★ Free online encyclopedia. Did you know? page 193                                               

Felsőborgó

Felsőborgó vagy Borgó nevét 1493-ban FelsewBorgo néven említette először oklevél, mint Doboka vármegyéhez tartozó helyet. 1547-ben Borgo superior, 1552-ben Felseo- és Alsoburgo, 1733-ban Borgo, 1750-ben Szusseny, 1760–1762 között Felsö Borgo, Szu ...

                                               

Felsőbudak

1850-ben 719 fő lakta a települést, ebből 573 fő román, 140 cigány és 6 német nemzetiségűnek vallotta magát. 1910-re a falu lakossága 1076 főre nőtt, ebből 1040 fő román, 24 német, 12 magyar volt. 2002-ben 1679 lakosából 1636 fő román, 43 cigány ...

                                               

Földra

1910-ben 2977 lakosából 2756 fő román, 104 magyar, 95 német volt. A népességből 2708 fő görögkatolikus, 122 izraelita, 71 római katolikus vallású volt. A 2002-es népszámláláskor 5488 lakosa közül 5485 fő 99.95% román, 2 0.03% magyar, 1 0.02% néme ...

                                               

Jád

2002-ben 2439 lakosából 2247 volt román, 145 cigány, 28 magyar és 18 német nemzetiségű, 2169 ortodox, 111 pünkösdi és 21 evangélikus vallású. 1713-ban 64 szász és nyolc román családot, 1750-ben 124 szász és 27 román családot, 1774-ben kétszáz szá ...

                                               

Kisdemeter

A település nevét a Szent Demeter tiszteletére szentelt római-katolikus ma lutheránus temploma után kapta. A Kis- előtag a közeli Nagydemetertől való megkülönböztetésül szolgál.

                                               

Kisrebra

A falut 1440-ben említette először oklevél Also Rebra, Alsorebre néven. 1547-ben Rebre minor, 1733-ban Kis-Rebra, 1760–1762 között Kis Rebra, 1808-ban Rebra Kis-, Klein-Rebern, Rebra-mike, 1861-ben Kis-Rebra, Rebrisora, 1913-ban Kisrebra néven ír ...

                                               

Kissajó

A falu területén folytatott ásatások során bronzkori és vaskori leletek kerültek elő, valamint dák és római korból származó nyomok is. Kissajó neve legelőször egy 1228-as oklevélben jelenik meg, Soyou néven. 1332-ben önálló plébániával rendelkeze ...

                                               

Kiszsolna

1264-ben említik először Zolosim néven. A települést szász telepesek alapították. A középkorban katolikus lakosság a reformáció idején áttért a lutheránus vallásra. A trianoni békeszerződésig Beszterce-Naszód vármegye Jádi járásához tartozott. A ...

                                               

Középborgó

Középborgó vagy Borgó nevét 1733-ban Borgo néven említette először oklevél. 1750-ben Mislocseny, 1760–1762 között Misloszeny, 1854-ben Borgo Mislocsény, Mijlocenii Bărgăului, 1861-ben Borgó-Mislocsény, 1888-ban Közép-Borgo Misloceny, 1913-ban Köz ...

                                               

Les (település)

A község 26 km hosszan elnyúló szórványtelepülés a Borgói-hegység tövében, a Les Valea Leșului, a Nagy-Szamos mellékvize mentén. A központ Naszódtól 30 km-re keletre fekszik.

                                               

Magura (Beszterce-Naszód megye)

Magura nevét 1808-ban említette először oklevél Magura aliis Mogura Be-v formában. 1888-ban Mogura, 1913-ban Magura néven írták. 1891-ben A Pallas nagy lexikona így írt a településről: "Magura Mogura kisközség Beszterce-Naszód vármegye ó-radnai j ...

                                               

Mittye

Mittye nevét 1547-ben említette először oklevél Mititel néven. Későbbi névváltozatai: 1577-ben Mittitew, 1695-ben Mitité, 1717-ben Mitite, 1733-ban Mititej, 1760–1762 között Mititei, 1808-ban Mitite ~ Mititej, Mitit, Lunká, 1861-ben Mititej, 1888 ...

                                               

Naszód

Határában római torony alapjait tárták föl. A középkorban szászok lakták. 1450-ben fatemplomáról capellam ligneam cum sepultura van említés. 1717-ben a tatárok felégették templomát és 56 házát. 1753-ban lakóinak többsége már ortodox vallású román ...

                                               

Nec

Nec, Néc Árpád-kori település. Nevét már 1291-ben említette oklevél Neec néven, mint az erdélyi püspök birtokát, melyet a király kivett az erdélyi vajda ítélkezése alól Gy 2: 81. 1412-ben Neech néven említették, a birtokot ekkor adományozta Zsigm ...

                                               

Oláhnémeti

Besztercétől 32 km-re északnyugatra, Naszódtól 14 km-re délre, Bethlentől 20 km-re északkeletre, Csépán, Magyarnemegye és Oláhtóhát közt fekvő település.

                                               

Óradna

Neve az ősszláv * ruda = érc főnévből származik és egykori ezüstbányájára utal. Elsőnek tekinthető említése egy 1235-ös óorosz krónika 1425 körüli másolatában maradt fenn: Родна. Rogerius mesternél és 1414-ig többször is Rodna, 1358-ban először R ...

                                               

Oroszborgó

Oroszborgó vagy Borgó nevét 1733-ban említette először oklevél Ruszi-Borgoului néven. 1750-ben Ruschi Bergeuluj, 1805-ben Rusz-Borgo, 1808-ban pagus Rusz Be-v, 1861-ben Borgó-Rusz, 1888-ban Orosz-Borgo Borgo-Rusz, 1913-ban Oroszborgó néven írták. ...

                                               

Petres (település)

1311-ben Petresfalua néven említik először. A település azonban ennél sokkal régebbi, valószínűleg az Erdélybe betelepülő szászok a 12. század közepén hozhatták létre. Ezt támasztja alá, hogy a jelenlegi templom renoválásakor előkerültek a régi k ...

                                               

Priszlop

Priszlop nevét 1392-ben említette először oklevél Prozlop néven. 1440-ben Pozlop, 1468-ban Prezlop, 1505-ben Prezlap, 1913-ban Priszlop néven írták. 1530-ban és 1553-ban Prezlob néven írták, ekkor Somkeréki Erdélyi-birtok.

                                               

Sajónagyfalu

1243-ban Nogfalu néven említik először a források. A középkorban lakossága valószínűleg német volt, erre utal, hogy 1332-ben a pápai tizedjegyzék szerint plébánosának neve Hermann volt. 1602-ben települést Giorgio Basta katonái pusztították el. E ...

                                               

Serling

Serling nevét 1319-ben említette először oklevél Serleng néven, mint a Kacsics nemzetség birtokát Gy 2: 86, mely utóbb a sajói uradalom tartozéka lett. További névváltozatai: 1440-ben Serlingh Bánffy I. 632, 1587-ben Serlingh, 1733-ban Sirling, 1 ...

                                               

Sófalva (Beszterce-Naszód megye)

Besztercétől 10 km-re délnyugatra, a Beszterce bal partján fekszik. Sófalva szomszédai: keleten Beszterce, délkeleten Malomárka, délen Bilak, nyugaton Szeretfalva, északnyugaton Királynémeti és északon Besenyő.

                                               

Szászbongárd

1331-ben Bungarth néven említik először. Mint magyar és román nevében kapott elő- illetve utótagja is elárulja a középkorban szászok lakták, valamint a német lakosság jelenlétére utal egy okirat is, amely 1334-ben megjegyzi, hogy a település papj ...

                                               

Szászbudak

1228-ban Bodard néven említik először. 1332–1335 között a pápai tizedjegyzék Henricus plebanus de Bodako. Budak föld néven Simontelke határosaként említette. Ma két település: Szászbudak és Alsóbudak. Nevének változatai: 1440-ben prelidum Budag, ...

                                               

Szentjózsef

Neve a tisztás jelentésű román poiană szóból származik, amelyet a hivatalos használatban az Ilva folyóra utaló névelemmel egészítettek ki. Először 1758-ban, Pojana alakban említették. A határőrség felállítása után, talán II. Józsefhez kötődően, S ...

                                               

Szépnyír

Bár különböző névalakjainak eredete és egymáshoz való viszonya bizonytalan, a német Schönbirk név a magyarból való fordításnak tűnik, a korábbi népi alakok helyett. Történeti névalakjai: Chichmar 1332, Chimar és Stipur 1334, Stepnir 1335, Zynir 1 ...

                                               

Tacs

1587-ben említik először, Thaczy néven. A középkorban főként németek lakták, akik a reformáció idején felvették a lutheránus vallást. 1602-ben Giorgio Basta katonái elpusztították a települést, így az a következő két évtizedre lakatlanná vált. Az ...

                                               

Telcs

Ez a szócikk a romániai településről szól. A csehországi várost lásd itt: Telč, a szobrászt itt: Telcs Ede. Telcs falu Romániában, Erdélyben, Beszterce-Naszód megyében.

                                               

Várorja

Várorja nevét 1717-ben említette először oklevél Varajra néven. Későbbi névváltozatai: 1733-ban és 1750-ben Varare, 1760–1762 között Varaire, 1808-ban Vorária ~ Várorja, Voraire, 1839-ben Varara-Nepos, 1861-ben Nepos, 1913-ban Várorja. A trianoni ...

                                               

Vermes (Románia)

1332-ben a pápai tizedjegyzék Vermus néven említik először. A középkorban erdélyi szászok költöztek a településre, akik a reformáció idején felvették a lutheránus vallást. 1602-ben Giorgio Basta katonái elpusztították a települést, csak a templom ...

                                               

Vinda

1332-ben Vinda néven említik először. A középkorban a település lakói erdélyi szászok voltak, akik a reformáció idején felvették a lutheránus vallást. A trianoni békeszerződésig Beszterce-Naszód vármegye Jádi járásához tartozott. A második világh ...

                                               

Alsófeketevölgy

Alsófeketevölgy nevét 1588-ban említette először oklevél Alsofeketeptak néven. 1600-ban Fekete Patak, 1692-ben Also Fekete Patak, 1808-ban Valenyagra Alsó-, Váleanyagra, 1828-ban Alsó Fekete Völgy, Also Valenyagra, Vale Nyegra de Szosz -nak írták ...

                                               

Alsópatak

Nagypatak nevét 1808-ban említette először oklevél Nagypatak, Valeamáre néven, mint a nagyváradi ortodox püspök birtokát. A település földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt a 20. század elején is birtokos volt. 1821-ben ortodox te ...

                                               

Alsótopa

A települést 1326-ban locus Tupatheluk, Tupatheluke néven említette először oklevél. 1508-ban Alsotopa, 1808-ban Topa Alsó-, 1851-ben Alsó-Topa, 1913-ban Alsótopa néven írták. Alsótopa egykor Csékéhez tartozó Thelegdy-birtok volt. A török idők al ...

                                               

Balalény

Balalény nevét 1580-ban említette először oklevél Bolilitt néven. 1588-ban Balylen, 1808-ban és 1913-ban Balalény néven írták. Balalény a kezdetektől román falu. Lakói a török hódoltság előtt vasércbányászattal foglalkoztak. A 18-19. században a ...

                                               

Bályok

A település a Bályoki család ősi fészke, a család építtette egykor az itteni templomot is, melyet azonban a 15. században teljesen átalakítottak. 1213-ban Baluc néven említik először. 1465-ben Bályoki Szilveszter volt a település földesura. 1484- ...

                                               

Barátka

A Király-erdő és a Réz-hegység között, a Sebes-Körös jobb partján, Nagyváradtól keletre, Csucsától nyugatra, Remetelórév és Körösbánlaka közt fekvő település.

                                               

Baromlak

Baromlak nevét 1327-ben említette először oklevél p. Boromlak néven. 1461-ben, 1808-ban és 1913-ban is Baromlak néven írták. A település a Turul nemzetség öröklött birtoka volt. Az e nemzetségből való Lőrinc fiainak osztozásakor fele Rubertnek ju ...

                                               

Belényesirtás

Belényesirtás nevét 1588-ban említette először oklevél Lazur néven. 1808-ban Lazur Belényes-, 1851-ben Belényes-Lazúr, 1913-ban Belényesirtás néven írták. A török hódoltság után 1780-ig a római-, később pedig a görögkatolikus püspökség birtoka vo ...

                                               

Bihardiószeg

Nagyváradtól 31 km-re északra, az Ér bal partján fekszik. A község néhány kilométerre található a magyar-román határtól, közvetlen összeköttetése van közúton a Létavértes-Sacuieni Székelyhíd határátkelővel.

                                               

Biharfenyves

Biharfenyves nevét,1587-ben említette először oklevél Bradeth néven. 1808-ban Bragyeth, Branyeth ~ Bregyet, 1888-ban Bragyet, 1913-ban Biharfenyves néven írták. Biharfenyves a nagyváradi görögkatolikus püspök birtokai közé tartozott.

                                               

Biharszentandrás

Nevét a Szent András tiszteletére elnevezett egyházáról kapta, melynek nyomai a 20. század elején még a malommá átalakított épületben láthatók voltak.

                                               

Bokorvány

Bokorvány nevét 1508-ban említette először oklevél Bokorvanya néven. 1808-ban Bukorvány, Bukurvany, 1913-ban Bokorvány néven írták. A 16. század végeig a Csanád nemzetségből származó Thelegdyek birtokai közé tartozott. Az 1800-as évek első felébe ...

                                               

Cséklye

Cséklye nevét 1392-ben Chekhyas néven említette először oklevél. Neve a Csáklya szóból keletkezett, névhasadással: Csáklya~Cséklye. 1406-ban p. walachalis Chaklya, 1443-ban Cheklye, 1808-ban Cséklye ~ Czéklye, Cseka, 1913-ban Cséklye néven írták. ...

                                               

Cseszvára

A román Ceișoara helynév bizonyára egy kicsinyítő képzős román Teișoara helynév módosulata. A teișor szó jelentése: kicsi hársfa, boglárcserje, mályva, bodorka, csipkés gyöngyvessző. A román helységnévből a magyarban Cseszora alakult, s az 1898 é ...

                                               

Csokaly

A település nevét a korabeli oklevelek a 14. században, 1338-ban említették először Chokol néven. Csokaly a Gutkeled nemzetség birtoka volt, s osztozkodásakor a Gutkeled nemzetségből származó Durug unokáinak osztozkodásakor Conraduas és Keled kap ...

                                               

Doborcsány

Árpád-kori település, melyet 1257-ben már mint a Csanád nemzetség birtokát említették. A települést 1360-ban Dobrachenhaza, 1552-ben Dobrychon, 1692-ben Dobricson, 1808-ban Dubricsony, Dubricsinesti, a 16. században pedig Dobrocs, Dobrocsi néven ...

                                               

Élesdlok

A Réz-hegység alatt, Élesdtől keletre, a Sebes-Körös egyik jobboldali mellékvize, a Runa-patak mellett, Körösgégény és Kisbáród közt fekvő zsáktelepülés.

                                               

Élesdszurdok

Élesdszurdok, Szurdok nevét 1508-ban említette először oklevél Zwrdok néven. 1808-ban Szurdok, Szurduk, 1913-ban Élesdszurdok néven írták. A 16. században a Telegdy-uradalomhoz tartozott. 1570-ben a Telegdyek közül Mihály és Miklós perlekedtek bi ...

                                               

Érábrány

A ninivei monostorkatalógus szerint 1235 előtt alapították. Alapítója, kegyura, védőszentje ismeretlen. Oklevelek nem említik. 1291-ben Villa Abraam néven említette oklevél Jakubovich, 299. l 1388-ban Monostorabran, 1397-ben Monustorus-abraham, 1 ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →