★ Free online encyclopedia. Did you know? page 219                                               

Turán-szám

A matematika, a gráfelmélet, azon belül az extremális gráfelmélet területén egy n csúcsból álló, r -uniform hipergráfhoz tartozó T {\displaystyle T} Turán-szám vagy Turán-féle szám megadja, hogy legalább hány r -élt kell tartalmaznia a hipergráfn ...

                                               

Aszimmetrikus gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy aszimmetrikus gráf olyan irányítatlan gráf, ami csak triviális szimmetriákkal rendelkezik. Formálisan, egy gráf automorfizmusa a csúcsainak olyan p permutációja, melyben bármely két u és v csúc ...

                                               

Blokkgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy blokkgráf vagy klikkfa olyan irányítatlan gráf, melynek minden kétszeresen összefüggő komponense klikk. A blokkgráfokat néha tévesen Husimi-fáknak is nevezik, de ez a név inkább a kaktuszgráfok ...

                                               

Csúcsgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy csúcsgráf olyan gráf, ami egyetlen csúcs eltávolításával síkbarajzolhatóvá tehető. A törölt csúcs a gráf csúcspontja. A csúcsgráfnak több csúcspontja is lehet, például a K 5 és K 3.3 minimális ...

                                               

Érintőgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy érintőgráf vagy kontaktgráf olyan gráf, melynek csúcsai mértani objektumoknak, élei pedig ezen objektumok valamilyen értelemben vett érintkezésének feleltethetők meg. Ismert, hogy a síkgráfokna ...

                                               

Ferdeszimmetrikus gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy ferdeszimmetrikus gráf olyan irányított gráf, ami izomorf saját transzponáltjával, tehát az élek megfordításával kapott gráffal, méghozzá olyan izomorfizmussal, ami fixpont nélküli involúció. A ...

                                               

Halin-gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a Halin-gráfok olyan síkbarajzolható gráfok, melyek egy fa leveleinek körré történő összehúzásával állíthatók elő. A fának legalább négy csúcsból kell állnia, a csúcsok egyikének sem lehet pontosan ...

                                               

Háromszögmentes gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy háromszögmentes gráf olyan irányítatlan gráf, melyben semelyik három csúcs élei nem alkotnak háromszöget. A háromszögmentes gráfok úgy is definiálhatók, mint a legfeljebb 2 klikkszámú gráfok, a ...

                                               

Hipohamiltoni gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén G gráf akkor hipohamiltoni, azaz "majdnem Hamilton-körös”, ha nem rendelkezik Hamilton-körrel, de tetszőleges csúcsát eltávolítva már lesz benne Hamilton-kör. Hasonlóan, egy hypotraceable, azaz "ma ...

                                               

Homogén gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy k - ultrahomogén gráf olyan gráf, melynek bármely két, legfeljebb k csúcsból álló feszített részgráfja közötti összes izomorfizmus kiterjeszthető a teljes gráf automorfizmusára. Egy k - homogén ...

                                               

K-fa

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy k -fa olyan irányítatlan gráf, ami megkapható egy csúcsú teljes gráfból kiindulva csúcsok ismételt hozzáadásával úgy, hogy minden hozzáadott v csúcsnak egy U csúcshalmazt alkotó pontosan k szom ...

                                               

K-szorosan élösszefüggő gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén G összefüggő gráfot akkor nevezünk k -szorosan élösszefüggő vagy k -élösszefüggő gráfnak, ha kevesebb mint k él eltávolítása után minden esetben összefüggő marad. Egy gráf élösszefüggősége jelölése ...

                                               

Kaktuszgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy kaktuszgráf olyan összefüggő gráf, melynek bármely két körének legfeljebb egy közös csúcsa van. Ezzel egyenértékű definíció szerint olyan összefüggő gráf, melynek minden éle legfeljebb egy egys ...

                                               

Karommentes gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a karommentes gráf olyan gráf, mely nem tartalmazza a karomgráfot feszített részgráfként. A karom a K 1.3 teljes páros gráf másik neve. Egy karommentes gráf onnan ismerszik meg, hogy egyetlen feszí ...

                                               

Kétszeresen összefüggő gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy kétszeresen összefüggő gráf összefüggő és "nem szétválasztható”, ami azt jelenti, hogy bármely csúcsot eltávolítva a gráf összefüggő marad. Tehát egy kétszeresen összefüggő gráfnak nincsenek el ...

                                               

Klasztergráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy klasztergráf olyan gráf, mely teljes gráfok diszjunkt uniójával állítható elő. Ekvivalens definíció szerint egy gráf pontosan akkor klasztergráf, ha nem tartalmaz három csúcs hosszúságú utat fe ...

                                               

Kritikus gráf

A kritikusság általánosságban bármilyen tulajdonságra vagy mértékre utalhat. A gráfelmélet területén a kifejezést szinte mindig egy gráf kromatikus számával kapcsolatban használjuk. A kritikus gráfok érdekességét az adja, hogy a gráfelméletileg f ...

                                               

Külsíkgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy külsíkgráf, outerplanáris vagy outerplanar gráf olyan síkba rajzolható gráf, amely rendelkezik olyan síkba rajzolással, s ahol az összes csúcs a rajzolás külső tartományába esik. A külsíkgráfok ...

                                               

Küszöbgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy küszöbgráf olyan gráf, ami előállítható az egy csúcsból álló gráfból a következő két művelet bármelyikének ismételt alkalmazásával: A gráfhoz hozzáadunk egy univerzális csúcsot domináló csúcsot ...

                                               

Lekötött gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy lekötött gráf vagy strangulált gráf a merev körű gráfok fogalmának általánosítása: olyan összefüggő gráf, melynek bármely, három élnél hosszabb feszített körét kitörölve a maradék gráf szétesne ...

                                               

Levélhatvány

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy T {\displaystyle T} fa k -adik levélhatványa az a G {\displaystyle G} gráf, melynek csúcsai a T {\displaystyle T} levelei, élei pedig azokat a levélpárokat kötik össze, melyek T {\displaystyle ...

                                               

Lineáris erdő

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén lineáris erdő alatt olyan erdő értendő, amit útgráfok diszjunkt uniója alkot. Ez egy olyan, körmentes irányítatlan gráf, melyben a csúcsok fokszáma legfeljebb kettő lehet. A lineáris erdők megegyez ...

                                               

Négyszöggráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy négyszöggráf egy irányítatlan gráf, ami síkba rajzolható oly módon, hogy a lerajzolás minden belső tartománya négyszög, és minden három vagy kevesebb szomszéddal rendelkező csúcs rajta van egy ...

                                               

Önkomplementer gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy önkomplementer gráf olyan gráf, ami izomorf a saját komplementerével. A legegyszerűbb nem triviális önkomplementer gráfok a 4 csúcsból álló útgráf és az 5 él hosszúságú körgráf.

                                               

Összehasonlíthatósági gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy összehasonlíthatósági gráf, összehasonlítási gráf vagy hasonlítási gráf olyan irányítatlan gráf, amiben egy részbenrendezett halmaz azon elemeinek megfelelő csúcsok vannak páronként összekötve, ...

                                               

Pánciklikus gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy pánciklikus gráf olyan akár irányított, akár irányítatlan gráf, melyben minden lehetséges körhosszúság előfordul háromtól a gráf csúcsainak számáig. A pánciklikus gráfok a maximálisan lehetsége ...

                                               

Paritásgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy paritásgráf vagy párossággráf olyan gráf, melyben bármely két kiválasztott csúcs közti összes feszített út párossága megegyezik: az utak vagy mind páros, vagy mind páratlan hosszúságúak. A gráf ...

                                               

Pszeudoerdő

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy pszeudoerdő olyan irányítatlan gráf, melynek minden összefüggő komponensében legfeljebb egy kör található. Más megfogalmazásban, csúcsok és csúcspárokat összekötő élek olyan rendszere, melyben ...

                                               

Rácsgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy rácsgráf, csempézési gráf vagy hálógráf olyan gráf, melynek valamely R n euklideszi térbe történő beágyazása szabályos csempézést alkot. Ebből az is következik, hogy a gráfot saját magába vivő ...

                                               

Soros-párhuzamos gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a soros-párhuzamos gráfok két kitüntetett, terminális csúcs között két egyszerű kompozíciós művelettel rekurzívan létrehozható gráfok. Felhasználhatók a soros és párhuzamos áramkörök modellezésére.

                                               

Split gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy split gráf, hasított gráf vagy kettéhasadó gráf olyan gráf, melynek csúcsai egy klikkbe és egy független csúcshalmazba particionálhatók. Elsőként Földes and Hammer tanulmányozta őket, tőlük füg ...

                                               

Sűrű gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy sűrű gráf alatt olyan gráfot értünk, melyben az élek száma közel áll az élek maximális lehetséges számához. Ennek az ellentéte, a ritka gráf a viszonylag kevés éllel rendelkező gráf. A sűrű és ...

                                               

Szubhamiltoni gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet és gráflerajzolás területén egy szubhamiltoni gráf egy Hamilton-körrel rendelkező síkbarajzolható gráf részgráfja.

                                               

Térképgráf

A matematika, azon velül a gráfelmélet területén egy térképgráf az euklideszi sík véges sok darab, egyszerűen összefüggő, belső részüket tekintve diszjunkt régiójának metszetgráfja. A térképgráfok közé tartoznak a síkbarajzolható gráfok, de annál ...

                                               

Többrészes gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy többrészes gráf, specifikusan, egy k -részes gráf olyan gráf, melynek csúcsai k darab különböző független halmazba particionálhatók. Ezzel ekvivalens kijelentés, hogy ha egy gráf akkor k -része ...

                                               

Univerzális gráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén az univerzális gráf olyan végtelen gráf, ami minden véges gráfot tartalmaz feszített részgráfjaként. Az első ilyen univerzális gráf konstrukciója R. Rado nevéhez fűződik, ezért Rado-gráfnak vagy vé ...

                                               

Útgráf

Ez a szócikk az útgráfnak nevezett gráfcsaládról szól. A bármilyen gráfban előforduló utakkal az út gráfelmélet cikk foglalkozik A gráfelmélet területén az útgráf vagy lineáris gráf olyan gráf, melyek csúcsai felsorolhatók v 1, v 2, …, v n sorren ...

                                               

(a, b)-felbontás

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy irányítatlan gráf -felbontása vagy -dekompozíciója a gráf éleinek a + 1 halmazra való felbontása oly módon, hogy közülük a darab egy-egy erdőt feszít ki, a maradék pedig egy b maximális fokszám ...

                                               

Feszített részgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy gráf feszített részgráfja egy olyan gráf, melynek csúcsai az eredeti gráf csúcsainak egy részhalmaza, élei pedig a részhalmazban szereplő csúcsokat összekötő élek. Másként fogalmazva, H feszíte ...

                                               

Feszített út

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G irányítatlan gráfban egy feszített út olyan út, mely G -nek feszített részgráfja. Tehát G -beli csúcsok sorozata, melynek egymást követő csúcsai G -ben éllel vannak összekötve, egymást nem kö ...

                                               

Gráf centruma

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy gráf középpontja, centruma vagy közepe azoknak a csúcsoknak az összessége, melyek excentricitása minimális, tehát az olyan u csúcsok halmaza, melyeknek a többi v csúcstól való legnagyobb d távo ...

                                               

Klikk (gráfelmélet)

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a klikk egy irányítatlan gráf csúcsainak olyan halmaza, melyek feszített részgráfja teljes, tehát a klikk bármely két csúcsa között van él, bármely két csúcsa szomszédos. A klikk a gráfelmélet alap ...

                                               

Minor (gráfelmélet)

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a H irányítatlan gráf a G gráf minora, ha H előállítható G -ből élek és csúcsok törlésével, valamint élösszehúzás segítségével. A gráfminorok elmélete a Wagner-tétellel kezdődött, miszerint egy grá ...

                                               

Periferikus kör

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy irányítatlan gráf periferikus köre vagy periferiális köre olyan kör, ami nem választja el egymástól a gráf különböző részeit. A periferikus köröket elsőként vizsgálta. Fontos szerepet játszanak ...

                                               

Szomszédság (gráfelmélet)

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy gráf v csúcsával szomszédos csúcs olyan csúcs, mellyel v -t él köti össze. A G gráfbeli v csúcs szomszédsága megegyezik a v -vel szomszédos csúcsok feszített részgráfjával. Például az ábrán lát ...

                                               

Behálózottsági együttható

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a behálózottsági együttható vagy ciklomatikus együttható síkbarajzolható gráfok olyan gráfinvariánsa, ami a gráf korlátos tartományainak számát méri az ugyanannyi csúcson előállítható síkbarajzolha ...

                                               

Colin de Verdière-gráfinvariáns

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a Colin de Verdière-gráfinvariáns vagy Colin de Verdière-invariáns – jelölése tetszőleges G gráfra μ {\displaystyle \mu } – Yves Colin de Verdière által 1990-ben bevezetett gráfparaméter. Meghatáro ...

                                               

Faszélesség

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy irányítatlan gráf faszélessége vagy favastagsága egy a gráf szerkezetétől függő, a gráfhoz rendelt szám, azaz gráftulajdonság. A faszélesség több, egymással egyenértékű módon definiálható: a gr ...

                                               

Gráf szívóssága

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy gráf szívóssága a gráf összefüggőségének egyik mértéke. Adott t valós számra egy G gráf akkor t -szívós, ha minden k &gt, 1 egész számra igaz, hogy G nem osztható fel k különböző összefüggő kom ...

                                               

Hadwiger-szám

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy G irányítatlan gráf Hadwiger-száma annak a legnagyobb teljes gráfnak a mérete, ami G éleinek összehúzásával előállítható. Ezzel ekvivalens megfogalmazás szerint a h Hadwiger-szám megegyezik ann ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →