★ Free online encyclopedia. Did you know? page 296



                                               

Jadwiga Wajs

Jadwiga Wajs-Marcinkiewicz lengyel diszkoszvetőnő. Az 1932-es Los Angeles-i olimpiai játékokon bronzérmes lett két amerikai, Lillian Copeland és Ruth Osborn mögött. Négy évvel később a berlini olimpián ezüstérmet nyert. Ekkor a német Gisela Mauer ...

                                               

Abraham Gancwajch

Abraham Gancwajch a második világháborúban Lengyelország megszállása idején a varsói gettóban az egyik leghírhedtebb nácikollaboráns és a zsidó alvilág egyik leghírhedtebb vezérfigurája volt. Gancwajch gettóbeli tevékenységéről megoszlanak a véle ...

                                               

Gyalophylax hellmayri

A Gyalophylax hellmayri a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a fazekasmadár-félék családjába tartozó Gyalophylax nem egyetlen faja.

                                               

Synallaxis cinerascens

A Synallaxis cinerascens a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a fazekasmadár-félék családjába tartozó faj.

                                               

Synallaxis ruficapilla

A Synallaxis ruficapilla a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a fazekasmadár-félék családjába tartozó faj.

                                               

Feketefejű trupiál

A feketefejű trupiál a madarak osztályának verébalakúak rendjébe, azon belül a csirögefélék családjába tartozó faj.

                                               

Synallaxis gujanensis

A Synallaxis gujanensis a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a fazekasmadár-félék családjába tartozó faj.

                                               

Synallaxis rutilans

Synallaxis rutilans Temminck, 1823. Synallaxis rutilans amazonica Hellmayr, 1907. Synallaxis rutilans confinis Zimmer, 1935. Synallaxis rutilans caquetensis Chapman, 1914. Synallaxis rutilans tertia Hellmayr, 1907. Synallaxis rutilans dissors Zim ...

                                               

Isleria guttata

A fajt Louis Jean Pierre Vieillot francia ornitológus írta le 1824-ben, a Myrmotherula nembe sorolják Myrmotherula guttata néven. Egyes szervezetek jelenleg is ide sorolják.

                                               

Myrmotherula behni

Myrmotherula behni inornata P. L. Sclater, 1890. Myrmotherula behni camanii Phelps & W. H. Phelps Jr, 1952. Myrmotherula behni Berlepsch & Leverkuhn, 1890. Myrmotherula behni yavii Zimmer & Phelps, 1948.

                                               

Kormos rákászölyv

A kormos rákászölyv a madarak osztályának vágómadár-alakúak rendjébe és a vágómadárfélék családjába tartozó faj.

                                               

Synallaxis stictothorax

A Synallaxis stictothorax a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a fazekasmadár-félék családjába tartozó faj.

                                               

Synallaxis unirufa

Synallaxis unirufa munoztebari Phelps & Phelps, 1953. Synallaxis unirufa ochrogaster Zimmer, 1935. Synallaxis unirufa meridana Hartert & Goodson, 1917. Synallaxis unirufa Lafresnaye, 1843.

                                               

Feketefejű lombgébics

A feketefejű lombgébics a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a lombgébicsfélék családja tartozó faj.

                                               

Madeira madarai

Madeira madarainak fajlistáját az Avibase alapján adjuk meg, kiegészítésekkel. 1. Lúdalakúak Anseriformes rendje: 1.1. Récefélék családja Anatidae Nyílfarkú réce Anas acuta - ritka, véletlen. Csörgő réce Anas crecca - ritka, véletlen. Nyári lúd A ...

                                               

Gran Canaria-i kékpinty

A Gran Canaria-i kékpinty a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a pintyfélék családjába tartozó faj.

                                               

Benza Ida

Benza Ida, Benza Ida Rozália – Budapest, 1880. március 10) magyar operaénekesnő. Benza Károly operaénekes leánya, Nagy Imre színész felesége.

                                               

Csige Lajos

Csige József és Nagy Sára fiaként született, 1852. augusztus 4-én keresztelték. 1875. október 16-án lépett színpadra, a Népszínházban, ahol mint kardalos kezdte pályáját. 1878-ban Lukácsy főrendező a Vereshajú ban Sajgó Ferke szerepét ráosztotta ...

                                               

Ernst Henrik

Ernstné Kaiser Jozefa énekesnő fia. A német színészakadémia elvégzése után 1862 október elején a pesti német színház vendége volt az Othello és Uriel Acosta c. színművekben. 1868. október 17-én fellépett a Nemzeti Színházban a Troubadour Luna gró ...

                                               

Flattné Győrffy Gizella

Győrffy Györfi Gusztáv és Verhás Ilona leányaként született. Mint az Operaház ösztöndíjas növendéke kezdte meg 1900-ban művészpályáját. 1901-ben végezte el a Zeneakadémiát. Eleinte csak kis szerepeket énekelt, később rábízták Orlovszkyt a" Denevé ...

                                               

Jávor Mária

Egy ideig a budapesti Népoperában működött. Első fellépése a Quo vadis ban volt. Január havában fellépett Stockholmban. Az ottani udvari operaházban is fellépett, azonfelül négy hangversenyen a Konzertverein zenekari kíséretével énekelt és mindeg ...

                                               

Kocsis Irma

Atyja Kocsis János, tekintélyes iparos volt, jelentékeny vagyonnal bírt, leányát gondos nevelésben részesítette és kellemes hangját hamarosan színpadra képeztette. 1865 július havában Kolozsvárra szerződött, szeptember 21-én fellépett a Nemzeti S ...

                                               

Mindszenty Kornélia

Mindszenty János szabómester és Majer Borbála leánya. 1862-ben Debrecenben Reszler Istvánnál és Aradon, 1871-ben Kassán, Latabár Endrénél, 1875-ben Székesfehérvárt, Károlyinál, majd ugyanebben az évben Temesváry Lajos budai társulatánál, 1877 - 7 ...

                                               

Németh János (operaénekes, 1849–1929)

Szegény szülők gyermeke. Alsóbb iskoláit Győrben végezte. 1869. október 10-én lépett a színipályára, Kocsisovszky Jusztin társulatában. Sok küzdelmen ment keresztül, míg 1871-re önálló szereplővé fejlődhetett. Ez időben a Budai Színkör tagja volt ...

                                               

Németh János (operaénekes, 1852–1929)

Német István református földműves és Bátori Erzsébet elsőszülött fia. 1852. december 20-án keresztelték Tabajdon. Színészi pályafutását Nyiry György színigazgatónál kezdte, 1872-ben. 1873-ban Bokody Antalnál, Novák Sándornál, majd Völgyi György s ...

                                               

Rabatinszky Mária

Az Abaúj megyei Csáklyón született, ahol apja gróf Barkóczy Jánosnak volt az erdőmestere. Kassán nevelkedett, majd Ernst Jozefa ajánlására Bécsben végezte tanulmányait. 1862. szeptember havában tűnt fel egy hangversenyen, szerepelt a Népszínházba ...

                                               

Szathmáry Aranka

Régi színészcsalád sarja. Dédapja Szathmáry Dániel, dédanyja a Nemzeti Színház nagy Szathmárynéja Farkas Lujza, nagyatyja Szathmáry Károly, a Nemzeti Színház művésze, nagyanyja Pajor Emília, a magyar színészet hőskorának egyik legnagyobb énekesnő ...

                                               

Toperczer Ilka

Atyja Toperczer János fővárosi ügyvéd, anyja Paulovszky Pawlowsky Emilia énekesnő. 1847. július 17-én keresztelték a pest-belvárosi római katolikus plébánián. 1867. szeptember 7-én debütált a Nemzeti Színházban, mint Faust Margitja. 1868 - 70-ben ...

                                               

Sarajevo (film)

A korszak egyik legjobb első világháborús témájú filmjeként tartják számon. Éva és vőlegénye, báró Várnay Miklós kapitány elutaznak a szarajevói díszszemlére, amelyet Ferenc Ferdinánd tiszteletére rendeznek. Szarajevóban Éva beleszeret Boriszba, ...

                                               

A magyarság történelmét bemutató filmek listája

Átfogó művek: Rendezők: Erdőss Pál, Czigány Zoltán, Bakos Katalin, Csonka Erzsébet, ill. Kovács Béla. Vágó: P. Kovács Gyula, Prim Ádám és Kovács Béla. Operatőr: Kovács Béla. Magyar történelmi arcképcsarnok c. tévésorozat, amely történelmi személy ...

                                               

Bernakovits József

Középiskoláit Szegeden és a váci Theresianumban végezte, bölcsész végzettséget a budai egyetemen nyert, 1790-ben lépett a papi pályára, és Kalocsán 1794-ben végezte a teológiát, pappá szentelték, aztán szertartásmester ceremoniarius lett ugyanott ...

                                               

Bémer László

Egerben, Ungváron, Szatmárnémetiben és Pesten tanult. Egerben szentelték pappá, nyolc hónapi segédlelkészkedés után kunszentmártoni plébános és kunságkerületi iskolaigazgató, később fényeslitkei esperes lett. Fokonkénti előléptetésben dulcinai vá ...

                                               

Zábráczky József

1777 és 1803 között egri kanonok volt, 1805-től nagyprépost, 1782. augusztus 17-étől pedig vegliai választott püspök, ő volt az utolsó, aki ezt a címet viselte.

                                               

Zsendovics József

1855-ben áldozópappá szentelték. Négy hónapnyi káplánoskodás után Bartakovics érsek maga mellé vette, akinek egyházmegyéje kormányzásában nagy segítségére volt. Főpásztora 1872-ben kanonoknak nevezte ki, majd Szent Erzsébetről nevezett szepesvára ...

                                               

Alagovich Sándor

A papi pályára lépve, 1784. december 17-én lett hittudor. Miután a pozsonyi papnevelő-intézetben pappá szentelték, a nyitrai püspök titoknoka és az ottani papnevelőház tanára, egyben az intézet igazgatója lett, azután mocsonoki, 1793-ban galántai ...

                                               

Buday János

Buday vagy Budai János kanonok, főesperes. 1393-ban esztergomi kanonok, majd 1397-ben barsi főesperes lett. Ő alapította meg a Collegium Christi pauperum scholariumot, amely számára négy budai háza jövedelmét adományozta. Rationaleja ismeretes, m ...

                                               

Cselka Nándor

1893. január 19-én carrei címzetes püspökké és esztergomi segédpüspökké nevezték ki. Május 11-én szentelte püspökké Budapesten Vaszary Kolos esztergomi érsek, Hornig Károly veszprémi és Dessewffy Sándor csanádi püspök segédletével. október 6-án a ...

                                               

Illicini Péter

Az itáliai Sienából származott, 1547–49 között Krakkóban a görög nyelv tanára volt, később Pécsett tanított. Amikor ott a főiskola megszűnt, Bécsben alkalmazták, ahol Oláh Miklós prímással megismerkedett. Az esztergomi érsekség üresedésben lévén, ...

                                               

Jaloveczky Miksa

Jaloveczky Miksa, Maximilián Jalovecký, 1817. október 2. – Nagylévárd, 1889. február 11) katolikus plébános, esztergomi kanonok.

                                               

Splényi Ferenc

1747. október 31-én Bécsben lépett a jezsuiták közé, Linzben volt novicius. 1750 és 1753 között Győrött tanult filozófiát. 1754-től Pozsonyban tanított, majd a bécsi Pázmáneum növendéke. 1758-ban teológiai doktor, Pesten pappá szentelték. A Pázmá ...

                                               

Szabó Pál (főesperes)

A teológiát Bécsben végezte, 1775. szeptember 20-án fölszenteltetett, azután káplán volt, 1785-től plébános Varbón. 1808-ban kerületi alesperes, 1809-ben plébános Tardoskedden. 1820. október 7-én esztergomi kanonok, majd monostrai címzetes apát, ...

                                               

Tóth József (kanonok)

Felszenteltetett 1809. október 28-án. A győri papnevelő aligazgatója, 1834-től 1864-ig kanonok és 1848-ig ideig Győr város plébánosa is volt. Mint olvasókanonok Szent Ágostonról nevezett kalocsai címzetes apát lett.

                                               

Chorényi József (kanonok)

Chorényi János és Klekner Anna fia. 1836-tól Pesten volt papnövendék. 1840. július 26-án szentelték fel pappá, előbb viszolyai, majd bolesói plébános, alesperes és címzetes prépost. 1860-ban a nyitrai, 1861 a trencséni piarista gimnáziumban tanít ...

                                               

Nehéz Imre

Tanulmányait mint a nagyszombati egyetemes papnevelő intézet tagja elvégezvén, a nyitrai püspöki udvarba jutott és ott négy évig mint püspöki szertartó munkálkodott. 1764-ben a szkacsányi plébánia javadalmát kapta meg, azonban a szlovák nyelvet k ...

                                               

Terlanday János

Terlanday János rozsonai választott püspök, pécsi Szent Ágostonnak prépostja, a nyitrai káptalan tagja és főesperes, püspöki vikárius.

                                               

Agyich István

Apja Agyich Illés, a végvidéki lovasezred másodkapitánya volt. Tanult Vukovárott és Újlakon, a felsőbb osztályokat Szegeden, a bölcseletet Budán. Miután Klimó György püspök felvette a Pécs megyei papnövendékek közé, a teológiai tanfolyamot Zágráb ...

                                               

Beniczky János Károly

Középiskoláit Besztercebányán, a bölcseletet Egerben és Vácon végezte, hol a papi pályára lépett, a teológiára 1767-ben Rómába küldetett, hol hittudorrá lett, 1770-ben hazatérvén, az ecsegi plébánián segédkezett, négy év múlva Vácra hivatott meg ...

                                               

Tersztyánszky Imre

Nádasi Tersztyánszky Imre, 1786. október 3. – Pest, 1847. június 28) címzetes püspök, nagyprépost, hétszemélynök, egyetemi tanár.

                                               

Virág Mihály (kanonok)

Varga Mihály és Fodor Katalin fia. Apját hároméves korában elvesztvén, anyjával Kaposvárra költözött, ahol a gimnáziumot végezte és a bölcseleti osztályt Zágrábban hallgatta. 1821. szeptember 5-én a pécsi növendékpapok közé vették föl, teológiai ...

                                               

Csernák József

Misés pappá szenteltetett 1818. augusztus 18 án, azután érsekújvári plébános volt, 1860-ban a pozsonyi káptalanban kanonok és 1868-ban aranymisés pap, midőn koronás arany érdemkeresztet kapott.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →