★ Free online encyclopedia. Did you know? page 137                                               

Patagotitan

A Patagotitan a Sauropoda titanosaurusok egyik neme. Egyetlen faja ismert, a Patagotitan mayorum, amelynek maradványait Argentína Patagónia régiójában, Chubut tartományban találták meg, a Cerro Barcino formációban. A leletet 2014-ben jelentették ...

                                               

Platanista gangetica

A Platanista gangetica az emlősök osztályának párosujjú patások rendjébe, ezen belül a gangeszi folyamidelfinfélék családjába tartozó faj. Családjának az egyetlen élő faja, nemének az egyetlen faja és egyben a típusfaja is.

                                               

Növényrendszertan

A növényrendszertan mind az élő, mind a kihalt növényeket rang szerint csoportosított rendszerbe állítja, mégpedig oly módon, hogy abban kifejeződjenek az egyes csoportok rokonsági kapcsolatai. Jelenleg a legszélesebb körű konszenzus az Angiosper ...

                                               

A mohák rendszertana

Ebben a szócikkben a mohák legmodernebb rendszertani ismertetését szeretnénk közölni. A taxonómiai leírások az újabb és újabb kutatásoknak köszönhetően folyamatosan változnak még gyakran magasabb rendszertani szinteken is. Az elmúlt évek nagy elő ...

                                               

Borhidi-rendszer

A Borhidi-rendszer Borhidi Attila, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézet egykori igazgatója, az Ökológiai Központ és a hozzá kapcsolódó országos Ökológiai Hálózat kiépítőjének nevéhez fűződő növényrendszertani osztályozás. Zárvatermőrendszere Ehr ...

                                               

Cronquist-rendszer

A Cronquist-rendszer egy növényrendszertani osztályozás, ami a zárvatermőket tárgyalja. A rendszert Arthur Cronquist írta le munkáiban: An Integrated System of Classification of Flowering Plants és The Evolution and Classification of Flowering Pl ...

                                               

Dahlgren-rendszer

Az alábbi lista Rolf Martin Theodor Dahlgren dán botanikus fejlődéstörténeti rendszere, melyet halála után felesége, Gertrude folytatott. Dahlgren főleg az egyszikűekre szakosodott, modern egyszikű rendszerét Borhidi Attila is felhasználta A zárv ...

                                               

Hortobágyi-rendszer

A Hortobágyi-rendszer a magyarországi növényrendszertan egyik fontos rendszere. Az 1952-től 1963-ig négy, majd 1968-tól 1979-ig még hat kiadást megért Növénytan című mű a teljes magyarországi közoktatásban hiánypótló szerepet töltött be a botanik ...

                                               

Reveal-rendszer

A Reveal-rendszer a zárvatermők egy filogenetikus alapokra épülő rendszertana, amelyet James Lauritz Reveal botanikus vázolt fel. Az utolsó változata 1999-ben jelent meg. A szerző később csatlakozott az APG-hez, és közreműködött az APG II-rendsze ...

                                               

Soó-rendszer

A Soó-rendszer a Soó Rezső által először 1948-ban közzétett, majd 1953-ban a virágtalan növények akkor legkorszerűbbnek tartott rendszerével kiegészített virágos növényeket osztályozó rendszertana. Változatai: Az 1947-es ősváltozat. Az 1977-es ki ...

                                               

Szerző idézése (botanika)

A növényrendszertanban a szerző idézése azt jelenti, hogy arra a személyre vagy csoportra hivatkozunk, aki érvényes módon publikált egy botanikai nevet, azaz eleget tett az International Code of Botanical Nomenclature által meghatározott formai k ...

                                               

Tahtadzsján-rendszer

Armen Tahtadzsján szovjet-örmény botanikus filogenetikus növényrendszere, mely a zárvatermőket osztályozza. Magnoliophyta

                                               

Thorne-rendszer

A Thorne-rendszer a zárvatermőket tárgyaló növényrendszertani osztályozás, melyet az amerikai botanikus, Robert F. Thorne dolgozott ki. Általában az 1992-ben publikált Thorne-rendszerre – Thorne system – utalnak, ezt azonban Thorne 2000-ben felvá ...

                                               

Centroszóma

A centroszóma vagy sejtközpont a legtöbb sejtben megtalálható sejtszervecske. Közel helyezkedik el a sejtmaghoz és a sejtosztódásban van szerepe. A centroszóma két, egymásra merőlegesen elhelyezkedő, hengeres, egyenként 9×3 mikrotubulusból álló k ...

                                               

Endoplazmatikus retikulum

Az endoplazmatikus retikulum szinte minden eukarióta sejt alkotója. Egy vakon végződő csövekből, zsákszerű kitüremkedésekből és széles lemezrendszerekből álló, összefüggő membránstruktúra. Formája és mérete nagyban függ a sejt funkciójától. Fonto ...

                                               

Gerontoplasztisz

A gerontoplasztisz elöregedett, korábban zöld növényi szövetekben megtalálható színtest. Olyan kloroplasztisz, mely az öregedési folyamat során átalakult, funkciója megváltozott. Az őszi lombszíneződés is a kloroplasztiszok gerontoplasztiszokká t ...

                                               

Lizoszóma

A lizoszóma a citoplazmában elhelyezkedő eukarióta sejtszervecske, melynek alapvető jelentősége van a sejt védekezési mechanizmusaiban és bizonyos anyagcsere-folyamatokban. Christian de Duve belga sejtbiológus azonosította a lizoszómát és a perox ...

                                               

Mikrotubulus

A mikrotubulusok a citoszkeleton legfőbb strukturális komponensei, melyek széles spektrumú funkcionalitással rendelkeznek elsősorban a sejtalak meghatározását, az osztódást, sejt szignalizációs folyamatokat és az intracelluláris transzport mechan ...

                                               

Mitoszóma

A mitoszóma az egysejtű eukarióta szervezetek némelyikében megtalálható, kettős membránba burkolt sejtszervecske. Csak a közelmúltban találták meg és adtak nevet neki, funkcionalitását még nem teljesen ismerjük. Kezdetben "crypton”-nak is nevezté ...

                                               

Peroxiszóma

A peroxiszómák általában 0.1-0.5 μm átmérőjű, többnyire gömbölyű, membránnal határolt sejtszervecskék. A legtöbb eukarióta sejtben megtalálhatóak. Enzimjeik és egyéb fehérjéik a citoszolban, a szabad riboszómákon képződnek, és a membránon kereszt ...

                                               

Diurnalitás

Azok az állatok, amelyek nem diurnálisak, nokturnálisak éjszaka aktívak vagy krepuszkulárisak félhomályban aktívak. Sok állatfaj diurnális, köztük az emlősök az ember is, rovarok, hüllők és a madarak. Néhány állatfajnál a környezeti hatások vezér ...

                                               

Káinizmus

A káinizmus annak a jelenségnek a neve, amikor egy fészekaljban élő madárfiókák az életük első heteiben egymás ellen fordulnak, és az erősebb, nagyobb fióka elpusztítja a gyengébb, kisebb fiókát. A bibliai Káin-Ábel testvérgyilkosságról nevezte e ...

                                               

A lovak viselkedési formái

A lovak mozdulatokkal kommunikálnak egymással, illetve így fejezik ki, hogyan érzik magukat. A fülek, a lábak, a farok, az orr és a szemek nagyon beszédesek lehetnek. Ha megfigyeljük ezeket a jelzéseket, kitalálhatjuk, milyen kedve van a lónak. A ...

                                               

Öröklés-környezet vita

Az öröklés-környezet vita arra a tudományos irodalomban és időnként a médiában is felbukkanó kérdésre utal, hogy az ember tulajdonságai, hajlamai és egyéb jellemzői inkább genetikai tényezőknek, vagy környezeti hatásoknak tudhatók be. Az egyik sz ...

                                               

Rablás (méhek)

A rablás a méhészetben azt jelenti, hogy egy méhcsalád egy másik méhcsaládtól rabol mézet és virágport. A méhek akkor rabolhatnak, ha röpködhetnek, de nincs mit gyűjteniük. Hordásos napokon is előfordulhat rablás, ha a virágok nyílása között hoss ...

                                               

Revír

A revír az etológiában az a terület, amelyet egy adott fajba tartozó állat következetesen megvéd a fajtársakkal szemben. Az ilyen módon területeket védő állatokat revírtartóknak nevezik. A revírtartást csak a fajok kisebbsége mutat. Gyakoribb az ...

                                               

Szociális viselkedés

Etológiai értelemben társas viselkedésnek nevezünk minden olyan magatartásformát, amely több, ugyanabba a fajba tartozó állat részvételét igényli. A társas viselkedés fontos elemei a szociális állatok csoportszerveződése, a kommunikáció formái, a ...

                                               

Actio Hungarica

Az Actio Hungarica egy magyarországi madárgyűrűzési, illetve madárvonulás-kutatási program, illetve az abban részt vevő gyűrűzőállomások hálózatának összefoglaló neve. Előfordul Actio Hungaria, Akció Hungaria, illetve Akció Hungária néven említve ...

                                               

Oológia

Az oológia vagy tojástan a biológia, azon belül is elsősorban a madártan egyik tudományterülete. Az oológia elsősorban a madarak tojásaival foglalkozó tudomány. Külön tudománnyá az tette, hogy a madarak tojásai méretben, alakban, színben, fészeka ...

                                               

Ornitomuzikológia

Igaz, hogy már Darwin is említést tesz a madárzene jelentőségéről, de tudományos igényű kidolgozását a madárhangok dallamszerkezetének Szőke Péter adta meg. Szőke Péter és felesége egy balatoni nyáron hallotta meg egy énekes rigó énekében azt, ho ...

                                               

Fitoplankton

A fitoplankton a plankton közösség autotróf élőlényeinek összessége. Az elnevezés a görög φυτόν, jelentése "növény”, és a πλαγκτός, jelentése "vándorló” vagy "sodródó” szavakból származik. A fitoplankton jelentős része túl kicsi, hogy szabad szem ...

                                               

Hawking-sugárzás

Hawking-sugárzás olyan megjósolt, de kísérlet vagy megfigyelés által még nem igazolt feketetest-sugárzás, amely a fekete lyukak eseményhorizontjának környezetében jön létre kvantummechanikai jelenségek miatt. A sugárzást Stephen Hawking angol elm ...

                                               

Hipernóva

A hipernóva igen nagy tömegű csillag gravitációs összeomlása és az ebből következő, kivételesen nagy energiájú szupernóva a csillag élete végén. A hipernóvarobbanás során az ezt okozó csillag progenitor magja közvetlenül egy fekete lyukká zuhan ö ...

                                               

Köztes tömegű fekete lyuk

A köztes tömegű fekete lyuk olyan fekete lyuk, amelynek tömege néhány száz–ezer naptömeg. Több, kisebb fekete lyuk ütközésével jöhet létre, a feltételezések szerint elsősorban gömbhalmazok középpontjában. Az ilyen fekete lyukak keletkezésekor gra ...

                                               

Nagyon nagy tömegű fekete lyuk

A nagyon nagy tömegű fekete lyukak a fekete lyukak legnehezebb ismert képviselői, tömegük százezer és tízmilliárd naptömeg között van. A legtöbb – ha nem az összes – galaxis magjában ilyen égitest van. Az első ilyen fekete lyuk közvetlen megfigye ...

                                               

GRB 060218

A GRB 060218 szokatlan gammakitörés az Aries csillagképben, amelyet a Swift műhold észlelt 2006. február 18-án. Időtartama 2000 másodperc volt és egy 440 millió fényév távolságra lévő galaxisból származott. Az eddig megfigyelt gammakitörések közü ...

                                               

GRB 080319B

A GRB 080319B az eddig megfigyelt legnagyobb energiájú gammakitörés volt, mely 2008. március 19-én fénylett fel a Bootes csillagkép területén. Jellemző, hogy 7.5 milliárd fényév távolsága ellenére az optikai fényessége elérte az 5.76 magnitúdót, ...

                                               

Hármascsillag

Hármascsillagnak hívjuk a három csillagból álló fizikai rendszereket, amelyeket a gravitáció tart össze. Fizikai leírásukkal, stabilitásukkal a háromtest-probléma foglalkozik. Nem tartoznak ide a látszólagos hármascsillagok, amelyek speciális elh ...

                                               

Alfa Crucis

Az Alfa Crucis a Dél Keresztje csillagkép legdélibb, legfényesebb csillaga. Az Alfa Crucis a legdélebbre elhelyezkedő, első fényrendű csillag, kicsivel délebbre van, mint a Alfa Centauri. Látszó fényessége 1.58 magnitúdó. Magyarországról nem látható.

                                               

Alnitak

Az Alnitak hármascsillag az Orion csillagképben. Része az "Orion-öv” néven ismert három csillagnak. A középső az Alnilam, a jobb szélső a Mintaka. A rendszer fő csillaga egy forró, kék szuperóriás, aminek látszó összfényessége +1.88, abszolút mag ...

                                               

Fomalhaut

Fomalhaut) a Déli Hal csillagkép legfényesebb és egyúttal az égbolt tizenhetedik legfényesebb csillaga. Bár színképe szerint fehér csillag, az északi féltekén élők számára sokszor vörösesnek tűnik, ami alacsony horizont fölötti magasságának és a ...

                                               

HD 181068

A HD 181068 egy fizikai hármascsillag a Lant csillagképben, amelyik egy vörös óriásból – HD 181068A – és a körülötte keringő két vörös törpéből – HD 181068B és HD 181068C – áll. A csillagot a Kepler űrtávcső segítsével fedezte fel 2010-ben egy ma ...

                                               

Rigel

A Rigel az Orion csillagkép legfényesebb csillaga, a két lábát alkotó csillag közül a jobb oldali. A csillagkép két váll- és két lábcsillaga alkotta téglalap délnyugati sarokpontja. A Rigel a hetedik legfényesebb csillag az égbolton.

                                               

Adara

Hasonló írásmóddal ismert: Adhara település, Banglades Az Adara Adhara, Epszilon Canis Majoris egy kettőscsillag a Nagy Kutya csillagképben. Bár a Bayer-féle jelölésben az "epszilon” az ötödik legfényesebb csillagot jelentené az adott csillagképb ...

                                               

Alfa Ophiuchi

Az Alfa Ophiuchi a Kígyótartó csillagkép legfényesebb csillaga, óriáscsillag. A Rasalhague név az arab رأس الحية raʾs al-hayyah kifejezésből ered, melynek jelentése: "a kígyó feje”.

                                               

Algol (csillag)

Az Algol egy fehér csillag, a második legfényesebb a Perseus csillagképben. Ez volt az elsőnek felfedezett fedési kettős, az Algol-típusú változócsillagok prototípusa. Fényességben mutatott változékonysága már az ősi csillagászok számára is ismer ...

                                               

Delta Leonis

A Delta Leonis egy csillag az Oroszlán csillagképben. A Zosma név "csípőszorító”-t jelent az ókori görög nyelvben, utalva ezzel a csillag helyzetére az Oroszlán csípőjén.

                                               

HD 5980

A HD 5980 egy kettőscsillag az NGC 346 ködben. Ez az egyik legfényesebb csillag a Kis Magellán-felhőben, és az egyik legfényesebb ismert csillag. A HD 5980 valószínűleg egy fényes kék változó mintegy 40-60 naptömeggel, míg a HD 5980 B egy kialaku ...

                                               

Lambda Scorpii

A Lambda Scorpii a második legfényesebb csillagrendszer a Skorpió csillagképben, az éjszakai égbolt egyik legfényesebb csillaga. Magyarországról csak szeptemberben látható.

                                               

Mira (csillag)

A Mira egy vörös óriás csillag, távolsága 200–400 fényév, a Cet csillagképben található. A Mira egy kettőscsillag. A Mira A önmagában is változócsillag, ez volt az elsőnek felfedezett nem szupernóva változócsillag. A Mira a legfényesebb periodiku ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →