★ Free online encyclopedia. Did you know? page 174                                               

Sas moldvai fejedelem

Sas vagy Bélteki Szász, moldvai fejedelem, Dragoș moldvai fejedelem fia. Moldva uralkodója volt 1354–1358 között. Sas halála után fia, Bâlc követte Moldva trónján.

                                               

Alfonz gandiai herceg

Alfonz gandiai herceg, Gandia hercege, emellett aragóniai herceg is. A Barcelonai-ház aragón ágának gandiai mellékágából származik.

                                               

Ágost svéd királyi herceg

Károly Miklós Ágost svéd és norvég királyi herceg A Bernadotte-házból származó herceg, Dalarna hercege.

                                               

Bernadotte Károly svéd királyi herceg

1897. augusztus 27-én Koppenhágában feleségül vette Ingeborg dán királyi hercegnőt, VIII. Frigyes dán király és Lujza királyné leányát. A feleség anyai nagyapja XV. Károly svéd király volt, így Károly unokatestvére egyben anyósa is lett. Házasság ...

                                               

Jahan

Jahan az újhettita Karkemis Királyság egy tartománya, majd az arámi vándorlás után, az i. e. 9. századtól egy rövid ideig fennálló arameus királyság. Székhelye legkésőbb i. e. 805-től i. e. 740-ig Arpad városa, ezért Arpad Királyság néven is isme ...

                                               

2021. januári szíriai rakétatámadások

2021. január 13-án az Izraeli Légierő egy sor rakétatámadást hajtott végre Iránhoz köthető helyszínek ellen Szíria Dajr ez-Zaur kormányzóságában 2021. január 13-án. Izraeli jelentések szerint 57 ember halt meg. Iráni jelentések megerősítették a l ...

                                               

Kalamúni incidens (2015. április)

A 2015. áprilisi kalamúni incidens egy 2015. április 25-én reggel lezajlott támadássorozat volt, melynek célpontjai a szíriai Kalamún-hegységben lévő támaszpontok voltak. Itt állomásozott a 155. Dandár valamint a kalamúni 65. Dabdár. Két fegyvers ...

                                               

Kamisli és Haszaka ostroma

Kamisli és Haszaka ostroma a baath párti kormány kezén lévő Kamisli és Haszaka megostromlása volt, melyeket az AANES Asayish erői indítottak. Az ostrom állítólag arra adott válasz volt, hogy a szíriai kormány megtiltotta a mozgást és csökkentette ...

                                               

Maalulai csata

A maalulai csata a szíriai polgárháború egyik 2013. szeptemberi csatája volt, amikor a felkelők a többségében nyugat-arámi nyelvet beszélő keresztény arámiak lakta Maalulát támadták meg. A város Damaszkusztól 56 km-re északkeletre, egy hegyes ter ...

                                               

Kofi Annan szíriai béketerve

A Kofi Annan szíriai béketerve vagy a hatpontos szíriai béketerv 2012. márciusban jött létre az Arab Liga és az ENSZ közreműködésével, mikor a szíriai konfliktus vagy polgárháború már majdnem egy éve zajlott. Mikor a közvetítő felek március végén ...

                                               

Bejhan szultána

Bejhan szultána születési ideje ismeretlen, csak annyit tudunk, hogy Trabzonban született. Apja I. Szelim szultán, a rettenetes, anyja Ajse Hafsza szultána, Szelim első ágyasa volt. 1513-ban feleségül ment Ferhád pasához. Ferhád 1524. november 1- ...

                                               

Haszeki szultána

A haszeki szultána egy oszmán főhatalmi cím volt, mely a szultán feleségének járt. Régóta haszekinek nevezték a szultánok első számú ágyasának tartott személyt, de a tisztség ténylegesen és törvényesen csak 1534 és 1687 között létezett. Az első h ...

                                               

HMNZS Achilles

A HMNZS Achilles egy Leander osztályú cirkáló, mely a második világháború során az Új-zélandi Királyi Haditengerészetnél teljesített szolgálatot. A hajó La Plata-i csatában szerzett magának hírnevet, a HMS Ajax és HMS Exeter oldalán harcolva. Az ...

                                               

HMS Gambia

A HMS Gambia a brit Királyi Haditengerészet egyik Crown Colony-osztályú cirkálója volt. A hajó 1943-tól 1946-ig a Új-zélandi Királyi Haditengerészet szolgálatában állt, HMNZS Gambia néven. A Gambia építését 1939-ben kezdték. A háború elején a bri ...

                                               

HMNZS Leander

A HMNZS Leander az Új-zélandi Királyi Haditengerészet egyik Leander osztályú könnyűcirkálója volt a második világháború ideje alatt. A kezdetben HMS Leander nevű hajó volt a Leander könnyűcirkáló-osztály névadó hajója.

                                               

Forgon István

Forgon István családtörténész, Forgon Mihály bátyja. Különféle északkelet-magyarországi felvidéki településeken teljesített MÁV szolgálatot, mint állomásfőnök. Miután a MÁV 1921-ben betegség miatt nyugállományba helyezte, élete további szakaszát ...

                                               

Forgon Péter

Forgon Péter földbirtokos, emlékíró. A 17. század első felében évtizedekig töltött be jelentős vármegyei tisztségeket Gömörben: 1612-1621 szolgabíró, 1621-1629 első alispán. 1639-ben még mint a vármegye "főember assessor"-át említik a jegyzőkönyv ...

                                               

Ferenczi Illés

Ferenczi Illés magyar helytörténész, politikus, 1960 és 1970 között Százhalombatta tanácselnöke, majd 1970-től 1990-ig tanácselnök-helyettes.

                                               

Nagy Lajos (citerás)

Nagy Lajos 1939. november 16-án született Botfán. Parasztcsaládban nőtt fel, ennek ellenére az olvasás volt a kedvenc időtöltése. Hétéves korában skarlátból visszamaradt szövődményként szívbillentyű-károsodást szenvedett, ami egész életére rányom ...

                                               

Gergely Gergely

Egyetemi tanulmányait a szegedi egyetem bölcsészkarán végezte. Sík Sándornál doktorált. 1936 és 1946 között Szegeden tanított. 1946-ban Budapestre került. Minisztériumi tisztviselőként vett részt az új iskola rendszer kialakításában. 1952-től 197 ...

                                               

Gyöngyösy László

Régi nemesi családból származott, valószínűleg Gyöngyösi István költő is elődjei közé tartozott. Apja ügyvéd volt, és amikor 1874-ban meghalt, földbirtokukat elárverezték. A fiú idős anyjával maradt. Iskoláit nélkülözések közepette végezte el 187 ...

                                               

Kaposi József

A középiskolát Budapesten végezte. 1878-ban fölvették papnövendéknek, a bölcseletet Esztergomban, a teológiát Bécsben hallgatta. Már papnövendék korában négy nyugati nyelvet megtanult. 1884–1887 között Károlyi Gyula gróf gyermekeinek volt oktatój ...

                                               

Pitroff Pál

Pitroff Pál Ödön budapesti állami gimnáziumi tanár és igazgató, a Szent István Akadémia tagja. Művei: Kemény Zsigmond esztétikája. Budapest, 1914. A szépirodalom esztétikája. Budapest, 1933. Bevezetés az esztétikába. Budapest, 1929. A győri sajtó ...

                                               

Szilasi Gergely

A gimnáziumot Désen és Kolozsvárt, az egyetemet Bécsben végezte, ahol 1865-ben esperesi ranggal szemináriumi igazgató lett. 1872. október 20-tól 1886. június 30-ig a kolozsvári egyetemen a román nyelv- és irodalom rendes tanára és tagja volt a bu ...

                                               

Timár Kálmán

Timár Kálmán kalocsai katolikus tanítóképző-intézeti tanár, egyetemi magántanár, a Szent István Akadémia tagja. Eleinte az összehasonlító irodalomtörténet tárgytörténeti problémáival foglalkozott, utóbb a magyar kódexirodalom tanulmányozására sze ...

                                               

Gerard Leigh

Gerard Leigh 16. századi angol heraldikus. A neve főleg Legh alakban fordul elő. Gyermekkorát Enfieldben töltötte. Műveltségét olyan birtokosoknak köszönheti, mint a durantsi Robert Wroth. The Accedens of Armory London, 1562 című műve a 16. száza ...

                                               

Jean Courtois

Jean Courteois herold, heraldikai író, hivatali nevén Szicília herold. A neve előfordul Jean Courtois alakban is. fr: le Sicile heraut, en: Sicily Herald, it: Sicillo Araldo, la: Siculus Spener, 125. l. V. Alfonz szicíliai kettős király heroldja ...

                                               

Laurent Pianelli de la Valette

Laurent Pianelli de la Valette francia heraldikus. Franciaország kincstárnoka, a pénzügyi hivatal elnöke és a lyoni akadémia egyik korai tagja volt, melynek üléseit a hivatalában tartották. Lyonnais, Beaujolais és Forez tartományokra vonatkozó ré ...

                                               

Stanislav Šiška

Kisszebenben végezte a gimnáziumot, majd a pozsonyi Comenius Egyetemen régészetet tanult. A Régészeti Intézetben helyezkedett el, előbb annak kassai kirendeltségén, majd 1962-től Nyitrán. 1967-től a tudományok kandidátusa. Elsősorban kelet-Szlová ...

                                               

Ablakos

Az ablakos olyan, a heraldikában ábrázolt címerábra, elsősorban mesteralak, melyen nyílás van és a mező borítása ezen keresztül láthatóvá válik. A nyílás alakja követi a mesteralak formáját. Ha a nyílás alakja másféle, az egyes nyílásféleségekre ...

                                               

Adománycímer

Az adománycímer olyan címer, melyet a viselője uralkodói kiváltságként használ. Kezdetben a címereket minden lovag, illetve város, polgár, testület stb. a saját elhatározásából szabadon vette fel és használta. Csak a 14. század elejétől fordult e ...

                                               

Ágas (heraldika)

Az ágas a mesteralakok közé tartozó heraldikai jelkép. Y-alakú, keresztszerű alakzat. Két harántos és egy függőleges ágból áll. A harántos szárak a pajzs jobb illetve bal felső sarkából indulnak és a pajzs harmada alatt, a pajzsközép táján találk ...

                                               

Ágaskodó

Az ágaskodó a címerekben előforduló állatok egyik póza. Olyan címerállat, melynek teste egyenesen felfelé áll, a mellső lábait kinyújtja és az egyik hátsó lábán ágaskodik. Ez a póz az oroszlánoknál a leggyakoribb. Kialakulását a korai hárömszögű ...

                                               

Ágasosztás

Az ágasosztás a mesteralakok közé tartozó, Y-alakú pajzstagolási módszer. Két harántos és egy függőleges osztóvonalból áll. A harántos szárak a pajzs jobb illetve bal felső sarkából indulnak és a pajzsközép táján találkoznak a függőleges szárral. ...

                                               

Ágyú (heraldika)

Az ágyú kezdetben a várostromnál használt tűzfegyver, a falak megbontására, később az ellenfél hadrendjének szétzilálására is alkalmazták a csatatéren. Ezáltal egy új fegyvernem, a tüzérség került bevezetésre a hadviselésben és a hadihajókat is á ...

                                               

Alappajzs

Az alappajzs a címertanban négy egymásra helyezett pajzs esetén a legalsó, Bertényi Iván négy egymásra helyezett pajzs esetén az alappajzs-nagy pajzs-középpajzs-szívpajzs elnevezéseket javasolta. illetve az ennél több egymásra helyezett pajzsnál ...

                                               

Államcímer

Az államcímer egy ország hivatalos címere. Attól függően, hogy milyen tartományok címereit tartalmazza, lehet kiscímer, középcímer és nagycímer. Minden országnak van államcímere, melyet csak az állam hatóságai viselhetnek. Ez heraldikailag nem mi ...

                                               

Antiheraldikus

Az antiheraldikus vagy nemheraldikus összefoglaló elnevezés minden olyan címertani termékre vagy szemléletre, mely egyszerre vét a heraldika szabályai, illetve a címertan hagyományai és a korai heraldika elvei és legtöbbször a jó ízlés ellen is. ...

                                               

Argentaye traktátus

Az Argentaye traktátus bretagne-i kéziratos heraldikai mű, mely Bartolo de Sassoferrato ismert heraldikai írásából is merített. Szerzője foglalkozik a címerviselés jogával, a heraldikai színekkel, a színtörvénnyel stb.

                                               

Armális

Armális nak nevezzük azokat az okleveleket, amelyek tartalmazzák a címer képét is, nem csak a leírását. A kezdeti címeradományok még csak leírták a címert, de később már - szinte kivétel nélkül - csak címerrajzzal együtt. Magyarországon az első a ...

                                               

Bánya (heraldika)

A bánya ritka címerkép a címertanban. A magyar heraldika realista jellegének megfelelően előfordulhat teljes sematikus bányaábrázolás a bányajáratokkal és a bányászokkal vagy csak a bányanyílás, esetleg néhány járat. Ilyenkor is gyakran szerepeln ...

                                               

Bányászszerszámok (heraldika)

A bányászszerszámok, elsősorban a bányászkalapács és bányászék gyakori címertani jelképek a közép-európai bányavárosok és más városok címereiben. A kalapács és a csákány szinte kizárólag harántkeresztesen egymásra helyezve jelenik meg a heraldiká ...

                                               

Bányavárosok (heraldika)

A bányavárosok címerei sajátos alcsoportot képeznek a városcímereken, illetve a kommunális heraldikán belül. Ez főként a bányászszerszámok használatában nyilvánul meg, az adott város lakóinak fő foglalkozására utalva. A bányavárosok címerében ált ...

                                               

Bilincs (heraldika)

A bilincs viszonylag ritka címerkép a heraldikában. Főként a beszélő és a névre utaló címerekben fordul elő mint fő címerkép. Mellék-címerképként gyakrabban látható emberek és állatok végtagjain, illetve nyakán. Ha a kéz- és lábbilincset lánccal ...

                                               

Boglárpajzs

A boglárpajzs vagy szívpajzs a boglárhelyen, a pajzs közepén található kisebb pajzs a címerben. Ez általában külön címerként is létezik. A boglárpajzzsal ellátott címer ezért a címeregyesítés egyik formájaként is felfogható. Konrad von Thüringen, ...

                                               

Cet (heraldika)

A cet ritkán előforduló címerkép a heraldikában. Valamivel gyakoribb az északi országok heraldikájában, a baszk területeken és a modern címertanban, ott is a kommunális heraldikában. Egykor halnak vélték, ezért pikkelyes testtel ábrázolták, a szá ...

                                               

Címeradomány

A címeradomány a címerek adományozását jelenti hivatalos formában, uralkodói jóváhagyás mellett. Az élő heraldika kezdetén a címereket mindenki saját maga vette fel. Ez a jog még ma is mindenkit megillet. A 14. század elejétől, előbb az uralkodói ...

                                               

Címerbővítés

A címerbővítés az eredeti címer kompozíciójának kiegészítése valamilyen új címerábrával. Hasonló, mint a címerjavítás és nem is feltétlenül szükséges köztük különbséget tenni. Míg a címerjavításkor általában a fejedelem vagy az ország címerének c ...

                                               

Címerelmélet

A címerelmélet vagy elméleti heraldika a címertan egyik részterülete, mely megfelel a szűkebb értelemben vett címertudománynak vagy tudományos heraldikának. A címerművészettel együtt alkotja a heraldikát. Ide tartozik minden olyan terület, mely a ...

                                               

Címerhatározás

A címerhatározás olyan folyamat, mely során egy számunkra ismeretlen címert valamilyen címerhatározói kulcs segítségével meg tudunk határozni vagy egy név szerint ismert címer ábráját és / vagy leírását a kulcs jegyzékében meg tudjuk keresni.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →