★ Free online encyclopedia. Did you know? page 23                                               

Killall (unix)

A killall a Unix-szerű rendszerekben található parancs több processz név alapján történő kilövésére. Két eltérő implementációja létezik. Egy másik implementációja a FreeBSD és Linux csomagban található, mely hasonló parancs, azzal az eltéréssel, ...

                                               

Less (Unix)

A less egy számítógépes parancs, mely megtalálható a Unixban, Windowsban és a Unix-szerű rendszerekben. A parancsot arra használják, hogy segítségével kilistázzák a szöveges állományok tartalmát. Funkciója hasonlít a more parancséhoz, kibővítve a ...

                                               

Ln (Unix)

Az ln egy standard Unix parancs, mely egy "linket" hoz létre egy állományra. A UNIX fájlrendszerének egyik jellemző sajátossága a láncolás fogalma, ami a DOS és más egyfelhasználós operációs rendszerek alatt nem található meg.

                                               

Lp (Unix)

Az lp parancsot számos Unix-támogató rendszerben kiírásra használnak. A neve a" l ine p rinter" rövidítéséből ered. Eredetileg a System V printing system részeként jelent meg, és sok ideig szolgált a SysV és a Berkeley Software Distribution rends ...

                                               

Ls

Az ls az AT&amp,T Unix rendszer eredeti verziójában jelent meg. Nevét a Multics rendszer hasonló parancsáról kapta, melynek jelentése l ist s egments volt. Ma két elterjedt változata van. Az egyik a Free Software Foundation által készített GNU ls ...

                                               

Lsattr

-R. Minden könyvtár tartalmát rekurzívan listázza. -a. Minden könyvtárbeli fájlt listáz, beleértve a `. -tal kezdődőeket is. -d. A könyvtárakat a többi fájlhoz hasonlóan listázza ahelyett hogy a tartalmukat listázná. -v. Kiírja a fájl verziószámát.

                                               

Lsof

Az lsof parancs számos Unix-szerű rendszerben használt parancs, mely kilistázza az összes megnyitott állományt és a futó folyamatokat.

                                               

Mkdir

Az mkdir a könyvtárak létrehozására használatos parancs a Unix, DOS, OS / 2 és a Microsoft Windows operációs rendszerekben. A DOS, OS / 2 és Windowsban a parancs egy md rövidítésként használható.

                                               

More (unix)

A more parancsot állományok tartalmának kilistázására használják. A parancs elérhető a Unix és Unix-szerű rendszerekben, DOS, OS / 2 és a Microsoft Windows operációs rendszerben is.

                                               

Mount (Unix)

Csatolásnak nevezzük egy fájlrendszer elérhetővé tételét egy általunk kívánt könyvtárba. A folyamat ellenkezője az umount. Régebben, amikor a háttértárak mérete kezdett nőni, és kezdett kényelmetlenné válni a sok fájl, különböző elveket találtak ...

                                               

Mv (Unix)

mv egy Unix parancs, mely állományok vagy könyvtárak áthelyezésére használunk egyik könyvtárból a másikba. Az forrás állomány kitörlődik, a cél állománynak a neve pedig megegyezhet a forrás állomány nevével, vagy új nevet is felvehet.

                                               

Netstat

A netstat egy parancssori eszköz, amely megjeleníti a hálózati kapcsolatokat, az irányítótáblákat, és más egyéb hálózati statisztikákat. Az alkalmazás elérhető Unix, Unix-szerű, és Windows NT alapú operációs rendszereken. Hálózati problémák megta ...

                                               

Nice (Unix)

A nice egy standard Unix parancs, mely egy újonnan indítandó folyamat prioritásának megadására szolgál. Alakja: nice azonosító. A -n kapcsoló elhagyható. prior lehet egy nice-érték, vagy plusz-jellel kezdve annak növekménye. Normál felhasználó ak ...

                                               

Passwd (Unix)

A passwd parancssori eszköz Unixon és Unix-szerű operációs rendszerek alatt, mely a felhasználó jelszavának módosítására szolgál. A felhasználó által beírt jelszóból egy hashet képeznek, és csak ezt tárolják el, magát a jelszót nem. Amikor a felh ...

                                               

Paste (Unix)

A paste egy Unix parancs, mely fájlok sorait fűzi össze. A paste sorban kiírja minden megadott fájl sorait karakterekkel elválasztva és újsor karakterrel lezárva. Ha nem adunk meg fájlnevet, akkor a standard bemenetet használja. A ` - fájlnév a s ...

                                               

Pgrep (Unix)

A pgrep parancs reguláris kifejezéssel megadott nevű processzeket keres, és visszaadja azok folyamatazonosítóját. Először a Solaris 7-ben volt alkalmazva. Ezt beimplementálták később Linux-ba és OpenBSD-be.

                                               

Ping (hálózati eszköz)

Számítógépes hálózati eszköz, melynek segítségével ellenőrizhető, hogy az adott távoli számítógép elérhető-e egy IP hálózaton keresztül. Az eszköz, mely egy számítógépes program, az ICMP protokoll ECHO parancsát küldi az ellenőrizni kívánt számít ...

                                               

Printf

A printf a shell-be épített utasítás, amely elfogadja a formázó sztringeket, amelyek meghatározzák az elemek formátumát, és hogy mely elemekre kell ezeket alkalmazni. Habár az utasítás neve azt sugallja, a parancs kimenete nem nyomtatóra irányíto ...

                                               

Ps (Unix)

A legtöbb Unix-támogató operációs rendszerben a ps program kilistázza az aktuálisan futó folyamatokat. Egy másik Unix parancs a top, amely valós időben írja ki a futó folyamatokat. A ps parancs Microsoft Windows-beli testvére a tasklist parancs.

                                               

Pwd

A Unix-alapú operációs rendszerekben a pwd parancs az aktuális munkakönyvtár listázására használható. Az sh és a bash Unix rendszerhéjban beépített parancs. Egyszerűen implementálható a POSIX C getcwd illetve getwd függvényeivel. A pwd DOS-os meg ...

                                               

Rm (Unix)

Lássuk a parancs egy pár opcióját: -f, ha nem létező állományokat akarunk törölni "force". -v, kimutassa hogy mit törölt ki "verbose". -i, ha azt akarjuk, hogy minden egyes törlésnél a beleegyezésünket kérje "interactive". -r, ha rekurzívan akarj ...

                                               

Rmdir

rmdir a remove directory rövidítése, mely könyvtárak törlésére használható Unix, DOS, OS / 2 vagy Microsoft Windows operációs rendszerekben. Általános használata: rmdir könyvtár_neve Ahol a "könyvtár_neve" a törlendő könyvtár. Használható a -p op ...

                                               

Sha1sum

Az sha1sum egy hash-függvényt kiszámító program, mely a 160 bites SHA1 algoritmust használja. Az internetről letöltött fájlok, CD-lemezképek épségének ellenőrzésére használják. A fájlokkal együtt letöltik a hash-értékek listáját. Az sha1sum kiszá ...

                                               

Size (Unix)

A size egy Unix-szerű operációs rendszerbeli parancs. A parancs paramétere egy vagy több, útvonallal megadott ELF típusú állomány. A program kiírja a szegmensek méretét, a végén pedig ezek teljes nagyságát. Általános használata $ size. A megjelen ...

                                               

Sleep (Unix)

A sleep egy Unix program, melynek használata a folyamatok késleltetésére, várakozására használható. A sleep felfüggeszti a folyamatokat bizonyos másodpercig, percig, óráig vagy napig.

                                               

Sort (Unix)

A sort egy standard Unix parancs, mely a bemenetet –, ami lehet a standard bemenet, állomány vagy egy összefűzés eredménye – rendezett sorrendben ír ki a képernyőre. A rendezés több kulcs szerint is történhet. A szóköz a standard, alapértelmezett ...

                                               

Split (Unix)

A parancs általános alakja: split A split program a szükséges számú egy vagy több kimeneti fájlt hoz létre az infile bemeneti fájl egyes részeiből. Ha nincs bemeneti fájl megadva, vagy annak neve -, a standard bemenetet darabolja fel. Alapértelme ...

                                               

Su (Unix)

A su egy olyan Unix parancs, mely egy másik felhasználó nevében az ő shell-ét futtatja, anélkül, hogy az eredeti felhasználó kijelentkezne. Általában arra használják, hogy a root felhasználói jogosultságokat igénylő programokat futtassanak ki- és ...

                                               

Tail (Unix)

A parancs alakja: tail fájlnév Alapértelmezetten a tail parancs kiírja a standard kimenetre a bemenet utolsó 10 sorát. A kimenetet meg lehet adni sorokban vagy bájtban. Az alábbi példában kiíratjuk az utolsó 20 sort a filename állományból: tail - ...

                                               

Talk (Unix)

A talk egy olyan program, amelyet a felhasználók egymás közötti beszélgetésre használnak. A talk egy olyan vizuális kommunikációs program, amely terminálunkról sorokat másol egy másik felhasználóéra.

                                               

Tee (parancs)

A tee parancs a standard bemenetén kapott adatokat a standard kimenetre és valamennyi argumentumként kapott fájlba másolja. Ez akkor hasznos, ha az adatokat nemcsak a csővezetéken szeretnénk továbbítani, hanem szükségünk van egy másolatra is.

                                               

Test (Unix)

A parancs általános alakja: test vagy test {--help -version} A test program egy állapottal status tér vissza, amely lehet 0 igaz vagy 1 hamis az expr kifejezés logikai értékétől függően. A kifejezések lehetnek egy- vagy kétváltozósak unary, binar ...

                                               

Time (Unix)

A time egy parancs a Unix operációs rendszerben. A parancsot arra használják, hogy megkapják az időtartamot, mely alatt a rendszer végrehajtotta a megadott parancsot, parancssort.

                                               

Top (Unix)

A legtöbb Unix-szerű operációs rendszerben a top parancs kilistázza a folyamatokat, és ez a lista automatikusan frissül. A lista alapértelmezetten rendezve van a CPU használata függvényében, így legfelül a legtöbbet igénylő folyamat található. A ...

                                               

Touch (Unix)

A touch megváltoztatja minden megadott fájl utolsó elérésének és / vagy utolsó módosításának idejét. Ezek az időbélyegek az aktuális időre változnak, hacsak nem adtuk meg az -r opciót, ez esetben ugyanis a megadott ref_fájl időbélyegét kapja meg ...

                                               

Tput

A tput egy standard Unix operációs rendszeri parancs, mely inicializál egy terminált vagy lekérdezi a terminfo-t adatbázist. A tput segédprogram a terminfo -t terminál adatbázis használja arra, hogy az egyes terminálfüggő információkat elérhetővé ...

                                               

Tr (Unix)

A tr egy parancs a Unix-szerű operációs rendszerekben. A standard bemenetről olvassa be az adatokat és a standard kimenetre írja ki. Alakja: tr orig csere tr -d törlendők tr -s tömörítendők

                                               

Uname

Az uname egy olyan program, amely Unix és Unix-szerű operációs rendszerekben rendszerinformációkat ad ki. Az uname program információkat ír ki a gépről és az operációs rendszerről, amin fut. Amennyiben nincs opció megadva, az uname úgy működik, m ...

                                               

Uniq

Az uniq egy Unix alkalmazás, mely egy állomány egymás utáni sorait ellenőrzi. Használható szűrőprogramként is. Általában a sort parancs után használják.

                                               

Uptime

Az uptime parancs kiírja, hogy mennyi ideje van a rendszer felkapcsolva, mennyi ideje fut a rendszer. Gyakran használják egy számítógép operációs rendszerének a stabilitásának meghatározására, mennyi ideig tud az adott operációs rendszer futni an ...

                                               

W (Unix)

A w parancs, amely sok Unix-alapú operációs rendszerben jelen van, részletes kiírást ad az összes bejelentkezett felhasználóról. Megjelenik a felhasználó neve, az, hogy mikor jelentkezett be, és milyen folyamatai vannak elindítva. A w parancs töb ...

                                               

Wait (unix)

A wait a Unix shell beépített parancsa. Arra szolgál, hogy megvárja a shellből háttérben indított program kilépését, és visszaadja a programok visszatérési értékét. Alakja: wait id akár processz-, akár jobazonosító lehet. A jobs -l beépített utas ...

                                               

Wc

A wc egy parancssorból futtatható, elsősorban unix és unix-szerű rendszereken használt eszköz. Vagy a standard input-ról vagy a megadott bemeneti fájlokból olvas, és különböző statisztikai információkat ír a kimenetre. Több bemeneti fájl esetén ö ...

                                               

Whereis

A whereis parancs a Unix operációs rendszerben meghatározza a parancshoz tartozó bináris, forrás és man-lap fájlok helyét. A kért nevekről először leválasztja az elérési út összetevőit és minden. ext formájú vonzott kiterjesztést, mint például.c. ...

                                               

While (Unix)

A while és until a Unix shell két beépített ciklusutasítása. Használata: while feltétel do utasítás. done A while utasításban a ciklusmagbeli utasítás ok addig hajtódnak végre, amíg a feltétel – mely szintén Unix-utasítás – sikeres, azaz visszaté ...

                                               

Who (Unix)

Az -m, -T, és -u opciók a SUSSingle Unix Specification-ban vannak értelmezve, míg a többi opció az XSI-ban. -a, kiírja az összes információt, mely megfelelne a -b, -d, -l, -p, -r, -t, -T és -u opcióknak -b, kiírja az utolsó időpontot, amikor a re ...

                                               

FoxyTunes

A FoxyTunes egy Firefox és Internet Explorer kiegészítő, mely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a médialejátszóját a böngészőn belül kezelhesse. A FoxyTunes együttműködik a Mozilla Firefox, Internet Explorer, SeaMonkey, Mozilla Alkalmazá ...

                                               

NoScript

A NoScript egy ingyenes és nyílt forráskódú kiegészítő a Mozilla Firefox, SeaMonkey, Flock és más Mozilla alapú böngészőkhöz. A NoScript segítségével a JavaScript, Java, Flash, Silverlight és más script tartalmakat tilthatunk le, vagy engedélyezh ...

                                               

Web Developer

A Web Developer egy Firefox-kiegészítő program, ami szerkesztési és debugolási szerszámokat nyújt a web-programozóknak. Kompatibilis a Flock, SeaMonkey, újabban a Chrome böngészővel is. A kiegészítőt Chris Pederick fejlesztette ki. A jelenlegi st ...

                                               

Sebesség (szoftverfejlesztés)

A sebesség az elvégzett munka mennyiségének a mértékegysége, amit gyakran alkalmaznak az agilis szoftverfejlesztésben. A sebesség mérését néha a sebesség trekkelésének is nevezik. A sebességet használják sprintek tervezésekor és a csapat teljesít ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →