★ Free online encyclopedia. Did you know? page 180                                               

Kölpény

Kölpény Kulpin a varég normannok Kölpény törzsének nevét viselő település, nevét már Anonymus is megemlítette elbeszélésében. Kölpény az egykori Bács-Bodrog vármegye egyik legrégibb települése, mely népes település lehetett már IV. Béla király id ...

                                               

Kucora

Kucora, Kuczora nevét 1590-ben a török defterek is említették a bácsi nahijében, 18 adózó házzal. 1715-ben, a török hódoltság után, csak öt adófizető volt itt, de 1717-ben már 300 forint adót fizetett a falu. 1763. májusában Ferenc József de Redl ...

                                               

Martonos

Martonos falu Szerbia északi részén, a Vajdaságban, az Észak-bánsági körzetben. Magyarkanizsa községhez tartozik. Magyar többségű település, a 2002-es népszámlálás szerint 2183 lakosa volt.

                                               

Monostorszeg

Monostorszeg főként horvátok által lakott település Szerbiában, a Vajdaságban, a Nyugat-bácskai körzetben.

                                               

Mozsor

A falu első írásos emléke a 16. századból való, mint szerb falu. 1699-től a Habsburg Birodalomhoz tartozott. 1873-tól 1918-ig Bács-Bodrog vármegye része volt. Az első világháború után a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia része lett. ...

                                               

Ókér

Ókér, Kér nevét először István, ifjabb király korában említette először oklevél, amikor 1267-ben a király bizonyos Márkusnak, érdemeiért a Bács várához tartozó Harsány és Keer nevű földeket adományozta. Később Csánki Dezső 1461-ből említett egy b ...

                                               

Sajkásgyörgye

Sajkásgyörgye, ruszinul Дюрдьов) település Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bácskai körzetben, Zsablya községben.

                                               

Sajkásszentiván

Sajkásszentiván nevét 1308-ban említette először oklevél Sancto Iwan néven. 1318-ban a Szentiványiak birtoka volt, akik itteni öröklött birtokuk felét a Bekenyi nevű rokonaiknak adják. A Bekenyiek az adományozó oklevelet 1325-ben a titeli káptala ...

                                               

Szilbács

Nevét 1263-ban említette először oklevél Zyli Bach néven, mint Keszi határosát és mint várföldet. 1267-ben Scylbach néven írták. 1332-ben már egyházas hely volt. A pápai tizedjegyzék adatai szerint papja ekkor 20 báni pápai tizedet fizetett. 1455 ...

                                               

Szond

Szond nevét az oklevelek már 1192-ben említették Baac Zund néven. A tatárjárás előtt a Bodrogról Bácsra vezető nagy út mellett feküdt Savonca Savnica vár, amely azzal a körsánccal azonosítható, amely az 1884. évi térképen Doroszlótól északnyugatr ...

                                               

Sztapár

Nevét az oklevelek 1740 körűl említették először a zombori határőri miliciával kapcsolatban, mely többek között egy Stapari nevezetű pusztát használt. 1749-ben még puszta volt, a következő évben azonban Bukcsinováczból Apatin alatt és Vranyosevób ...

                                               

Tiszaistvánfalva

Tiszaistvánfalva vagy Járek egykori német település Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bácskai körzetben, Temerin községben. A második világháború után a németeket ugyanúgy kiűzték innen is, mint a többi vajdasági településről. A járeki német lakos ...

                                               

Tiszakálmánfalva

Tiszakálmánfalva vagy Budiszava település Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bácskai körzetben. Közigazgatásilag Újvidék városi községhez tartozik.

                                               

Torzsa

A falu határában állt egykor Taranya, mára már elpusztult település is. Taranya faluról kevés adat maradt fenn. Neve 1414-ben a Taranyai család nevében, 1431-ben pedig a Vajda család előnevében bukkant fel.

                                               

Tündéres

A Sajkáslak és Mozsor között fekvő település. előbbi neve Vilova volt. Ezt a nevét először 1702-ben említették, mikor mint katonai sáncot szervezték és a dunai határőrvidékbe osztották be. 1715-ben nevét Vilvárnak írták. 1728-ban a fennmaradt ada ...

                                               

Vajszka

A település neve valószínűleg a falutól nyugatra elfolyó Vajsz folyóról ered. Más feltételezések szerint a 13. században Vajszka környékén több "veise", azaz halfogó rekesz is található volt, és talán részben ezeknek köszönheti nevét.

                                               

Berényi Zsigmond

Gróf karancsberényi Berényi Zsigmond József A Pécsi Egyházmegye 65. püspöke, Baranya-megyei főispán.

                                               

Cienfuegos Alvarez

1666-ban lépett a rendbe. Compostellában a filozófia, a salamancai egyetemen a dogmatika tanára. 1701 és 1714 között a Habsburgok oldalán vett részt a spanyol örökösödési háborúban, ezért el kellett hagynia Spanyolországot, és előbb Lisszabonban, ...

                                               

Baranyavári járás

A Baranyavári járás Baranya vármegye legdélebbi járása volt 1941. augusztus 15. előtt, 16-ától Villányi járássá keresztelték át. Székhelye a trianoni békeszerződés előtt Dárda, utána Villány volt. A járás területén város nem volt, csak nagyközség ...

                                               

Morvay Pál (alispán)

Morvay András Ugocsa megyei főpénztárnok és helyettes alispán és Dubraviczky Borbála fia. Iskoláit Péterfalván kezdette, ahonnét 1759-ben a német nyelv tanulása okáért, melyben "különös fundamentumot" vetett, Nagybányára, majd az eperjesi kollegi ...

                                               

Badaló

A község első írásos említése 1226-ból való, ekkor Bodolou néven írták nevét, és még Borsova vármegye része volt. Első birtokosa a Hontpázmány nemzetségből való Hunt fia Gergely volt, aki a birtokot a Balogsemjén nemzetséghez tartozó Vbul fia Egy ...

                                               

Miskafalva

Eredeti neve Bilaszovica volt, ami személynév eredetű, szláv névadással jött létre, a kenézi jogokat gyakorló Bilasz-család nevét őrzi. A Bagolyháza nevet 1903-ban kapta a falu a településnevek magyarosítása során, mivel az eredeti névben a bila ...

                                               

Balazsér

Balazsér, 1967–1993 között Іванівка, oroszul Ивановка): falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Beregszászi járásban.

                                               

Beregsziklás

Alsóvereckétől északnyugatra, Szarvasháza északi szomszédjában fekvő település. A Keleti-Beszkidek 1408 méter magas csúcsa, a Pikuj vagy Pokolbérc csúcstól dél-délnyugatra 2-2.5 kilométerre van légvonalban, festői környezetben fekvő település.

                                               

Boród

Borod Bród Árpád-kori település. Nevét 1264-ben említette először oklevél Borod néven. Borod települést még 1264 előtt Anna macsói hercegnő adta Lve -nek és annak Fudur és István nevű fiainak. E birtokukban 1264-ben Erzsébet ifjú királyné, majd 1 ...

                                               

Medvefalva

Volóctól északnyugatra, Szolyvától északra, Katlanfalu és Bekesz közt fekvő település. Áthalad a falun az M 06-os nemzetközi út Munkács–Lviv közötti szakasza.

                                               

Csetfalva

A fennmaradt népi hagyományok szerint nevét Árpád fejedelem egyik hű alattvalójától, a település alapítójáról, egy Cset vagy Csete nevű földesúrról kapta.

                                               

Dercen

Dercen, oroszul Дриcина) falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Munkácsi járásban. Dercen, az egyik legnépesebb kárpátaljai magyar község, Munkácstól délre, a Szernye-mocsár északi részén, a Kerek-hegy lábánál fekszik. Munkács ide 14 km, Beregszász 18 k ...

                                               

Dunkófalva

A Dunkófalva helységnév magyar eredetű, a Dunkó személynévnek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. A Donkó személynév délszláv, bolgár Думко, illetve Дунко személynév. A családnevet Bereg megyében romá ...

                                               

Fornos

1335-ben Fornos néven említik először. Egy Fornos nevű földesúr birtokolta a falut és róla nevezték el a helységet. Már a 13. században egyházas hely volt, 1334-es pápai összeíráskor egyházának papját is említették. A falu eredetileg a mai terüle ...

                                               

Hetyen

Neve puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló Hetény személynév eredete vitatott. Egyes vélekedések szerint ez a magyar hét számnévnek a származéka. Más feltevés szerint a Hetény valamilyen népcsoport, törzs neve i ...

                                               

Ignéc

Ignéc Árpád-kori település. Nevét az 1200-as évek elején a leleszi konvent oklevele említette Ignech néven. A település neve 1248-ban merült fel az akkor Csépánfölde, később Kisdobrony gyanús hitelű határjárásában. A településen birtokosok voltak ...

                                               

Kanora

Nevének eredetét többféleképpen magyarázzák: Lehoczky Tivadar szerint a hasonló vízről kapta nevét, míg Pesty Frigyes kéziratban visszamaradt helynévgyüjteménye említi, hogy egy adatközlő szerint Alsóviznice falut az akkor lengyelországi, ma gali ...

                                               

Sebesfalva

Katlanfalu nevét 1645-ben említette először oklevél Kosztelnica, majd 1773-ban Kotilnicza néven. Neve a falu fekvésére utal, ugyanis egy katlanszerű völgyben keletkezett. A szláv eredetűnek tartott Kosztelnica nevet 1904-ben az országos helységné ...

                                               

Makkosjánosi

Makkosjánosi, korábban Іванівка, 1921-1939 között Janosovo, oroszul Ивановка) falu Ukrajnában Kárpátalján, a Beregszászi járásban. Ma körülbelül 1700-1800 lakosú.

                                               

Misztice

Misztice és környéke már az őskorban lakott volt, határában bronzkori leletek kerültek elő. 15. században a bilkei uradalomhoz tartozott és ekkor birtokosai voltak a Bilkei, az Ilosvay, és a Lipcsei családok. A 16. században a Kisfalusi és Zékány ...

                                               

Nagybégány

1332-ben Bygan néven említik először. Református temploma 14. századi gótikus eredetű, 1600-ban lett a reformátusoké. A 18. században rommá lett, de 1760-ban újjáépítették, majd 1881-ben felújították. Tornya 1768 és 1854 között épült. 1910-ben 11 ...

                                               

Nagybereg

Nagybereg, oroszul Великий Береги, szlovákul Brehy): magyarlakta falu Ukrajnában Kárpátalján a Beregszászi járásban, a Nagyberegi Kistérség székhelye.

                                               

Nagyborzsova

1213-ban Borsoha néven említik először. Már a 13. században virágzó település, és itt állt a Borsovai vár is, mely a hajdani Borsova vármegye és esperesség központja volt, a körülötte kialakult Borsova városával. Az itt álló vár Anonymus szerint ...

                                               

Nagymuzsaly

Nagymuzsaly már az őskorban is lakott terület volt. 1232-ben Muse néven említették először. A falu ekkor már két részből állott: Keleti részén királyi népek laktak, nyugati része várföld volt, melyet II. András adott a beregi királyi uradalom gon ...

                                               

Szarvasháza

Az Ukrán-Kárpátok nyugati részén, a Beszkidek hegygerinc 1405 méter magasságú Pikuj csúcsa alatt helyezkedik el.Alsóvereckétől kissé délnyugatra, Izbonya, Beregsziklás és Vezérszállás közt, a volóci vasútállomástól 12 km-re, a Zsdenyova Szarvas f ...

                                               

Tiszacsoma

Nevét a Csoma folyóról kapta, melyet 1272-ben említenek először egy adománylevélben. A Csoma folyó a lakóházak nagy részét még mai nap is egy nagyobb vihar után elönti, mivel az 50-es években a folyó közelében lévő tölgyfákat kereskedelem céljábó ...

                                               

Újrosztoka

Verebes Verbias, Verbiás nevét 1570-be említették először. A település nevét a rajta átfolyó Füzes patakról kapta. 1889-ben egyesítették Hlubokpatak, Petruszovica és Verbiás községeket. 1910-ben 562 lakosából 16 magyar, 107 német, 439 ruszin volt ...

                                               

Zápszony

Zápszonyt az írott források 1271-ben említik először mint királyi birtokot. Nevének eredete valószínűleg a Szernye-patak bal oldali mellékvízére vezethető vissza, ami mellett települt. Zápszolnak, Zápszojnak, Szapszolynak, és Zapszonnak is írták. ...

                                               

Aldorf

Neve az eredeti német Waldorf névből ered, melynek jelentése vallon de legalábbis latin falu. Mai román nevét egyesülés a gyulafehérvári gyűlés negyvenedik évfordulója alkalmából kapta. Történeti névalakjai: Waldorf Superiori 1332, Superior Latin ...

                                               

Alsóbalázsfalva

1434-ben említik először a források. A település eredeti lakói a 17. század elejéig szászok voltak, Giorgio Basta katonái azonban elpusztították, majd később románokkal települt újra. A trianoni békeszerződésig Beszterce-Naszód vármegye Jádi járá ...

                                               

Berlád

A települést 1319-ben említették először Barla néven, ekkor a Kácsik nemzetség birtoka volt. Károly Róbert király rövidesen hűtlenség vádja miatt elkobozta tőlük és 1323-ban Szécsenyi Tamás erdélyi vajdának adományozta. Jelenlegi nevét először 18 ...

                                               

Borgóbeszterce

Borgóbeszterce nevét 1317-ben említette először oklevél Borgo néven. 1328-ban Purgo, 1461-ben c. q. de Borgo, 1543-ban Burgo, 1699-ben Birgou, 1750-ben Borgo pe Besztercze, 1805-ben Bistritza, 1861-ben Borgó-Bisztricza, 1888-ban Borgó-Besztercze, ...

                                               

Borgótiha

Borgótiha nevét 1386-ban p. Borgo néven említette először oklevél. 1390-ben in duabus villis utriusque Borgo nuncupatis, 1733-ban Borgo, 1750-ben Tycha, 1760–1762 között Tiha, 1861-ben Borgó-Tiha, 1913-ban Borgótiha néven írták. A trianoni békesz ...

                                               

Dipse

Magyar és román neve a Gibárt név szláv alakváltozatából való, míg német nevének jelentése kiszáradt patak. Először 1332–35-ben Gypsa és Guypsa, majd 1441-ben Dypse formában említették.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →