★ Free online encyclopedia. Did you know? page 215                                               

Kápolnai pálos rendház

A kápolnai pálos rendház, az egyetlen magyar alapítású középkori szerzetesrend, a pálosok rendháza és temploma Nagyváradtól északra, a bihari hágó közelében állt.

                                               

Hátszegvidék

A Hátszegi-medence a Kárpátok egyik legnagyobb hegyközi medencéje, Erdély déli részének természeti és történelmi emlékekben leggazdagabb területe.

                                               

Kalotaszeg földrajza

Kalotaszeg Romániában található tájegység, amely magában foglalja Kolozs megyének azt a területét, amely a Kolozsvár–Nagyvárad-vasútvonal, illetve országút mentén Kolozsvártól egészen Csucsáig terül el és amelyet délen a Gyalui-havasok északi, ny ...

                                               

Sóvidék

A Sóvidék a Székelyföld kistája, mely a Kis-Küküllő és a Korond-patak völgyében található. Nevét a geológiai harmadkorban az Erdélyi-medencét borító tengerből visszamaradt sóhegyekről kapta.

                                               

Tömösi-szoros

A Tömösi-szoros a Brassótól délre fekvő, a Keleti-Kárpátokat a Déli-Kárpátoktól elválasztó hegyszoros Romániában. A térség történelme során a Tömösi-szoros fontos szerepet töltött be a helyi kereskedelemben, stratégiai fontosságú elhelyezkedése m ...

                                               

Vöröstoronyi-szoros

A Vöröstoronyi-szoros a Déli-Kárpátok hegyszorosa Romániában. Az Olt folyó fut benne Erdélyből dél felé, Havasalföld irányába.

                                               

Bánffytelep (Kolozs megye)

1930-ban amikor különvált Magyarvalkótól 330 ortodox román lakosa volt. 1992-re 506 fős lett román lakossága, melyből 494 fő ortodox és 12 fő pünkösdista.

                                               

Bedecs

1992-es népszámlálási adatok szerint a 766 lakos közül 2 fő vallotta magát magyarnak és reformátusnak. Román lakosai ortodoxok, a cigány lakosság pedig baptista és pünkösdista vallású. A falu lakói évszázadokon át házépítéssel foglalkoztak. Megre ...

                                               

Bogártelke

Bogártelke falu Romániában Kolozs megyében, közvetlenül a Nagyvárad - Kolozsvár vasútvonal mellett fekszik, a nádasdaróci megállóval szemben.

                                               

Deréte

1214-ben Dereg, 1291-ben Derekce, 1376-ban Dereth, 1455-ben Derethe, 1589-ben Dereteh néven jelentkezik az okiratokban. 1839-ben Derite, Deritse, Drettye, Deretye, 1863-ban Drettye néven említik.

                                               

Egerbegy

Az 1009-ben alapított erdélyi püspökség uradalmához tartozott. Már 1850-ben teljesen románok lakta település, később néhány magyar lakja ugyan, de az 1992-es adatok szerint lakossága 564 ortodox vallású román. A falu a trianoni békeszerződésig Ko ...

                                               

Egeres

A község határában, Kaproncavölgyben, római kori régészeti leleteket tártak fel. A település 1263-ban már mezőváros. Várkastélyát 1570-ben Bocskai György építtette. Templomában temették el 1573-ban Bocskai István erdélyi fejedelem Gábor nevű báty ...

                                               

Kalotaszegi fejfák

A kalotaszegi temetők szinte mindig dombtetőn vagy hegyoldalban vannak. Közel a faluhoz vagy éppen a templom körül, mint pl. Magyarbikalon és Magyarkiskapuson. Legmagasabb hegytetőre a kispetri temető került, ahonnan köröskörül fenséges kilátás n ...

                                               

Kalotaszegi festőasztalosok

A festőasztalos elnevezés Voith Pál művészettörténésztől származik. Az asztalosmunkát és díszítőfestést egyaránt végző iparosok önmagukat általában asztalos foglalkozásnévvel illették, mivel képzettségükre nézve asztalosok voltak. Speciális, kett ...

                                               

Gyalu (Románia)

Kolozsvártól 17 km-re nyugatra fekszik. Gyalut átszeli az E60-as európai út. A község keleti határában lehet felhajtani az Észak-erdélyi autópálya már elkészült, Kolozsvárt elkerülő és Aranyoslónánál az E60-as utat újból keresztező, 56 km-es szak ...

                                               

Gyerőfidongó

1839-1863-ig Dongó, Dingeou, Dingo, Dlugo, 1873-ban Dongo, Dingó, 1880-ban Dongó Gyerőfi-, 1890-ben Gyerőfi-Dongó, 1920-ban Dângăul Mic, Gherofi-Dângău, 1930-ban és 1941-ben Dângăul-Mic néven ismerték.

                                               

Gyerővásárhely

1288-ban Vassarhel néven, 1296-ban villa Vasarhel, 1423-ban Gyerewvasarhel, 1434-ben Gerewasarhel, 1595-ben Gyrövásárhely, 1666-ban Gerö Vasarhely formában fordul elő.

                                               

Györgyfalva

A helybéliek szerint a falu nem a mostani helyén terült el valaha. Keletebbre feküdt, ám az első tatárjáráskor lakóinak el kellett menekülniük. Egy György nevű pásztor mentette meg őket a veszélytől és talált új, alkalmas letelepedési helyet a mo ...

                                               

Havasrogoz

1839-ben, 1857-ben, 1863-1880-ig Rogosel, Rogosd alpestris, Rogozel 1850-ben, 1890-ben, 1900-ban Rogozsel, Rogosielu, 1930-ban és 1941-ben Rogojelu néven említik.

                                               

Hidegszamos

1839-ben, 1863-ban, 1890-ben Hideg-Szamos, Hideg-Szomos, Szomesu-rétse, Szomesu-récse, 1850-ben, 1857-ben Hideg Szamos, 1873-ban, 1880-ban Szamos Hideg-, Szomesu recse, 1920-ban Someșul rece, 1930-ban és 1941-ben Someșul-Rece volt a neve.

                                               

Inaktelke

Inaktelke falu Romániában, Kolozs megyében. A szomszéd falvakhoz képest a leghomogénebb magyar település, lakosainak 100%-a magyar nemzetiségű és a református gyülekezet tagja. Kolozs megyében itt kezdték el először a szelektív hulladékgyűjtést.

                                               

Incsel

Incsel falu Romániában Kolozs megyében, Kalotabökény és Meregyó között, Bánffyhunyadtól délre. 1839-ben még Intsel, 1863-ban már Csula, majd 1920-ban Ciula a neve.

                                               

Jákótelke

A középkori birtokosáról a Jákó családtól kaphatta nevét. 1393-as említése azonban így szól: "Poss. regalis Jakotelke alionomine Horthlaka". Ebből a középkori elnevezésből ered a falu román elnevezése, ami a korai magyar-román együttélés egyik em ...

                                               

Jegenye (település)

Első említése 1263-ból IV. Béla király újraalapítási leveléből származik. 1343-ban Jegenye, 1360-ban Jegene, 1666-ban Jegenije, 1670-ben Jeghenye néven jelenik meg.

                                               

Kajántó

Kalotaszeg peremén, Kolozsvártól 13 kilométernyire észak-északnyugatra, a kajántói tóból eredő Kajántópataka völgyében terül el. A völgy jellemző geomorfológiai jelensége a földcsuszamlás, más néven suvadás.

                                               

Kalotabikal

Kalotabikal, Bikal nevét 1359-ben említette először oklevél p. Bykol néven. Későbbi névváltozatai: 1461-ben Bykal, 1478-ban, 1486-ban és 1494-ben p. Olah Bykal, 1839-ben Bikalat, 1873-ban Bigyika, 1850-ben Oláh Bikal, 1890-ben Oláh-Bikal, 1913-ba ...

                                               

Kalotadámos

Első írásos említése 1408-ból származik, akkor villa Damus néven, majd 1451-ben Possessio Damos, 1473-ban Damas, 1508-ban Damws néven említik. Elnevezése: Danus 1839, 1850, 1863, Damos, Dámos 1880-1900, Damoș, Domoș 1920.

                                               

Kalotanádas

Nevét 1299-ben említette először oklevél p. Nadasd néven Dl. 1991. Későbbi névváltozatai: 1299-ben Nadasd, 1431-ben Volahnadas, 1839-ben Oláh-Nádas, 1850-ben Oláh Nádas, 1880-ban Nádas, 1900-ban Oláhnádas és 1920-ban Nadișul român a neve.

                                               

Kalotaszeg (folyóirat)

A Kalotaszeg folyóirat kulturális, közéleti lap, amely a kiegyezés utáni gazdasági fejlődés idején jött létre a magyar nemzet szellemi és lelki fejlődésének jegyében.

                                               

Kalotaszentkirály

Kalotaszentkirály falu, az azonos nevű község központja Romániában Kolozs megyében. Egyike annak a 14 településnek, amelyek a megyében GMO-mentes régiót alakítottak.

                                               

Ketesd

Első írásos említése 1399-ből származik, mint Ketesd. 1437-ben Kethesd, 1576-ban Kettesd néven fordul elő. Kiss Lajos szerint magyar eredetű és egy * Ketes személynév -d képzős alakjából magyarázza. A román név kezdőhangja azzal magyarázható, hog ...

                                               

Kisbács

A község környékén több korszakhoz tartozó régészeti leleteket tártak fel: hallstatti, La Tène-i, neolitikumi, bronzkori, római kori, népvándorlás kori. A falu történelme 1090-ig nyúlik vissza, eredetileg ma Szent Iván néven ismert határrészen he ...

                                               

Középlak

1219-ben Cuzeplac, 1341-ben Kuzeplak, 1399-ben Kezeplak, 1582-ben Kozéplak néven említik a korabeli forrásokban. A Bécsi Codex 1291-1296 szerint a XII. században már önálló anyaegyháza volt Mater Ecclesia, amely a Kalathai Főesperességhez tartozo ...

                                               

Körösfő

Körösfő falu, az azonos nevű község központja Romániában Kolozs megyében. Egyike annak a 14 településnek, amelyek a megyében GMO-mentes régiót alakítottak.

                                               

Magyarfenes

Első említése 1285-ből való, Fenes néven, majd az 1332-es pápai tizedjegyzés említi, ekkor Oláhfenes néven, de katolikus egyháza révén magyar jellegűnek lehet tekinteni a települést.

                                               

Magyarkapus

Magyarkapus település Romániában, Kolozs megyében, az azonos nevű község központja. Nagyjából Kolozsvár és Bánffyhunyad között félúton található, az E60-as európai úton.

                                               

Magyarlóna

1298-ban Louna néven, mint Gyalu és Fenes közti helyet említette először oklevél. 1332-ben Lona, 1733-ban Szász-Lona, 1808-ban Lóna Szász- h., Luna val. 1861-ben Szász-Lóna, 1913-ban Magyarlóna néven írták. Lóna a Nógrád vármegyei garábi monostor ...

                                               

Magyarókereke

Magyarókereke, mogyoró erdő nevét az oklevelek 1437-ben p. Monorokerek néven említették először. 1507-ben és 1523-ban p. Monyorokereke néven említették. Ekkor a Szentkirályi, Radó, Madarászi, Tótőri, Középlaki és más köznemesek birtoka volt. 1554 ...

                                               

Magyarsárd

1341-ben jelentkezik először oklevélben Saardpataka néven. 1353-ban Sard, Sardu, 1428-ban Saard, 1715-ben Magjar Sárd formában fordul elő. 1863-ban Sáárd, 1873-ban Sárd, 1890-ben Magyar-Sárd, 1920-ban Șard a falu neve.

                                               

Magyarzsombor

Magyarzsombor falu, az azonos nevű falu központja Romániában, Szilágy megyében, Zimbor központja. A Kolozsvár-Zilah főútvonalon, az Almás vize mentén fekszik.

                                               

Mákófalva

Mákófalva a Hasznos patakkal párhuzamosan, Nádasdaróc románul Dorolțu és Magyargorbó románul Gârbău között fekszik a Nádas völgyében, Kolozsvártól 25 km-re.

                                               

Méra (Kolozs megye)

Kolozsvártól 14 km-re északnyugati irányban a Kolozsvár–Zilah-főút mellett, a Kolozsvár-almási hegyek által bezárt völgyben található. A Nádasba északról siető Pataka két partján fekszik, 365 m tengerszint feletti magasságon.

                                               

Nádasdaróc

1299-ben Darochpatak néven, 1427-ben Daroch, 1509-ben Darocz, 1587-ben Darolcz, 1609-ben Daroc alakban fordul elő. A történelmi Magyarországon helynevekben maradt fenn az ún. darócok emléke, Erdélyben Szolnok-Doboka, Küküllő, Kolozs és Hunyad meg ...

                                               

Nádaskóród

1334-ben Coroug, 1839-ben Koród, Korus, 1850-ben, 1857-ben Kórod, 1863-ban, 1880-ban, 1900-ban Kóród, 1873-ban és 1890-ben Korod, majd 1920-ban Coruș néven említik.

                                               

Nagykalota

1839-ben Kelata, 1850-ben Nagy Kalota, Kalata-máre, 1863-ban Kelotá máre, 1873-ban Kalota mare, 1890 Nagy-Kalota és 1920-ban Călata mare néven említik.

                                               

Kalotaszeg növényzete

A lecsapolástól megmenekült és ma is létező nedves rétek és lápok különös botanikai értékeket rejtegető élőhelyek és emiatt természetvédelmi jelentőségük kiemelkedő. Legértékesebbek a vastag tőzegmoharéteget tartalmazó dagadó- vagy fellápok. Kalo ...

                                               

Sárvásár

1391 -ből származó okiratok királyi birtokként említik. 1461-től Bánffy birtok. Magyar lakossága a reformáció óta református. Gyülekezete az erdélyi református egyházkerület kalotaszegi egyházmegyéjéhez tartozik, 1782-ig Körösfő filiája volt. 191 ...

                                               

Sebesvár

Egykori földvára római castrum helyén állott, a népvándorlás korában elpusztult. Ennek helyén épült fel kővára a tatárjárás után, amely uradalmának központi helye után a Hunyad nevet is viselte. 1317-ben Elefánti Dezső foglalta el a Borsáktól a k ...

                                               

Seregélyes (Románia)

Mivel korábban Rőd része volt, így adatok csak 1910-től állnak rendelkezésre. Ekkor 239 fő lakta a települést, ebből 233 fő volt román és csupán 6 fő magyar. 1992-ben kevesebb mint a felére esett a népesség, és a falu mind a 102 lakosa román ajkú ...

                                               

Szászfenes

1297-ben Zaazfenes néven említik először. 1336. évi oklevél szerint – a kolozsmonostori apát alá tartozik, majd az erdélyi püspök birtoka. A falu délnyugati részén a Várhegy tetején láthatók a kalotaszegi várak egyikének, a szászfenesi leányvár F ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →