diákokból és egyetemi hallgatókból toborzott önkéntes munkaközösségek szülőföldjük szellemi és tárgyi népra ...

                                               

Kelemen Lajos-emlékkönyv

Teljes címén Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik születésnapjára Kolozsvár, 1947. Kiadta az ETI Szabó T. Attila szerkesztésében. Mint kötet csak kis példányszámban jelenhetett meg, de tanulmányai külön füzetekként forgalomba kerültek. Kiemelkedő ...

                                               

Kölcsey Ferenc emlékezete Erdélyben

Kölcsey Ferenc emlékezete Erdélyben. Az egykori Közép-Szolnok megyei Sződemeteren született költőt mint a magyarság fohászává vált Himnusz szerzőjét és reformkori politikust, aki közpályáján Szatmár vármegye követe a pozsonyi országgyűlésen, s We ...

                                               

Könyvgyűjtők Erdélyben

Könyvgyűjtők Erdélyben. Könyvbarátok azok, akik előre meghatározott terv szerint válogatják ki, szerzik meg és őrzik könyveiket, különös tekintettel azok történeti, esztétikai vagy szakmai értékére. Ide számítanak elsősorban a régi kiadványok, kö ...

                                               

Könyvtárosképzés Erdélyben

Könyvtárosképzés Erdélyben magyar nyelven Marosvásárhelyen folyt. A IX. osztálytól működő szakiskola Románia minden magyarlakta területéről toborozta hallgatóit. A rendes középiskolai tananyag mellett olyan könyvtárosi szaktárgyakat is tanítottak ...

                                               

Kőrösi Csoma Sándor emlékezete Erdélyben

Kőrösi Csoma Sándor emlékezete Erdélyben A Tibet-tudományt megalapozó Kőrösi Csoma Sándor munkásságára már a korabeli sajtó felfigyelt: Kalkuttából írott levelét az Erdélyi Híradó 1836-ban közölte, s az 1860-as évektől több erdélyi magyar tudós, ...

                                               

Kőrösi Csoma Sándor Önképzőkör

A Kőrösi Csoma Sándor Önképzőkör a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, majd utódiskolái irodalmi-művészeti profilú köre. 1891-ben alakult, 1904-ben vette fel a Kőrösi Csoma Sándor nevet. Népköltészeti gyűjtőmunkája eredményét olyan kötetek ...

                                               

Közművelődés Erdélyben

Közművelődés Erdélyben – az iskolai oktatáson kívüli népművelés az erdélyi magyarság életében a nyelvi és kulturális megmaradás rendkívül fontos eszköze, mert a nagyrészt szórványban élő vagy a székelyföldi magyar lakossághoz különleges demográfi ...

                                               

Kortárs Színpad

Kortárs Színpad 1971-ben alakult műkedvelő együttes a Szakszervezetek Művelődési Házában Nagyváradon. Kőrössi P. József alapította diákokból, fiatal munkásokból és értelmiségiekből.

                                               

Korunk Galéria

Korunk Galéria – a Korunk folyóirat kolozsvári szerkesztőségi helyiségeiben működő, időszaki képzőművészeti kiállításokból kinőtt, részben önállósult intézmény, elsősorban a romániai magyar festészet, grafika, szobrászat, fotó- és iparművészet ot ...

                                               

Korunk Könyvei

Korunk Könyvei: 1933-1934-ben kiadott újabb sorozat a Korunk-kiadványok keretében, a szövegek előzőleg a Korunkban láttak napvilágot, s a szedést felhasználva kerültek önállóan forgalomba. A sorozatnak három füzete jelent meg: Varga László: A zsi ...

                                               

Kós Károly Művelődési Kör

Ember, társadalom, természet című előadássorozatán kolozsvári és helybeli írók, tanárok, művészek adtak elő az irodalom, a művészetek, a természettudományok és a történelem kérdéseiről, köztük Bálint Tibor, Kányádi Sándor, Varga Vilmos előadóművé ...

                                               

Kós Károly Műszaki-művelődési Kör

Kós Károly Műszaki-művelődési Kör – 1980-ban alakult a kolozsvári Hűtő- és Élelmiszeripari Berendezések Kutató és Tervező Intézete keretében. Működését 1984-ben tiltották be.

                                               

Kossuth Lajos emlékezete Erdélyben

Kossuth Lajos emlékezete a romániai magyarok körében. A magyar nép érzelmi és tudatvilágában a jobbágyfelszabadító 1848–49-es forradalom és szabadságharc és a debreceni függetlenségi nyilatkozat megszemélyesítőjeként Kossuth Lajos alakja legendás ...

                                               

Kriza János emlékezete Erdélyben

Kriza János emlékezete Erdélyben. A Nagyajtán született, Torockón és Székelykeresztúron diákoskodott, tanulmányait Kolozsvárt befejező Kriza János unitárius püspök költeményeivel, népköltészeti gyűjtésével és nyelvészeti kutatásaival mélyen bevés ...

                                               

Lapterjesztés Erdélyben

Lapterjesztés Erdélyben. A lapterjesztés kisebbségi körülmények közt a sajtó fennmaradásának rendkívül jelentős eszköze. A kizárólag utcai árusításon alapuló lapterjesztés az előfizetői hálózat kiépítése nélkül már a romániai magyarság települési ...

                                               

Líceum (évkönyv)

Líceum – a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Középiskola évkönyve. Garda Dezső tanár és tanítványai szerkesztették. Az írások átfogták az iskola és a város mindennapi életét, a diákok gondjait és elképzeléseit. Gyergyó természeti szépségei Baricz ...

                                               

Liszt Ferenc emlékezete Erdélyben

Liszt Ferenc emlékezete Erdélyben – Az egyetemes zenei romantika magyar mestere 1846–1847-es nagy, életszakaszt lezáró hangversenykörútja során a Bánság és Erdély több városában, valamint Bukarestben és Iasi-ban is föllépett, magyar rapszódiáinak ...

                                               

Lugos magyar irodalmi élete

Lugos magyar irodalmi élete A város már az 1333. évi pápai tizedjegyzékben szerepel, magyar írásbelisége a 16. századig vezethető vissza. E század derekán már jelentős, a románok körében is hódító református gyülekezetei vannak, s a kálvinizmus t ...

                                               

Lukács György és a romániai magyar irodalom

Lukács György filozófus, esztéta munkássága a romániai magyar, közelebbről az erdélyi baloldali humán értelmiség szinte minden rétegét, nemzedékét befolyásolta. Első könyvei közül olyanokat, mint a Lélek és formák, Taktika és etika vagy a Geschic ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →