★ Free online encyclopedia. Did you know? page 183                                               

Deresk

1243-ban "Durusk ” néven, mint királyi birtokot említik először, de valószínűleg már a 12. század első felében is létezett. 1243-ban a király az Ákos nemzetségnek adományozta. Szent Mihály templomát 1352-ben említik először. A 16. században a der ...

                                               

Dernő

A falut 1364-ben említik először, de valószínűleg sokkal előbb keletkezett. Régi források szerint már a 12. században német bányászok dolgoztak a környékbeli hegyekben. A falu kezdetben a krasznahorkai váruradalomhoz tartozott. A Bebekek, majd ki ...

                                               

Détér

Détér egyike a környék legrégibb településeinek. Nevét már 1244-ben említették egy adománylevélben colonia Dettarum néven. 1246-ban Deltar ésőbb, 1427-ben Dehcher, Dether, 1489-ben Dyther alakban szerepelt. Kezdetben a Rátold család birtoka, késő ...

                                               

Dobfenek

A falu területén már a késő bronzkorban is éltek emberek, a kiétei kultúra településének maradványait tárták itt fel. 1427-ben említik először, de valószínűleg sokkal régebbi. Ila Bálint történész szerint Almágy lakosai alapították 1273-ban. A né ...

                                               

Egyházasbást

A falu a Medvesalja egyik legjelentősebb községe. Közelében, a Pogányvár nevű fennsíkon kő- és bronzkori leleteket tártak fel. A mai települést 1267-ben Basthi néven említik először, de sokkal korábban alapították. A község ebben az időben az ajn ...

                                               

Feled

1274-ben Feled alakban említik először. Helytörténeti kutatások szerint első említése ettől korábbi, már a 11. század második felére tehető, ugyanis a Szent László király birtokösszeírásaiban szereplő Feledseyre elnevezés Feled első említéseként ...

                                               

Felsősajó

A falu a 14. század első felében keletkezett a Kun Miklósnak 1320-ban adományozott területen. 1362-ben "Sayowfey” néven említik először. 1427-ben "Felsesayo”, majd 1472-ben is "Felsesayo” néven szerepel oklevélben, ekkor 38 adózó portája volt. 15 ...

                                               

Felsővály

Felsővály község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban. A mai település Felsővály és Bikszög egyesülésével jött létre.

                                               

Gacsalk

A település a csetneki uradalom területén keletkezett a 13. század második felében. 1318-ban "Gocholk ” néven említik először, a község neve egykori soltészának, a 13. században élt Gottschalknak nevét őrizte meg. 1346-ban "Gachakfalva ”, 1580-ba ...

                                               

Garamszécs

A falu a 14. században pásztornépek betelepítésével keletkezett a murányi váruradalom területén. Első írásos említése 1525-ből származik. 1551-ben "Polunka”, 1573-ban "Pollunka alias Zeer”, illetve "Sgeer alias Polunka” alakban említik. 1598-ban ...

                                               

Gecelfalva

1243-ban német bányászok alapították, első említése 1244-ből származik. 1318-ban "Guchulpholua ”, 1331-ben "Goczel ”, 1426-ban "Gechelfalwa ”, 1427-ben "Kencelfalwa ” alakban említik. A Csetneky család birtokolta, majd királyi tulajdon. Később a ...

                                               

Gice

A település a 12 13. században keletkezett. 1327-ben "Gyuche alakban említik először és már a 14. század első felében állt plébániatemploma, melyet 1338-ban említenek. A falu földesura a helyi nemes Giczey család volt. 1418-ban "Gyche ", 1565-ben ...

                                               

Gócs

A falut a 14. században alapították, első lakói bányászok és pásztorok, első birtokosai a Bebekek voltak. Első írásos említése 1427-ből "Bowch” néven származik, nevét egy Golecs, vagy Golcs nevű emberről kapta. 1427-ben a Bebek család birtokolta ...

                                               

Gömörfüge

Tornaljától 7 km-re délnyugatra, a Vály völgyének végénél, a Kálosa-patak jobb partján fekszik. Keletről Oldalfala, északról Zsór, nyugatról Kálosa, délről pedig Baraca községekkel határos. Gömörfügén keresztülhalad az 50-es főút Rimaszombat és T ...

                                               

Gömörhegyvég

Rimaszombattól 29 km-re északkeletre fekszik, egy kilométeres bekötőút köti össze a Nyustya-Jolsva országúttal 526-os. Nyugatról Nyustya, délkeletről Dobrapatak, északról és keletről Rónapatak községekkel határos. 4.0323 km²-es területe a 20. szá ...

                                               

Gömörhosszúszó

Rozsnyótól 22 km-re délnyugatra, a Gömör–Tornai-karsztvidéken, a magyar határ mellett fekszik. Szomszédos települések: északkeletre Szádvárborsa 5.3 km-re Silická Brezová, keletre 3 km-re Kecső Kečovo, délkeletre 5.3 km-re Aggtelek, nyugatra 4.7 ...

                                               

Gömörispánmező

1301-ben "Spanmezew ” alakban említik először, de valószínűleg régebbi alapítású. A mai Vámosbalog hatarában állt Balog várának uradalmához tartozott. A 15.–16. században a Derencsényi család birtoka. Később a murányi váruradalom része. 1427-ben ...

                                               

Gömörlipóc

Rimaszombattól 35 km-re, északkeletre fekszik. Gömörlipóc zsákfalu, egyetlen úton közelíthető meg Szilistye 5 km felől. Délről Szeleste, nyugatról rövid szakaszon Balogrussó, északnyugatról Dobrapatak, északkeletről Ratkószabadi, keletről pedig Ú ...

                                               

Gömörpanyit

1247-ben "Ponich néven említik először. A 13. századi oklevél két falut említ a mai község területén: Alsó- és Felsőpanyitot. A két település a 16. században olvadt össze egy községgé. 1427-ben a Tornaljay és Kompolthy családok birtoka. A Rákóczi ...

                                               

Gömörpéterfala

A falu a Barkóság központja és legjellegzetesebb települése. 1244-ben említik először. 1332-ben a pápai tizedjegyzék már említi a Szentháromság tiszteletére szentelt templomát. 1427-ben Recsky Tamásnak 5 portája volt a községben, ekkor Peterfalua ...

                                               

Gömörrákos

A község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már az újkőkorban is éltek emberek, a bükki kultúra népe lakott ezen a helyen. Kövi Rákos várát az Ákos nembeli Detre építtette a 13. század közepe táján, először 1318-ban "Köwy ” alakban em ...

                                               

Guszona

Szűz Mária Látogatása tiszteletére szentelt templomát és plébániáját 1322-ben említik először. A falu ekkor Guibna alakban szerepel. Ez a régi templom később egy tűzvészben elpusztult. 1341-ben Guzna ", 1435-ben Guzona alakban említik. A község t ...

                                               

Hámosfalva

A falut a 13. század közepén alapították. Magyar nevét a köztiszteletben állt Hámos családról kapta. Első említése "Rosusna alakban 1258-ból származik, ekkor a pelsőci uradalomhoz tartozott. 1318-ban "Rososne alakban említik. A 16. századig az Ák ...

                                               

Henckó

A 15. század második felében a vlach jog szerint alapították, 1470-ben "Henczko” alakban említik először. 1551-ben "Henczkowcze”, 1563-ban "Henczkowecz”, 1590-ben "Henczkova” volt a neve. A 16. századig a Bebekek, majd az Andrássyak birtoka, Kran ...

                                               

Henclófalva

A 14. században bányásztelepülésként keletkezett. Első írásos említése 1344-ből származik. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "HENSLOVA. Elegyes falu Gömör Várm. földes Ura G. Andrásy Uraság, fekszik Betlérhez 4 órányira, az Uraság itt ...

                                               

Hizsnyó

1427-ben "Hyznow ” néven említik először, de a település nyilvánvalóan sokkal korábban keletkezett, hiszen temploma a 13. századból származik. 1551-ben "Hysnyo ”, 1557-ben "Chisno ”, 1575-ben "Chysne ”, 1584-ben "Kysnow ” alakban említi oklevél. ...

                                               

Hubó

A falu a 11. században a gömöri váruradalom területén keletkezett. Lakói adómentességben részesültek. 1235-ben Habon néven említik először. Neve valószínűleg a szláv huba = gomba főnévből származik. 1411-ben nemesi község volt. 1449-ben Hwba néve ...

                                               

Jánosi

Területe ősidők óta lakott, határában bronzkori használati tárgyak, a hatvani kultúra emlékei kerültek elő. A mai települést 1221-ben Janus néven említik először. Bencés monostortemplomát a 12. században építették román stílusban. A jánosi bencés ...

                                               

Jéne

1216-ban Yenne ", majd 1431-ben Jene néven említik először. Előbb a helyi nemes Jeney család birtoka, majd a Fügedy és Széchy családoké. A községhez egy Mátyás királyról szóló történet fűződik. Eszerint Mátyás egyik hadnagyát Jénei Péternek hívtá ...

                                               

Jeszte

A falu valószínűleg már a 11. században keletkezett. Egykori vára a községtől délre emelkedő Várhegyen állt. Már az Árpád-korban elpusztult, mára nyoma sem maradt. A falu első írásos említése 1333-ban Jezthe alakban történik. A 14. század elején ...

                                               

Jólész

A települést 1352-ben "Pacsapataka néven említi először oklevél. Mai nevén az 1427-ben keltezett adóösszeírásban szerepel először "Jolees alakban. Ekkor a Bebek családé volt 19 portával. A név valószínűleg a szláv Jov személynév és a les = erdő f ...

                                               

Kakasalja

A község története szorosan kapcsolódik a közeli Murány várának történetéhez. A mai falu helyén álló Lehota nevű falu alapítása a 14. századra tehető, amikor a Szepességből származó telepesek érkeztek ide. Első említése 1427-ből származik. A murá ...

                                               

Karaszkó

A falut 1334-ben Itáliából ide telepített bányászok alapították, de birtokként már a 13. század közepén létezett. Temploma is 13. századi. A török 1555-ben a faluval együtt felégette, de újjáépítették. A falu "Karazkou néven szerepel először írot ...

                                               

Kecső

A falut 1272-ben "Kucheu néven említik először, de valószínűleg már a 12. században is létezett. A Kacsics család birtoka volt. Szent László temploma a 14. században már állt. 1564-ben egy török betörés következtében lakossága kipusztult és csak ...

                                               

Kerekgede

1246-ban Gede néven említik először, a Hont-Pázmány nemzetség birtoka volt. Kerekgede néven az 1427-es adóösszeírásban említik először. A 15. században a Kaplony és a Pálóci családé. A 16. századtól az ajnácskői váruradalomhoz tartozott. A török ...

                                               

Kisfeketepatak

1466-ban "Fekethepathak” néven említik először, a Bebek család birtoka volt. 1551-ben "Kobelar”, 1773-ban "Kobelarow” néven említik. 1551-ben a faluban egy bírói és 14 jobbágyház állt. A 17. századtól az Andrássy család birtoka. Lakói állattenyés ...

                                               

Kisgencs

A falu a 13. század második felében keletkezett a csetneki uradalom területén, 1318-ban "Gunch ” alakban említik először. A középkorban pásztornépek lakták. 1427-ben 14 adózó portája volt. A 16. század közepén a Csetneki család birtoka, később az ...

                                               

Kisgömöri

A község területe ősidők óta lakott, régészek a pilinyi kultúra emberének emlékeit találták meg itt. A mai települést 1268-ban említik először. Története során Gemery ", Gwmory ", Gewmeri ", Gwmery alakban említik az oklevelek. A Rátold nemzetség ...

                                               

Kiskovácsvágása

Rozsnyótól 15 km-re keletre, a Csermosnya-patak partján fekszik. A falu fölött magasodik a Som-hegy, a hozzá fűződő monda szerint a krasznahorkai várat ezen a hegyen kezdték építeni.

                                               

Kisperlász

1262-ben "Prelaz ” alakban említi először oklevél. 1272-ben "Prelaz ”, 1435-ben "Perlaz ”, 1558-ban "Perlak ”, 1573-ban "Perlasz ” alakban szerepel a korabeli forrásokban. A jolsvai, majd a 16. századtól a murányi vár tulajdona, azok szolganépei ...

                                               

Kisvisnyó

Visnyót 1296-ban "Wysnow ” néven említik először. 1328-ban "Wysnyo ”, 1487-ben "Wysnye ” alakban említik. 1394-ben a Szkárosi család birtoka, a 16. századtól több nemesi család tulajdona. A 18. század elején súlyos pestisjárvány sújtotta. 1710-be ...

                                               

Kisszabos

A falut 1563-ban a vlach jog alapján telepítették, a csetneki Bebek uradalomhoz tartozott. Ekkor említik először "Zlauozka ” alakban. 1566-ban 3 portája adózott, de egy török rajtaütés következtében 1599-ig lakatlan volt. 1686-ban "Kiss Slaboska ...

                                               

Klenóc

1340-ben említik először, hajdan Ajnácskő várának tartozéka. A falu posztókészítőiről, szűrszabóiról volt nevezetes. Szűrszabó céhét 1825-ben alapították. Lakói vasolvasztással és szénégetéssel is foglalkoztak. A klenóci völgyben hosszan sorakozt ...

                                               

Kopárhegy

Rimaszombattól 38 km-re északkeletre fekszik, 800 méteres tengerszint feletti magasságban, ezzel a Rimaszombati járás legmagasabban fekvő községe. Kopárhegy zsákfalu, egyetlen 7.5 km hosszú burkolt bekötőút köti össze az 526-os Jolsva-Nyustya köz ...

                                               

Kövecses

1323-ban Kwesd alakban említik először. 1351-ben Kueches ", 1427-ben Koweches alakban szerepel a korabeli forrásokban. A 15. században a Dancs család birtokközpontja volt, akik 1427-ben 10 portát bírtak a faluban. A 16. század háborúiban lakosság ...

                                               

Kuntapolca

Nevét melegvízű forrásáról kapta. 1243-ban "Toplucha alakban említik először, az Ákos nemzetség tulajdona volt. Ezután a 16. század közepéig a Bebekek tulajdona, akiknek 1427-ben 24 portája állt a településen. 1318-ban "Thoploca ", 1320-ban "Topo ...

                                               

Lehelfalva

A település a 14. században a vlach jog alapján keletkezett, 1427-ben "Lehowtha ” alakban említik először. Murány várának tartozéka volt. A későbbiekben 1435-ben "Lohota ”, 1548-ban "Kyslehota ”, 1563-ban "Vmerla Lehotta ”, 1573-ban "Lehotta Mino ...

                                               

Lekenye

A falu a 12. században keletkezett, 1243-tól – amikor először említik – az Ákos nemzetség birtoka. Első említése IV. Béla adománylevelében "Lokuna alakban történik. A későbbiek során 1318-ban "Lekyne ", illetve "Lekune ", 1320-ban "Leklene ", 133 ...

                                               

Lice

1243-ban "Lincha néven említik először, amikor IV. Béla a Bebek családnak adta. Korábban királyi birtokként Gömör várának tartozéka volt. 1318-ban "Lynce ", 1320-ban "Lyuche illetve "Luce ", 1427-ben "Lyche ", 1572-ben "Licince ", 1590-ben "Linzi ...

                                               

Lőkös

A falu egy magányos ház körül keletkezett, melyet 1294-ben említenek. Az 1294-es okiratban "fenetum, domus Leukes, quod Rev dicitur vulgariter alakban szerepel. 1366-ban "posessio Leukus ", 1427-ben "Lewkushaza ", 1429-ben "Lewkusfelde ", 1478-ba ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →