★ Free online encyclopedia. Did you know? page 181                                               

Szenebhenasz

Szenebhenasz ókori egyiptomi királyné a XIII. dinasztia idején, III. Szobekhotep felesége. Főleg egy, a Vádi el-Holban található sztéléről ismert, ahol a király, valamint annak szülei, Montuhotep és Iuhetibu mögött áll. Ez, valamint címei azt mut ...

                                               

Szenebi

Szenebi ókori egyiptomi hivatalnok, kincstárnok volt a XIII. dinasztia idején, I. Noferhotep és IV. Szobekhotep uralkodása alatt. Szenebi a dinasztia azon hivatalnokai közé tartozik, akiknek viszonylag sok említésük fennmaradt. A kincstárnoki poz ...

                                               

Szenebszen

Szenebszen ókori egyiptomi királyné a XIII. dinasztia idején, I. Noferhotep felesége. Az uralkodó egy felirata említi a Szehel-szigeten. Noferhotepnek és Szenebszennek legalább két gyermeke volt, akiket az uralkodó szüleiről, Haanhefről és Kemirő ...

                                               

Szenebszumai

Szenebszumai ókori egyiptomi kincstárnok volt a XIII. dinasztia idején, III. Szobekhotep és I. Noferhotep uralkodása alatt.

                                               

Szobekemszaf (hivatalnok)

Szobekemszaf ókori egyiptomi hivatalnok, aki a XIII. dinasztia idején, i. e. 1700 körül élt. Főleg szobráról ismert, mely ma a bécsi Kunsthistorisches Museumban található. Szobekemszafnak több említése vagy ábrázolása is fennmaradt, köztük egy sz ...

                                               

Tjan

Tjan ókori egyiptomi királyné a XIII. dinasztia idején, IV. Szobekhotep felesége. Neve csak pár leletről ismert, ezeken a király feleségeként említik. Egy, a British Museumban lévő gyöngyön "a király felesége, Tjan, Hathornak, Atfih úrnőjének ked ...

                                               

Uahnoferhotep

Uahnoferhotep ókori egyiptomi herceg volt a XIII. dinasztia idején, i. e. 1700 körül. Csak usébtijéről és kis koporsómodelljéről ismert, amelyeket I. Szenuszert piramisának halotti templomában találtak Listben, és ma a Metropolitan Művészeti Múze ...

                                               

XIV. dinasztia

Az ókori egyiptomi XIV. dinasztia a Nílus-delta területét uralta a második átmeneti korban, kb. 75–155 éven át. Fővárosuk valószínűleg Avarisz volt. A dinasztia egyidőben uralkodott a memphiszi székhelyű XIII. dinasztiával. Uralkodóit az egyiptol ...

                                               

Herit

Herit ókori egyiptomi hercegnő volt a második átmeneti korban, nagy valószínűséggel a hükszosz XV. dinasztia legnagyobb uralkodójának, I. Apepinek a lánya.

                                               

Janasszi

Janasszi az ókori egyiptomi hükszosz XV. dinasztia hercege volt, Hian legidősebb fia és valószínűleg kijelölt örököse, Hian halála után azonban I. Apepi került trónra, akit emiatt trónbitorlónak tartanak.

                                               

XV. dinasztia

A XV. dinasztia az ókori Egyiptom egyik dinasztiája a második átmeneti kor idején, körülbelül i. e. 1650 és 1550 közt volt hatalmon. A dinasztia az Egyiptomot megszálló hükszosz uralkodókból áll, akik Avarisz városából kormányoztak. Uralkodóik ne ...

                                               

XVI. dinasztia

A XVI. dinasztia az ókori Egyiptom egyik dinasztiája, körülbelül hetven éven át volt hatalmon Felső-Egyiptomban, Théba környékén. A XV. és XVII. dinasztiával együtt a második átmeneti korhoz szokták sorolni. Ebben az időszakban, körülbelül i. e. ...

                                               

Montuhotep (királyné)

Montuhotep ókori egyiptomi királyné volt a második átmeneti korban, a valószínűleg a XVI. dinasztiához tartozó Dzsehuti fáraó felesége. Apja Szenebhenaf vezír, anyja Szobekhotep nemes hölgy, Montuhotep így nem királyi, de előkelő családból szárma ...

                                               

XIX. dinasztia

A XIX. dinasztia az ókori Egyiptom Újbirodalmának második dinasztiája. A bő egy évszázadon át hatalmon levő uralkodócsaládból nyolc fáraó került ki, közülük a legjelentősebb Nagy Ramszesz, aki tovább uralkodott, mint a másik hét együttvéve, uralk ...

                                               

Ameneminet (hivatalnok)

Ameneminet ókori egyiptomi hivatalnok, katona, a medzsai főnöke II. Ramszesz idején. Valószínűleg még I. Széthi uralkodása alatt született. Apja Wenennofer, Ámon főpapja, anyja Iszet, Ámon énekesnője. Úgy tűnik, Ameneminet I. Széthi uralkodása al ...

                                               

Amenhotep (orvos)

Amenhotep ókori egyiptomi hivatalnok és orvos volt a XIX. dinasztia idején. Főleg díszes sírkápolnájáról ismert, melyet 1913 / 14-ben tárt fel Ahmed Bey Kamal a közép-egyiptomi Aszjútban. Amenhotep számos címet viselt: királyi írnok, fő felolvasó ...

                                               

Amenmosze (írnok)

Amenmosze, Pendzserti fia ókori egyiptomi írnok volt a XIX. dinasztia idején, II. Ramszesz uralkodása alatt. Apja, Pendzserti bíró volt, aki Iuni a mai Eszna városából származott, anyja, Muteminet becenevén Ini vagy Inti Ámon, Mut és Honszu isten ...

                                               

Anuketemheb

Anuketemheb ókori egyiptomi hercegnő és királyné a XIX. vagy a XX. dinasztia idején. Egyetlen leletről ismert, a Királyok völgye 10 sírból előkerült vörösgránit szarkofágfedélről, amely eredetileg az ő számára készült, de később átalakították Ame ...

                                               

Baketmut

Baketmut ókori egyiptomi hercegnő a XIX. dinasztia idején. II. Ramszesz fáraó második leánya. Az Abu Szimbel-i nagy templom homlokzatán látható szobra Ramszesz egyik kolosszusának bal lába mellett áll. Felnőttként ábrázolják, ureusszal díszített ...

                                               

Ben-Azen

Ben-Azen ázsiai származású hivatalnok az ókori Egyiptomban, II. Ramszesz és Merenptah uralkodása alatt. Nevének jelentése "Azen fia”, Egyiptomban a Ramszesz-em-per-Ré nevet viselte. Ben-Azen pohárnokként szolgált, ami azt jelentette, idegen szárm ...

                                               

Bintanath

Bintanath ókori egyiptomi hercegnő és királyné, II. Ramszesz fáraó elsőszülött lánya. Bintanath akkor születhetett, amikor apja még társuralkodó volt I. Széthi mellett. Anyja Iszetnofret volt, Ramszesz két főfeleségének egyike, a Haemuaszet által ...

                                               

Hai (vezír)

Hai ókori egyiptomi vezír volt a XIX. dinasztia idején, Felső-Egyiptom vezírje II. Ramszesz uralkodásának harmadik évtizedétől a hatodikig. Egy abüdoszi családi sztélé említi, hogy Hai apja Hai, a csapatok parancsnoka, anyja pedig Nubemniut, Ámon ...

                                               

Hat (Ozirisz-főpap)

Hat ókori egyiptomi pap volt, Ozirisz főpapja Abüdoszban a XIX. dinasztia idején, I. Széthi uralkodása alatt. Egy To vagy Tjai nevű főpapot követett, akinek valószínűleg sógora volt. Feleségét Juinak hívták. Egy fiuk ismert, Meri, aki követte apj ...

                                               

Horemheb (háznagy)

Horemheb ókori egyiptomi hivatalnok a XIX. dinasztia idején, háznagy és talán az uralkodó halotti templomának egyik vezető tisztviselője II. Ramszesz uralkodása alatt. Elsősorban halotti kápolnájának kőtömbjeiről ismert. Személyéről keveset tudni ...

                                               

Hori (Ozirisz-főpap)

Hori ókori egyiptomi pap, Ozirisz főpapja Abüdoszban a XIX. dinasztia idején, II. Ramszesz uralkodása alatt. Főpapok hosszú sorából származott, családjából ő az ötödik, aki betöltötte Ozirisz főpapjának pozícióját. Apja Wenennofer, aki az elődje ...

                                               

Hori (vezír)

Hori ókori egyiptomi vezír a XIX. dinasztia végén, a XX. dinasztia elején, II. Széthi, Sziptah, Tauszert, Széthnaht és III. Ramszesz fáraók uralkodása alatt. Hori apja Hori, Ptah főpapja, nagyapja Haemuaszet herceg, szintén Ptah főpapja, dédnagys ...

                                               

Juju (főpap)

Juju ókori egyiptomi pap volt a XIX. dinasztia idején, Ozirisz főpapja Abüdoszban II. Ramszesz és talán Merenptah uralkodása alatt. Juju főpapok hosszú sorából származott, családjából ő a hatodik, aki betöltötte Ozirisz főpapjának pozícióját. Kor ...

                                               

Juni (háznagy)

Juni ókori egyiptomi hivatalnok volt a XIX. dinasztia idején, I. Széthi fáraó uralkodása alatt. Udvari főírnok, a papok elöljárója, királyi háznagy és talán orvos volt. Sírját Aszjúttól délre találták meg, Deir Durunkában. Junit a sírban örökös h ...

                                               

Keni

Keni ókori egyiptomi hivatalnok volt a XIX. dinasztia idején, a magtárak felügyelője II. Ramszesz uralkodása alatt. Családja Aszjútból származott. Egy Deir Durunkában talált kettős szobor ma a Metropolitan Művészeti Múzeumban, MMA 17.2.5 felirata ...

                                               

Királynék völgye 36

A Királynék völgye 36 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében. Egy ismeretlen hercegnő számára készült, aki a XIX. dinasztia uralkodásának elején élt. Az Ernesto Schiaparelli vezette olasz régészcsoport fedezte fel 1903-1905 között. A sírba ...

                                               

Királynék völgye 38

A Királynék völgye 38 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében. Tulajdonosa Szitré királyné, a XIX. dinasztia első fáraójának, I. Ramszesznek a felesége, I. Széthi anyja. Szitré túlélte férjét, és fia uralkodása alatt temették el, a sírban n ...

                                               

Királynék völgye 40

A Királynék völgye 40 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében. Egy ismeretlen hercegnő-királyné számára készült, aki a XIX. dinasztia uralkodásának elején élt. A sír I. Ramszesz és I. Széthi korabeli sírok közt helyezkedik el, így erre a ko ...

                                               

Királynék völgye 60

A Királynék völgye 60 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében. Tulajdonosa a XIX. dinasztia idején élt Nebettaui hercegnő-királyné, II. Ramszesz ötödik lánya. A sír a Királynék völgye egyik legnagyobb sírja, eredetileg jó minőségű dekoráció ...

                                               

Királynék völgye 66

A Királynék völgye 66. sír Nofertari, II. Ramszesz egyiptomi fáraó kedvenc felesége sírja a Királynék völgyében. Ez az egyik legkiemelkedőbb szépségű ókori egyiptomi sír, a Királynék völgyében vitathatatlanul a legszebb és legjobb állapotban fenn ...

                                               

Királynék völgye 68

A Királynék völgye 68 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében. Tulajdonosa a XIX. dinasztia idején élt Meritamon hercegnő-királyné, II. Ramszesz és Nofertari lánya. A sírt Champollion és Lepsius is említi, utóbbi 12-es számmal, és rövid leí ...

                                               

Királynék völgye 71

A Királynék völgye 71 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében. Tulajdonosa a XIX. dinasztia idején élt Bintanath hercegnő-királyné, II. Ramszesz és Iszetnofret lánya. A sír egy vonalban épült Ramszesz több más lánya sírjával. Champollion és ...

                                               

Királynék völgye 73

A Királynék völgye 73 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében. Tulajdonosa a XIX. dinasztia idején élt Henuttaui hercegnő, II. Ramszesz és Nofertari lánya. A sír egy bejárati folyosóból, egy kétoszlopos kamrából, valamint az ebből nyíló két ...

                                               

Meri (Ozirisz-főpap)

Meri ókori egyiptomi pap volt, Ozirisz főpapja Abüdoszban a XIX. dinasztia idején, I. Széthi és II. Ramszesz uralkodása alatt. Apja, Hat szintén Ozirisz főpapja volt, anyját Juinak hívták. Meri apját követte a főpapi székben I. Széthi uralkodása ...

                                               

Meriszahmet

Meriszahmet ókori egyiptomi vezír volt a XIX. dinasztia idején, Merenptah uralkodása alatt. Nevét a Bologna 1086 papirusz említi, amely Bakenamonnak, az áldozati asztal írnokának levele apjához, Ramoszéhoz, Thot memphiszi templomának papjához. A ...

                                               

Mosze (írnok)

Mosze magas rangú ókori egyiptomi hivatalnok volt a XIX. dinasztia idején, II. Ramszesz fáraó uralkodása alatt. Ptah kincstárának írnokaként fontos pozíciót töltött be Ptah memphiszi templomában. Főleg szakkarai sírjából ismert, amely Teti pirami ...

                                               

Paneheszi (vezír)

Paneheszi ókori egyiptomi vezír volt a XIX. dinasztia idején, Merenptah uralkodása alatt. Paneheszit ábrázolják Gebel esz-Szilszilében. Az eredetileg Horemheb által épített, de a XIX. dinasztia uralkodói által is bővített nagy szpeoszban épült eg ...

                                               

I. Paréhotep

Paréhotep ókori egyiptomi vezír volt a XIX. dinasztia idején, II. Ramszesz uralkodásának második felében. Említése maradt fenn Ozirisz főpapja, Wenennofer egy szobrán és egy sztéléjén. ma az Athéni Múzeumban őrzött szobron Paréhotepet Ozirisz főp ...

                                               

Ramosze (írnok)

Ramosze ókori egyiptomi írnok és kézműves volt a XIX. dinasztia idején, II. Ramszesz uralkodása alatt. A thébai királysírokon dolgozó munkások falujában, mai nevén Dejr el-Medinában élt, a Nílus nyugati partján. "Az Igazság helyének írnoka” volt. ...

                                               

Sziésze (idősebb)

Sziésze egy szoborról ismert, amely ma a Louvre-ban található A. 74. Ezen királyi írnoknak és a magtár felügyelőjének nevezik. A szobor hátulján tábornoki címét is említik, valamint Észak és Dél magtárfelügyelőjeként említik. Neve egy osztrakonon ...

                                               

Sziésze (ifjabb)

Sziésze ókori egyiptomi hivatalnok volt a XIX. dinasztia idején, a magtárak felügyelője II. Ramszesz és Merenptah uralkodása alatt. Családja Aszjútból származott. Egy 1913-ban talált szobor, melynek egyik oldalán Upuaut, a másikon Ízisz-Hathor ta ...

                                               

Tanedzsmet

Tanedzsmet ókori egyiptomi királyné a XIX. dinasztia uralkodásának elején. Sírjából, a Királynék völgye 33-ból ismert, melyet Richard Lepsius írt le, ő 14-es számú sírként említi. Pontosan nem sikerült elhelyezni a dinasztiában. Porter és Moss 19 ...

                                               

Thotmesz (vezír, XIX. dinasztia)

Thotmesz ókori egyiptomi vezír volt a XIX. dinasztia idején, II. Ramszesz uralkodásának vége felé. A 45. év körül tölthette be hivatalát, a déli országrész vezírje lehetett. Említik egy domborműtöredéken II. Paréhotep vezír sírjában Szedmentben, ...

                                               

Tia (kincstárnok)

Származásáról nem sokat tudni. Egyik legkorábbi említése egy kőtömbön található, amely ma a Chicagói Egyetem Keleti Intézetének gyűjteményében található no. 10507. Itt Tia és egy Amonwahszu nevű férfi I. Széthi és az akkor még trónörökös Ramszesz ...

                                               

TT1

A TT1 Nyugat-Thébában megtalált sír. Tulajdonosa Szennedzsem és felesége Iyneferti a XIX. dinasztia idején élt és dolgozott – I. Széthi és II. Ramszesz uralkodása alatt – a munkások falujában. Érintetlen sírjukra 1886-ban Gaston Maspero ásatásain ...

                                               

TT184

A thébai nekropolisz El-Khokha dombjának déli lejtőjén található TT184 -es számú sziklasír Nefermenu, Théba kormányzója XIX. dinasztia idején készített temetkezési helye. Egyéb, a sírban feltüntetett címei: Királyi írnok, Ámon magtárainak felügye ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →