★ Free online encyclopedia. Did you know? page 209                                               

Turjaremete

1910-ben 2041 lakosából 446 magyar, 334 szlovák, 1237 ruszin volt. Ebből 481 római katolikus, 1290 görögkatolikus, 218 izraelita volt. A trianoni békeszerződés előtt Ung vármegye Perecsenyi járásához tartozott. 1918-1938 között Csehszlovákia, 193 ...

                                               

Ubrezs

1337-ben "Jezenew seu Obres ” néven említik először, amikor a nagymihályi nemesek egyik ága – felosztva a nagymihályi uradalom egy részét – Ubrezs területén is megosztozik. Első említése arra utal, hogy a település a korábbi jeszenői határ egy ré ...

                                               

Ungbükkös

A település Bukoc neve szláv eredetű. Nevét a Bukóc patakról kapta, amely mellett települt. A patak neve szláv bukovъ bükk fanévből ered, melynek Bukóc alakja után szlovák névadókra következtethetünk, mivel az ukránban a patak és a falu neve Buko ...

                                               

Unglovasd

A települést soltész általi betelepítéssel alapították 1400 körül, 1414-ben említik először. Nagymihályi és tibai nemesek birtoka volt. 1599-ben 30 jobbágyház állt a településen. Később a lakosság száma csökkent. 1715-ben 10, 1720-ban 18 háztartá ...

                                               

Ungludas

A települést 1500 körül, soltész általi betelepítéssel alapították a vlach jog alapján. 1548-ban említik először. A Drugeth család birtoka volt. 1599-ben 32 jobbágyház állt a településen. Később a lakosság száma visszaesett. 1715-ben 10, 1720-ban ...

                                               

Ungpéteri

A települést egy Péter nevű soltész alapította 1500 körül a Drugeth család birtokán. 1571-ben említik először. 1599-ben 27 ház állt itt. Később a lakosság száma csökkent. 1715-ben 6, 1720-ban 9 háztartása volt. A 18. században a település újra fe ...

                                               

Ungpinkóc

A település valószínűleg már a 11. században is létezett, első írásos említése azonban csak 1343-ban történt. Kezdetben helyi nemesek birtoka, később mások is birtokot szereztek a településen. 1427-ben 4 jobbágyház mellett egy nemesi kúria is áll ...

                                               

Ungtarnóc

Ungtarnóc Ungvártól 8 kilométerre délnyugati irányban, az Ung bal partján terül el. Közeli települések: Botfalva, Sislóc, Bátfa, Palló, Gálocs, Őrdarma.

                                               

Ungtavas

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban éltek emberek. A tiszapolgári kultúra emberének használati tárgyai kerültek itt elő. Határa később is lakott volt, ezt bizonyítják a bronzkori, vaskori és római kori leletek. A mai ...

                                               

Vadászfalva

A települést a 14. században, a vlach jog alapján alapították a tibai váruradalom területén. 1333-ban említik először. Magyar nevét bőséges vadállományáról kapta, szlovák neve pedig eredetileg pataknév volt. Régi görögkatolikus temploma a 16. szá ...

                                               

Vajna

A régészeti leletek tanúsága szerint itt már a 9.–10. században település állt, melynek területéről számos cserépmaradvány került elő. Vajna első írásos említése még birtokként 1284-ből származik, faluként 1336-ban említik először. A 13. századtó ...

                                               

Vámoslucska

A régészeti leletek tanúsága szerint már a 8. századtól éltek itt emberek. A település első írásos említése 1336-ból származik. A község története során helyi és nagymihályi nemesek birtoka, a középkorban vámszedőhely volt. Magyar nevének előtagj ...

                                               

Viharos

Viharos vagy Viska, oroszul Вишкова, szlovákul Viška): falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Nagybereznai járásban. Utolsó hivatalos magyar neve Viska volt, amikor 1939 és 1944 között Magyarországhoz tartozott.

                                               

Zahar

1326-ban "Mongath ” alakban említik először. A "Mongath ” név 1358-ig volt használatos a falura, ezután már többnyire "Záhor ”, "Zahar ” néven szerepel az írott forrásokban. 1414-ben a leleszi konvent oklevele megerősíti a határt Jenke és Zahar k ...

                                               

Zalacska

Zalacska község Szlovákiában, a Kassai kerület Nagymihályi járásában. Kis- és Nagyzalacska egyesítésével jött létre.

                                               

Zuhogó

A falu 1400 körül keletkezett, 1410-ben "Zuchogo ” néven említik először. Birtokosai nagymihályi nemesek voltak. 1427-ben az adóösszeírás szerint 12 adózó háztartása létezett. 1599-ben 28 jobbágyház állt a településen. Később a kuruc háborúk és a ...

                                               

Maróca várispánság

Maróca várispánság egyike volt a Magyar Királyság kis szlavóniai várispánságainak. Maróca várispánságot Szent László király alapította az egykori nemzetségi zsupánság területéből Zágrábtól északkeletre Maróca horvátul: Moravče központtal. Kálmán ...

                                               

Muraszombati járás

A Muraszombati járás Vas vármegyéhez tartozó járás volt Magyarországon 1920-ig, majd 1941 és 1945 között. Székhelye Muraszombat volt. Területének legnagyobb része ma Szlovéniához tartozik, ahol Pomurska régió része. Egykori községei közül csupán ...

                                               

Kolbenschlag Béla

Egy római katolikus polgári családban született. Apja, Kolbenschlag József 1819–1888, pusztaberényi uradalmi kasznár, anyja, Czehetner Augusztina volt. Középiskolái tanulmányai befejezése utánBudapesten jogot hallgatott, majd Zala vármegyei tiszt ...

                                               

Abara

Abara Árpád-kori település. Nevét 1221-ben említik először, majd 1278-ban "villa Oborin ” néven említi oklevél. Lakott helyként csak a 14. század elején szerepel okiratban. Ekkor négy faluból állt. Birtokosai a Martonos, Baksza és Bencze családok ...

                                               

Agyagospatak

Agyagospatak nevét az oklevelek 1333-ban említették először "Agyagos ” néven, de valószínűleg már a 13. században is létezett. A 15. században a faluban malom és valószínűleg templom is volt. A templomról a 16. századtól van adat. A falu Csicsva ...

                                               

Agyidóc

A települést soltész általi betelepítéssel alapították valószínűleg a 15. században, a homonnai uradalom területén. Első írásos említése 1543-ból származik. Birtokosai a Drugethek voltak. 1600-ban a soltész házán kívül 6 jobbágyháza volt még. Lak ...

                                               

Alsóalmád

A települést a vlach jog alapján alapították a 15. században, a homonnai uradalom területén. Első írásos említése 1543-ban történt. Birtokosa a Drugeth család volt. Ortodox fatemploma a 16. században épült. 1600-ban temploma, paplaka és 14 adózój ...

                                               

Alsógyertyán

1254-ben IV. Béla király oklevele említi először. 1357-ben az egri káptalan határleírási jegyzőkönyvében szerepel. 1413-ban a leleszi konvent oklevelében "Haraboch ” néven említik és ezután hosszú ideig a magyar Hrabóc néven szerepel. 1428-ban a ...

                                               

Alsókomaróc

A falu területén már a kőkorszakban laktak emberek. Ezt bizonyítják a 20. század második felében előkerült leletek, melyek az i. e. 4. évezredből és az i. e. 2. évezred második feléből származnak. De kerültek elő leletek a 9. századból, a Nagymor ...

                                               

Alsókörtvélyes

1246-ban "Kurthuleus ” néven említik először. 1278-ban IV. László király a Bogáth-Radvány nembeli Pál comesnek adja. 1370-ben Körtvélyesi Erzsébet és Gesztélyi Erzsébet birtoka. 1419-ben a falu lakatlan volt, Beke György és Imregi András birtoka. ...

                                               

Alsólászlófalva

1478-ban említik először, a homonnai uradalomhoz tartozott. Később a Klobusiczi és a Dernáth család birtoka. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Alsó, és Felső Ladiskócz. Két tót falu Zemplén Várm. földes Ura G. Vandernót Uraság, lakosa ...

                                               

Aranyospatak

1478-ban említi írásos dokumentum először. A 16. század második felében ruszinokkal telepítették be. Tapolymogyorós uradalmához tartozott, mely a nagy kiterjedésű csicsvai váruradalom része volt. Később a Nyáry, Drugeth, Nádasdy és Eszterházy csa ...

                                               

Bacskó

Vára a 13. században épült, 1317-ben királyi vár lett. Utoljára 1355-ben említik, amikor Sztritei László és Dancs mester utódai osztoztak meg rajta. A települést 1320-ban "Bachkow ” néven említik először, ekkor a közeli Purustyán várának szolgáló ...

                                               

Bánóc (Szlovákia)

A község területén az újkőkortól fogva éltek emberek, ezt bizonyítják az itt előkerült kőkori, bronzkori leletek, továbbá a kelta, dák és ősszláv településnyomok. 1329-ben az egri káptalan oklevelében említik először. 1342-ben "Banoch ” néven sze ...

                                               

Bányapataka

1397-ben "Banyapathaka alias Wyuagas ” néven említik először. 1471-ben "Kwsbanyapathaka ” néven szerepel. A 16. században ruszinokkal telepítették be. 1715-ben 41 ház és két malom állt a faluban. 1787-ben 80 házban 608 lakos élt. A 18. század vég ...

                                               

Barancs

1273-ban "Baranch ” néven említik először, ekkor Barancsi György birtokaként említik, később több nemesi család birtoka volt. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére szentelt temploma 1332-ben már állt. 1715-ben 3 elhagyott és 2 lakott háza vol ...

                                               

Barkó (település)

A falut 1248-ban említik először. Várát a Kaplony nemzetség nagymihályi ága építette a 13. század végén. A falu története szorosan kapcsolódik a vár történetéhez. 1317-ben a várat a királyi sereg elfoglalta és a Drugetheknek adta. 1466-ban a vár ...

                                               

Bély

1214-ben a leleszi alapítólevélben említik először "Beyle” néven. A 13. században a Tőke család birtoka, a 14. században a Tőke, Cigándi, Tárkányi és Agárdi családoké. A 15. században a Perényiek és Bacskaiak is tulajdonosok a faluban. A 16. száz ...

                                               

Biste

1270-ben "Bysta ” alakban Füzér várának szolgálófalujaként említik először. Neve a szláv Bysek személynévből származik. 1389-ben "Byzthe ”, 1427-ben "Bisthe ” alakban tűnik fel. A 14. és 15. században a Perényiek birtokolták. A 18. század végén V ...

                                               

Bodrogszentes

1245-ben "Scuntes” néven említik először. Már ekkor állt a Mindenszentek tiszteletére szentelt, római katolikus temploma. 1423-ban 37 lakott és 12 üres portát számoltak össze a faluban. Birtokosai többek között a Csapi, Kerecsenyi és Csicseri csa ...

                                               

Bodrogszentmária

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban is emberi település állt. Számos lelet került elő a korai bronzkorból és a római korból is. Korai szláv és honfoglalás kori magyar település maradványait is megtalálták a területén. ...

                                               

Bodzás

A falu 1365 körül keletkezhetett. 1372-ben "Bospataka ” néven említik először, Csicsva várának uradalmához tartozott. Mai magyar nevén a 15. század közepén említik először "Bozyas ” alakban. 1493-ban mindössze 5 háztartás volt a településen. A ru ...

                                               

Bodzásújlak

Területén már az újkőkorban éltek emberek, a bükki kultúra emberének települése állt itt. A települést 1318-ban "Vylok ” néven említik először, ekkor egy Roland nevű nemes birtoka volt. 1390-ben a Losonczy család birtoka, később több nemes család ...

                                               

Boly (Szlovákia)

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területe már a kőkorban is lakott volt, az itt élő nép a nyírség-zétényi kultúrához tartozott. A mai települést 1221-ben "Bol” néven említik először. 1332-ben már állt román stílusú temploma, melyet a ...

                                               

Borosnya

1408-ban Zsigmond oklevelében említik először a sztropkói uradalom részeként, amikor az uradalmat a király Perényi Jánosnak adja. A sztropkói uradalom része maradt egészen a 17. századig. 1600-ban 15 portát számláltak a faluban, a közepes nagyság ...

                                               

Butka

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már a kőkorszak óta élhettek emberek. A kastély alatt és közvetlen közelében Árpád-kori objektumok kerültek elő. A falut 1220-ban említi először írásos dokumentum, a Gutkeled nemzetség birto ...

                                               

Cirókabéla

1451-ben említik először, a homonnai uradalom része volt. 1717-ben malom épült a faluban, ahol ekkor 17 lakott és 7 elhagyott ház állt. A 18. század végén a falu a Péchy, Roll, Ocskay és Tomcsiczó családok birtoka. 1787-ben 68 ház állt itt 552 la ...

                                               

Cirókahosszúmező

1342-ben említik először, a homonnai uradalomhoz tartozott. 1774-től a Szirmay családé. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Cziroka Hosszú mező. Tót falu Zemplén Várm. földes Ura Szirmay Uraság, a’ kinek lakásával díszesíttetik, fekszik ...

                                               

Csabaháza

Csabaháza község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Mezőlaborci járásában. Csabalóc és Sterkóc egyesülésével jött létre.

                                               

Csáklyó

1282-ben említik először. 1309-ben "Chaklau ” néven szerepel oklevélben. A 15. század második felében 22 parasztház állt a községben, a század végére azonban a harcok következtében sokan elköltöztek a faluból. 1493-ban csak 10 lakott háza volt 12 ...

                                               

Csarnahó

A falu nevének eredete vitatott. A szláv černoch szó feketét, négert jelent. Egyes vélemények szerint a falu egykori birtokosairól, a feketeruhás apácákról kapta a nevét, ez azonban eléggé valószerűtlen, tekintve, hogy már korábban is így nevezték.

                                               

Cselej

A község területén már az újkőkorban és a bronzkorban is éltek emberek, ezt bizonyítják azok a gazdag leletek, melyeket 1897-ben és 1939-ben találtak a falu határában. A község első írásos említése "villa Chele ” néven 1309-ből származik. 1342-be ...

                                               

Csicsóka (település)

1239-ben István ifjabb király oklevele említi először. A közeli Csicsva várának uradalmához tartozott. 1363-ban három részből: Nagy-, Felső- és Középcsicsókából állt. Valószínűleg az egykori Nagycsicsókából fejlődött ki a mai település. A község ...

                                               

Dargó

A falut egy Albert nevű soltész alapította a 14. század elején. 1321-ben említik először, mint Parustyán várának tartozékát. Lakói az évszázadok során főként favágók voltak. Egy 1441-es oklevél szerint Dargó lakói a királynak hét arany értékű adó ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →