★ Free online encyclopedia. Did you know? page 220                                               

Lineáris arboricitás

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy irányítatlan gráf lineáris arboricitása azon lineáris erdők minimális száma, melyekbe a gráf élei felbonthatók. Itt a lineáris erdő alatt olyan körmentes gráf értendő, melynek maximális fokszám ...

                                               

Párosítás-kizárási szám

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G gráf mp-vel jelölt párosítás-kizárási száma az élek minimális száma, melyek törlésével a gráf teljes párosítása vagy majdnem teljes párosítása lehetetlenné válik. A párosítás-kizárási szám a ...

                                               

Thue-szám

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy gráf Thue-száma az élkromatikus szám Alon et al. által definiált változata, melyet arról az Axel Thue-ről neveztek el, aki a szám alapjául szolgáló négyzetmentes szavakat tanulmányozta. Alon et ...

                                               

Vastagság (gráfelmélet)

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G gráf vastagsága a síkbarajzolható gráfok minimális száma, amibe G élei particionálhatók. Tehát, ha létezik ugyanazon a csúcshalmazon k síkbarajzolható gráf, melyek uniója G, akkor G vastagság ...

                                               

Klikkösszeg

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a klikkösszeg két gráfot klikkjeiknél összeragasztással összekombináló művelet, a topológia összefüggő összeg műveletével analóg módon. Ha két gráf, G and H tartalmaznak azonos méretű klikkeket, ak ...

                                               

Sekély minor

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy sekély minor vagy korlátos mélységű minor a gráfminorok olyan, korlátozottabb változata, ahol a részgráfok, amelyekből a minort összehúzzuk, kis átmérővel rendelkeznek. A sekély minorokat vezet ...

                                               

Élösszehúzás

A gráfelmélet területén az élösszehúzás olyan gráfművelet, ami a gráf egy élét eltávolítja, miközben az él által korábban összekötött két csúcsot összeolvasztja. Az élösszehúzás a gráfminorok elméletének alapvető művelete. A csúcsazonosítás a műv ...

                                               

Gráf transzponáltja

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G irányított gráf megfordítása vagy transzponáltja alatt olyan irányított gráf értendő, melynek csúcsai G csúcsaival egyeznek meg, éleinek orientációja pedig G éleihez képest fordított. Tehát, ...

                                               

Gráfhatvány

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy irányítatlan G gráf k -adik hatványa, G k egy olyan gráf, melynek csúcskészlete megegyezik az eredeti gráféval, és két csúcsa akkor van éllel összekötve, ha G -beli távolságuk legfeljebb k. A g ...

                                               

Gráfszorzás

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a gráfszorzás olyan kétváltozós gráfművelet, amely gráfok rendezett párjaihoz egy új gráfot rendel. Specifikusan: a két bemeneti gráf, G 1 és G 2 alapján kimenetként a következő tulajdonságokkal re ...

                                               

Komplementer gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G gráf komplementere alatt azt a H gráfot értjük, melynek csúcsai megegyeznek G csúcsaival, és két csúcs pontosan akkor szomszédos H -ban, ha azok nem szomszédosak G -ben. Vizuálisan, egy gráf ...

                                               

Mycielski-konstrukció

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a Mycielski-konstrukció, avagy egy irányítatlan gráfhoz tartozó Mycielski-gráf az eredeti gráfból megadott módon képezett nagyobb gráf. A konstrukció megtartja az eredeti gráf háromszögmentességét, ...

                                               

Páros gráf fele

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G = páros gráf páros fele vagy félnégyzete olyan gráf, melynek csúcshalmaza a bipartíció egyik felével egyezik meg és melyben két U -beli csúcs, u i és u j között akkor húzódik él, ha u i és u ...

                                               

Multigráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy multigráf olyan gráf, amiben létezhet többszörös él, tehát olyan él, aminek ugyanazok a végpontjaik. Más szóval két csúcs egynél több éllel lehet összekötve. A "többszörös él” két különböző fog ...

                                               

Pillangógráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a pillangógráf, csokornyakkendő-gráf vagy homokóra-gráf egy 5 csúccsal és 6 éllel rendelkező irányítatlan síkbarajzolható gráf. Megkonstrukálható a C 3 körgráf két kópiájának egy közös csúcsban val ...

                                               

Összefüggőség (gráfelmélet)

A matematika és a számítástudomány területén az összefüggőség vagy konnektivitás az alapvető gráfelméleti fogalmak egyike: azon elemek minimális számára kérdez rá, melyek törlésével a gráf szétesik, azaz a megmaradó csúcsok több komponensbe kerül ...

                                               

Elérhetőségi reláció

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén az elérhetőség arra a lehetőségre utal, hogy a gráf egyik csúcsából el lehet jutni egy másik csúcsába. Az s {\displaystyle s} csúcsból elérhető a t {\displaystyle t} csúcs, ha létezik szomszédos cs ...

                                               

Elvágó csúcshalmaz

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén csúcsok egy S ⊂ V {\displaystyle S\subset V} részhalmaza a nem szomszédos a {\displaystyle a} és b {\displaystyle b} csúcsok tekintetében elvágó csúcshalmaz vagy elvágó ponthalmaz, ha a gráfból S { ...

                                               

Elválasztó él

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy elválasztó él, szeparáló él, hídél vagy egyszerűen híd egy gráf olyan éle, melynek törlése megnövelné az adott gráf komponenseinek számát. Ezzel ekvivalens megfogalmazásban, egy él akkor és csa ...

                                               

Erősen összefüggő komponens

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy irányított gráf akkor erősen összefüggő, ha bármely csúcs bármely másik csúcsból elérhető. Egy irányított gráf erősen összefüggő komponensei, röviden erős komponensei a gráf olyan részgráfokra ...

                                               

Kétszeresen összefüggő komponens

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy kétszeresen összefüggő komponens, blokk vagy 2-összefüggő komponens egy maximális kétszeresen összefüggő részgráf. Bármely összefüggő gráf felbontható kétszeresen összefüggő komponensek fájára, ...

                                               

Összefüggő komponens (gráfelmélet)

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy irányítatlan gráf összefüggő komponense olyan részgráf, mely összefüggő, azaz bármely két csúcsát út köti össze, de az eredeti gráf többi csúcsához nem csatlakozik. Például a jobb oldali ábrán ...

                                               

B-színezés

A gráfelméleten belül a gráfok színezése területén egy gráf b-színezése annyit tesz, hogy ha az adott gráf kromatikus számának megfelelően a gráf csúcsait kiszínezzük, akkor minden színosztály fog tartalmazni olyan csúcsot, aminek az összes többi ...

                                               

Csillagszínezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G gráf csillagszínezése olyan csúcsszínezés, amiben bármely négy csúcson átmenő út legalább 3 különböző színt tartalmaz. Ezzel egyenértékű megfogalmazásban, a csillagszínezésben bármely két szí ...

                                               

Erős színezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén ha egy gráf csúcsainak létezik azonos méretű, diszjunkt részekre osztása, akkor erős színezés alatt olyan csúcsszínezés értendő, melyben minden szín minden partícióban pontosan egyszer szerepel. Ha ...

                                               

Harmonikus színezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy harmonikus színezés olyan csúcsszínezés, melyben minden színpáros legfeljebb egy szomszédos csúcspáron jelenik meg. A G gráf harmonikus kromatikus száma, χ H a minimális számú szín, ami szükség ...

                                               

Komplementer színezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G gráf komplementer színezése, esetleg koszínezése alatt a csúcsok olyan színezését értjük, melynél minden színosztály vagy G -ben, vagy G komplementerében alkot független csúcshalmazt. Ezzel e ...

                                               

Lista-élszínezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a lista-élszínezés olyan gráfszínezés, ami a listaszínezés és az élszínezés kombinációja. A lista-élszínezési probléma egy esete egy gráfból és az egyes éleihez hozzárendelt, megengedhető színek li ...

                                               

Listaszínezés

A gráfelméletben a listaszínezés a gráfok színezésének egy fajtája, ahol a gráf csúcsaihoz adott elemszámú listákról választott színeket rendelnek. Az 1970-es években egymástól függetlenül Vizing és Erdős–Rubin–Taylor vezette be.

                                               

Összegszínezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy gráf összegszínezése a gráf csúcsainak pozitív egész számokkal való címkézése oly módon, hogy a szomszédos csúcsokhoz tartozó címkék nem egyezhetnek meg, a címkék összege pedig minimális legyen ...

                                               

Részszínezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy gráf részszínezése a gráf csúcsaihoz színek rendelése oly módon, hogy minden színosztály klikkek diszjunkt unióját feszítse ki a gráfban – tehát minden színosztály egy-egy klasztergráfot alkoss ...

                                               

Teljes színezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a teljes színezés a harmonikus színezés ellentéte, abban az értelemben, hogy olyan jó csúcsszínezés, melyben minden színpár előfordul legalább egy szomszédos csúcspáron. A teljes színezés abban az ...

                                               

Totális színezés

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy gráf totális színezése a gráfszínezések olyan fajtája, amikor a gráf csúcsai és élei is színt kapnak. Ha külön nem jelölik, mindig a gráf "jó” totális színezéséről van szó, tehát sem érintkező ...

                                               

Henson-gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a G i Henson-gráf az irányítatlan végtelen gráfok közül az egyedi, megszámlálható homogén gráf, ami nem tartalmaz i -csúcsú klikket, de tartalmazza az összes K i -mentes véges gráfot feszített rész ...

                                               

Összegmentes halmaz

Az additív kombinatorika és számelmélet területén egy G Abel-csoport A részhalmaza akkor összegmentes, ha az A⊕A összeghalmaz és az A diszjunktak. Más megfogalmazásban, A akkor összegmentes, ha az a + b = c {\displaystyle a+b=c} egyenletnek nincs ...

                                               

Grafikus matroid

A matematika által vizsgált egyik struktúratípus a matroid. A grafikus matroid vagy körmatroid, olyan matroidot jelent, melynek Maga a struktúra pedig ennek olyan részhalmazaiból áll, melyek nem tartalmaznak kört, azaz körmentes részgráfot, erdőt ...

                                               

Matroidaxiómák

A matroid egy axiómákkal definiált matematikai struktúra. A matroidok speciális halmazrendszerek {\displaystyle {\mathfrak {M}}=\left} struktúrák), konkrétan nem üres leszálló halmazrendszerek, melyekre egyéb tulajdonságok is teljesülnek. Ezeket ...

                                               

Összeghalmaz

Az additív kombinatorika területén a G Abel-csoport A és B részhalmazának összeghalmaza az A minden elemének és a B minden elemének páronkénti összegeit tartalmazó halmaz. Tehát: A + B = { a + b: a ∈ A, b ∈ B }. {\displaystyle A+B=\{a+b:a\in A,b\ ...

                                               

Permutáció

Az absztrakt algebrában és a kombinatorikában egy A {\displaystyle A} halmaz permutáció ján annak önmagára vett bijektív leképezését értjük. Bár időnként beszélünk végtelen halmazok permutációiról, A {\displaystyle A} a legtöbb vizsgálatban véges ...

                                               

Szitaelmélet

A szitaelmélet vagy szitamódszer a számelmélet területén alkalmazott olyan általános technikák összessége, melyek célja megszámolni – vagy realisztikusabban: megbecsülni – egész számok "szűrt halmazainak” elemszámát. A szűrt halmazokra a legelső ...

                                               

Delaunay-háromszögelés

A geometriában és a számítástudományban egy adott P ponthalmaz Delaunay-háromszögelése egy olyan egyenes szakaszokból álló vonalhálózat, aminek sokszögtartományai köré írt gömbjei csak határukon tartalmazzák a P ponthalmaz pontjait. A korlátos so ...

                                               

Lebesgue univerzális fedési problémája

Megjegyzés: más kontextusokban az univerzális fedőtér általában egy univerzális tulajdonsággal rendelkező fedőtérre utal. Lebesgue univerzális fedési problémája egy megoldatlan geometriai probléma, ami arra a legkisebb területű konvex síkidomra k ...

                                               

Voronoj-cella

A Voronoj-cella egy geometriai fogalom, nevét Georgij Voronoj ukrán matematikusról kapta. Egy ponthalmaz egy elemének Voronoj-cellája azokat a síkbeli – illetve térbeli – pontokat tartalmazza, amikhez a ponthalmazból az adott elem van a legközele ...

                                               

Hilbert-féle illeszkedési tér

A Hilbert-féle illeszkedési tér a matematika geometria nevű ágában alapvető eszköz az euklideszi geometria felépítésében: olyan matematikai struktúra, mely a geometria Hilbert-axiómarendszerének az ún. illeszkedés nevű relációra vonatkozó előírás ...

                                               

Illeszkedési tér

Az illeszkedési tér a matematika geometria nevű ágában alapvető eszköz a különféle geometriai rendszerek, struktúrák formális, axiomatikus felépítésében: olyan matematikai struktúra, mely ezen geometriáknak az ún. illeszkedés nevű relációjára von ...

                                               

Multifokális ellipszis

A matematika, azon belül a geometria területén az n -ellipszis az ellipszis olyan általánosítása, ami a megszokott két fókusztól eltérő számú fókuszt is megenged. Az n -ellipszisek további elnevezései a multifokális ellipszis, poliellipszis, eggl ...

                                               

Egységérmegráf

A matematika, azon belül a geometriai gráfelmélet területén egy egységérmegráf vagy pennygráf egységkörök érintőgráfja, vagyis egyforma érmék által alkotott érmegráf. Olyan irányítatlan gráf tehát, melyek csúcsainak az egymást nem metsző egységkö ...

                                               

Egységtávolsággráf

A matematika, azon belül a geometriai gráfelmélet területén az egységtávolsággráf vagy egység távolságú gráf olyan gráf, ami az euklideszi síkon lévő pontokon felrajzolható oly módon, hogy két csúcspont akkor van éllel összekötve, ha a közöttük l ...

                                               

Húrmetszetgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy húrmetszetgráf egy kör húrjainak metszetgráfja. Tehát olyan irányítatlan gráf, melynek csúcsai egy kör húrjainak felelnek meg, két csúcs között pedig akkor húzódik él, ha a csúcsoknak megfelelő ...

                                               

Intervallumgráf

A gráfelméletben az intervallumgráf olyan gráf, aminek a pontjai megfeleltethetőek a valós számok egy-egy intervallumának, és két pontja között pontosan akkor van él, ha a megfelelő intervallumok metszete nem üres – tehát intervallumok metszetgrá ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →